Tengvall Noora, Yliopistonopettaja/University Teacher

Oppiaine:
Suomen kieli, suomi toisena ja vieraana kielenä / Finnish and Finnish as a Second or Foreign Language