Julkaisut

Uotinen, Sanna, Tapola-Tuohikumpu, Sirpa, Talamo, Auli, Nummi, Susanna & Kautto-Knape, Erja (2018) Vertaisarviointitaitoja oppimassa verkossa. Yliopistopedagogiikka vol 25 (1) https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/26/vertaisarviointitaitoja-oppimassa-verkossa/

Tapola-Tuohikumpu, Sirpa. 2014. Keskustelun avauksia päihteiden käytöstä: tutkimus asiakkaan ja työntekijän ensitapaamisista A-klinikalla. Ammatillinen lisensiaatintutkimus/ Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala, Helsingin yliopisto. https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=fb1d8b64-0eae-4bf7-b470-8f2b3f1a47c7

Hinkka, Terhi., Juvonen, Tarja., Kangas, Saija., Mustonen, Tiina, Saurama, Erja, Tapola-Tuohikumpu, Sirpa, Yliruka Laura. (toim.) 2009. Praksis. Sosiaalityön käytännön opetus ja oppimisen tutkimus. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA:n ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 21, 2009.

Tapola-Tuohikumpu, Sirpa. 2005. Hankityöntekijöiden kokemustieto varhaisen tuen käytännöistä. Teoksessa Mirja Satka, Synnöve Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund, Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia nro 128, Helsinki: Palmenia-kustannus, 341- 355.

Tapola-Tuohikumpu, Sirpa. 2005. Positiivisella diskriminaatiolla varhaista tukea. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Positiivisen diskriminaation hankekokonaisuuden (2001-2004) loppuraportti. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA:n ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 3, 2005.