Julkaisut

Verkkokurssilla harjoitellaan monenlaisia opiskelutaitoja / Merja Laamanen*, Kati Sahlman*, Virpi Uotinen*. - // Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2016 (2016): 0 <https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2016/09/01/verkkokurssilla-harjoitellaan-monenlaisia-opiskelutaitoja/>

Eväitä psykologian verkko-opetukseen : vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla edellyttää opettajalta innostuneisuutta / Annamaija Oksanen*, Kati Sahlman*, Elina Ratalahti*, Virpi Uotinen*. - // Psykologi Suomen Psykologiliitto ry. 2015 (2015): 4 s. 23

Distance learning in gerontology – Meeting the challenges / Päivi Eskola*, Virpi Uotinen*, Satu Helin*. - // Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education (toim) A Lionarakis. - Athens 2007.

Change in subjective age among older people over an eight-year follow-up: ’Getting older and feeling younger?’ / Virpi Uotinen*, Taina Rantanen*, Timo Suutama*, Isto Ruoppila*. - // Experimental Aging Research 32 (2006): s. 381-393

Ikäidentifikaatio 65-69 - vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988, 1996 ja 2004/ Virpi Uotinen*, Isto Ruoppila*. - // Ovatko 65-69 -vuotiaat aikaisempaa toimintakykyisempiä, terveempiä ja aktiivisempia?(toim) Eino Heikkinen*, Markku Kauppinen*, Pia-Leena Salo, Timo Suutama*. - Vammala: Kela, 2006. - Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; 83 - ISBN 951-669-719-4

Perceptions of and satisfaction with retirement: A comparison of six European Union countries / Evelyne Fouquereau, Anne Fernandez, Antonio Manuel Fonseca, Maria Constanca Paul, Virpi Uotinen*. - // Psychology and Aging APA 20 (2005): 3 s. 524-528

I'm as old as I feel. Subjective age in Finnish adults/ Virpi Uotinen*. 2005. - 63 s. - Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research; 276 - ISBN 951-39-2236-7

Perceived age as a predictor of old age mortality: a 13-year prospective study / Virpi Uotinen*, Taina Rantanen*, Timo Suutama*. - // Age and Ageing Oxford University Press 34 (2005): s. 368-372 <http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/content/short/afi091v1>

Persoonallisuuspsykologian näkökulma ikääntymiseen / Virpi Uotinen*, Timo Suutama*, Tarjaliisa Raitanen*, - // Geropsykologia.Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia (toim) Tarjaliisa Raitanen*, Tuomo Hänninen, Hannu Pajunen, Timo Suutama*. - 1 - Helsinki: WSOY, 2004. - ISBN 951-0-28217-0

Successful Ageing-symposium Jyväskylässä / Satu Helin*, Virpi Uotinen*. - // Gerontologia - (1999): 4 s. 163-165

Age identification: A comparison between Finnish and North-American cultures. / Virpi Uotinen*. - // International Journal of Aging and Human Development 46 (1998): - s. 109-124