Julkaisut

Ladonlahti, T., Laamanen, M., & Uotinen, S. (2018). Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia. Ruusupuiston uutiset. Retrieved from https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/2 Open access

Rantala, A., & Uotinen, S. (2018). Varhaiskasvattajan ja perheen yhteistyön merkitys. In P. Pihlaja, & R. Viitala (Eds.), Varhaiserityiskasvatus (pp. 121-139). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Rantala, A., Uotinen, S., & Räikkönen, E. (2018). Konsultoivan varhaiserityisopettajan perhelähtöiset toimintatavat. Journal of Early Childhood Education Research, 7 (1), 3-24. Retrieved from https://jecer.org/wp-content/uploads/2018/06/Rantala-Uotinen-Raikkonen... Open access

Uotinen, S., Tapola-Tuohikumpu, S., Talamo, A., Nummi, S., & Kautto-Knape, E. (2018). Vertaisarviointitaitoja oppimassa verkossa. Yliopistopedagogiikka, 25 (1), 52-55. Retrieved from https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/26/vertaisarviointitait... Open access

Rantala, A., & Uotinen, S. (2017). Oppilaan ohjaus yhteistyössä perheen kanssa yläkoulussa. In S. Puukari, K. Lappalainen, & M. Kuorelahti (Eds.), Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena (pp. 225-241). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Sarja, A., Böök, M. L., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2017). Pedagogical Design of Interactive Online Lectures : Instructional Intervention in Distance Education. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 5 (2), 69-81. Retrieved from http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-09.pdf Open access

Uotinen, S., Tyrväinen, H., & Valkonen, L. (2016). Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus korkeakoulujen verkko-opetuksessa. Kasvatus, 47 (5), 434-446.

Rantala, A., & Uotinen, S. (2014). Vanhempien osallisuus lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja järjestämisessä - kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tarkastelussa. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45 (2), 140-151.

Rantala, A., & Uotinen, S. (2014). Vanhempien osallisuus lapsen erityiseen tukeen liittyen kuntakohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Sveojen kiemurat, 2014 (3), 8-10.

Ladonlahti, T., Uotinen, S., Mykkänen, J., Böök, M. L., & Saurén, K.-M. (2013). Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 53-59). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mykkänen, J., Böök, M. L., n, K. S., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2013). Opettajien yhteistyö voimavarana. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 153-158). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Rantala, A., Määttä, P., & Uotinen, S. (2012). Perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyö. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (pp. 373-401). Tampere, Finland: Vastapaino.

Uotinen, S. (2012). Kokemuksia konduktiivisesta kasvatuksesta - perheiden näkökulma. CP-LEHTI, 46 (5), 11-15. Open access

Rantala, A., Uotinen, S., & McWilliam, R. A. (2009). Providing early intervention within natural environments. A cross-cultural intervention. Infants & Young Children, 22 (2), 119-131.

Uotinen, S. (2009). Lectio praecursoria: Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa. Kuntoutus, 2009 (4), 39-44.

Uotinen, S. (2008). Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 351.

Kovanen, P., & Uotinen, S. (2006). Oppi omiin käsiin. Liikuntavamma toiminnan haasteena. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Rantala, A., & Uotinen, S. (2005). Lapsen ja perheen arkea tukeva kuntoutus. Kuntoutus, 28 (4), 30-37.