Uotinen Virpi, Yliopistonopettaja/University Teacher

Uotinen Virpi, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 576 7782
Oppiaine:
Psykologia ja gerontologia / Psychology and Gerontology
Huone:
RUU B422

Oppiarvo

PsT (psykologia)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Muut tehtävät / osaamisalueet

  • vanhenemisen psykologia
  • työ- ja organisaatiopsykologia
  • määrälliset tutkimusmenetelmät

Tieteellinen toiminta