Uotinen Sanna, Yliopistonopettaja/University Teacher

Uotinen Sanna, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7785
Oppiaine:
Erityispedagogiikka ja varhaiskasvatustiede / Special Education and Early Childhood Education Science
Huone:
RUU C434

Oppiarvo

KT (erityispedagogiikka), lto, ohjausalan opinnot (opo)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Muut tehtävät / osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • kandidaatintutkielmien ohjaus

Tieteellinen toiminta