Julkaisut

Laamanen, M., Sahlman, K., & Uotinen, V. (2016). Verkkokurssilla harjoitellaan monenlaisia opiskelutaitoja. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, 1.9.2016. https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2016/09/01/verkkokurssilla-harjoitellaan-monenlaisia-opiskelutaitoja/

Oksanen, A., Sahlman, K., Ratalahti, E., & Uotinen, V. (2015). Eväitä psykologian verkko-opetukseen : vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla edellyttää opettajalta innostuneisuutta. Psykologi, 2015 (4), 23.

Eskola, P., Uotinen, V., & Helin, S. (2007). Distance learning in gerontology – Meeting the challenges. In A. Lionarakis (Ed.), Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education. Athens.

Uotinen, V., & Ruoppila, I. (2006). Ikäidentifikaatio 65-69 - vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988, 1996 ja 2004. In E. Heikkinen, M. Kauppinen, P.-L. Salo, & T. Suutama (Eds.), Ovatko 65-69 -vuotiaat aikaisempaa toimintakykyisempiä, terveempiä ja aktiivisempia? (pp. 173-185). Vammala: Kela.

Uotinen, V., Rantanen, T., Suutama, T., & Ruoppila, I. (2006). Change in subjective age among older people over an eight-year follow-up: ’Getting older and feeling younger?’. Experimental Aging Research, 32, 381-393.

Fouquereau, E., Fernandez, A., Fonseca, A. M., Paul, M. C., & Uotinen, V. (2005). Perceptions of and satisfaction with retirement: A comparison of six European Union countries. Psychology and Aging, 20 (3), 524-528. doi:10.1037/0882-7974.20.3.524

Uotinen, V. (2005). I'm as old as I feel. Subjective age in Finnish adults.

Uotinen, V., Rantanen, T., & Suutama, T. (2005). Perceived age as a predictor of old age mortality: a 13-year prospective study. Age and Ageing, 34, 368-372. http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/content/short/afi091v1

Uotinen, V., Suutama, T., & Raitanen, T. (2004). Persoonallisuuspsykologian näkökulma ikääntymiseen. In T. Raitanen, T. Hänninen, H. Pajunen, & T. Suutama (Eds.), Geropsykologia.Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia (pp. 109-131). Helsinki, Finland: WSOY.

Helin, S., & Uotinen, V. (1999). Successful Ageing-symposium Jyväskylässä. Gerontologia, - (4), 163-165.

Uotinen, V. (1998). Age identification: A comparison between Finnish and North-American cultures. International Journal of Aging and Human Development, 46, 109-124.