Julkaisut

Laamanen, M., Sahlman, K., & Uotinen, V. (2016). Verkkokurssilla harjoitellaan monenlaisia opiskelutaitoja. <i>Elinikäisen ohjauksen verkkolehti</i>, <i>1.9.2016</i>. <a href="https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2016/09/01/verkkokurssilla-harjoitellaan-monenlaisia-opiskelutaitoja/" target="_blank">https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2016/09/01/verkkokurssilla-harjoitellaan-monenlaisia-opiskelutaitoja/</a>

Oksanen, A., Sahlman, K., Ratalahti, E., & Uotinen, V. (2015). Eväitä psykologian verkko-opetukseen : vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla edellyttää opettajalta innostuneisuutta. <i>Psykologi</i>, <i>2015</i>(4), 23.

Eskola, P., Uotinen, V., & Helin, S. (2007). Distance learning in gerontology – Meeting the challenges. In A. Lionarakis (Ed.), <i>Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education</i>.

Uotinen, V., & Ruoppila, I. (2006). Ikäidentifikaatio 65-69 - vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988, 1996 ja 2004. In E. Heikkinen, M. Kauppinen, P.-L. Salo, & T. Suutama (Eds.), <i>Ovatko 65-69 -vuotiaat aikaisempaa toimintakykyisempiä, terveempiä ja aktiivisempia?</i> (pp. 173-185). Kela. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, 83.

Uotinen, V., Rantanen, T., Suutama, T., & Ruoppila, I. (2006). Change in subjective age among older people over an eight-year follow-up: ’Getting older and feeling younger?’. <i>Experimental Aging Research</i>, <i>32</i>, 381-393.

Fouquereau, E., Fernandez, A., Fonseca, A. M., Paul, M. C., & Uotinen, V. (2005). Perceptions of and satisfaction with retirement: A comparison of six European Union countries. <i>Psychology and Aging</i>, <i>20</i>(3), 524-528. <a href="https://doi.org/10.1037/0882-7974.20.3.524" target="_blank">https://doi.org/10.1037/0882-7974.20.3.524</a>

Uotinen, V. (2005). <i>I'm as old as I feel. Subjective age in Finnish adults</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 276.

Uotinen, V., Rantanen, T., & Suutama, T. (2005). Perceived age as a predictor of old age mortality: a 13-year prospective study. <i>Age and Ageing</i>, <i>34</i>, 368-372. <a href="http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/content/short/afi091v1" target="_blank">http://ageing.oxfordjournals.org/cgi/content/short/afi091v1</a>

Uotinen, V., Suutama, T., & Raitanen, T. (2004). Persoonallisuuspsykologian näkökulma ikääntymiseen. In T. Raitanen, T. Hänninen, H. Pajunen, & T. Suutama (Eds.), <i>Geropsykologia.Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia</i> (pp. 109-131). WSOY.

Helin, S., & Uotinen, V. (1999). Successful Ageing-symposium Jyväskylässä. <i>Gerontologia</i>, <i>1999</i>(4), 163-165.

Uotinen, V. (1998). Age identification: A comparison between Finnish and North-American cultures.. <i>International Journal of Aging and Human Development</i>, <i>46</i>, 109-124.