Tengvall Noora, Yliopistonopettaja/University Teacher

Puhelinnumero:
050 443 2050
Oppiaine:
Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä / Finnish and Finnish as a Second or Foreign Language
Huone:
RUU C440

Oppiarvo / Degree

FM (kirjallisuus, englannin kieli), äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, englannin opettaja / Master of Arts (Literature and English), teacher of Finnish, literature and English

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Toisen kielen oppiminen / Second languguage learning
  • Lukutaito-oppiminen / Literacy learning