Julkaisut

Cendon, E., Kananen, P., Uotinen, V., & López-Forés, L. (2022). EU Projects Going Virtual : The ONE Meeting Approach. In G. Ubachs (Ed.), <i>2022 Envisioning Report for Empowering Universities</i>. European Association of Distance Teaching Universities. <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.6576471" target="_blank">https://doi.org/10.5281/zenodo.6576471</a>

Kananen, P., & Uotinen, V. (2022, 10.6.2022). Räätälöityjä opintoja aikuisille : jatkuvan oppimisen kenttä uudistuu Suomessa ja Euroopassa. <i>JYU avoimen yliopiston blogi</i>. <a href="https://www.avoin.jyu.fi/fi/blogit/raataloityja-opintoja-aikuisille-suomessa-ja-euroopassa" target="_blank">https://www.avoin.jyu.fi/fi/blogit/raataloityja-opintoja-aikuisille-suomessa-ja-euroopassa</a>

Lyyra, P., Anttonen, S., Oksanen, A., Waselius, T., Waselius, S., Hietalahti, M., Lehtonen, K., & Uotinen, V. (2022). Korkeakouluasteen avointen etäopintojaksojen suorittamisen eri vaiheiden riskitekijät. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>29</i>(1). <a href="https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/korkeakouluasteen-avointen-etaopintojaksojen-suorittamisen-eri-vaiheiden-riskitekijat/" target="_blank">https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/08/22/korkeakouluasteen-avointen-etaopintojaksojen-suorittamisen-eri-vaiheiden-riskitekijat/</a>

Mangiatordi, A., Kananen, P., & Uotinen, V. (2022). <i>Testing of Virtual Toolkit with Stakeholders</i>. ONE Meeting Project; FernUniversität in Hagen. <a href="https://www.theprojectone.eu/user-participation-reports/" target="_blank">https://www.theprojectone.eu/user-participation-reports/</a>

Uotinen, V., Kananen, P., Hamill, C., & Kelly, K. (2022). <i>The ONE Meeting Project : Virtual Toolkit</i>. ONE Meeting Project; FernUniversität in Hagen. <a href="https://www.theprojectone.eu/the-one-meeting-project-virtual-toolkit/" target="_blank">https://www.theprojectone.eu/the-one-meeting-project-virtual-toolkit/</a>

Bastos, G., Cendon, E., Firat, M., Juutinen, Sanna, Kananen Päivi, Uotinen, Virpi, Zarebski, M. (2021). Lessons learned from Creation of Digitally Competent Educators SLP. In G. Ubachs (Ed.), <i>2021 Envisioning Report for Empowering Universities</i> (pp. 48-50). European Association of Distance Teaching Universities. <a href="https://empower.eadtu.eu/images/report/Envisioning_Report_for_Empowering_Universities_2021_5th_edition.pdf" target="_blank">https://empower.eadtu.eu/images/report/Envisioning_Report_for_Empowering_Universities_2021_5th_edition.pdf</a>

Bastos, G., Cendon, E., Firat, M., Günes, A., Hiltunen, L., Juutinen, S., Kananen, P., Uotinen, V., & Zarebski, M. (2021). Analysing students’rating of the SLP Digitally Competent Educators. In G. Ubachs, S. Meuleman, & A. Antonaci (Eds.), <i>Proceedings of the Innovating Higher Education Conference 2021 : Overview of papers as presented during the Innovating Higher Education Conference 2021 3 -5 November in Bari (IT)</i> (pp. 172-183). European Association of Distance Teaching Universities. <a href="https://conference.eadtu.eu/download/2630/" target="_blank">https://conference.eadtu.eu/download/2630/</a>

Henderikx, P., Truyen, F., Kananen, P., Uotinen, V., Curto, M., Gmelch, N., Caforio, A., & Ubachs, G. A. (2021). <i>Report on models and guidelines for the collaborative design, development and delivery of SLPs</i>. European Association of Distance Teaching Universities. <a href="https://e-slp.eadtu.eu/images/Report_on_collaborative_design.pdf" target="_blank">https://e-slp.eadtu.eu/images/Report_on_collaborative_design.pdf</a>

Maina, M. F., Guàrdia, L., Albert, S., Antonaci, A., Uotinen, V., Altınpulluk, H., Karolina, G., Chrząszcz, A., & Dunn, C. (2020). <i>Design guidelines for flexible and scalable SLPs </i>. European Association of Distance Teaching Universities. <a href="https://e-slp.eadtu.eu/images/D42_Guidelines_final.pdf" target="_blank">https://e-slp.eadtu.eu/images/D42_Guidelines_final.pdf</a>

Truyen, F., Paklons, A., Caeiro, S., Curto, M., Gmelch, N., Romano, E., Kananen, P., Antonaci, A., Henderikx, P., & Ubachs, G. (2020). <i>Report on collaborative SLPs and related mobility </i>. European Association of Distance Teaching Universities. <a href="https://e-slp.eadtu.eu/images/publications_and_outputs/D62_Report_on_collaborative_SLPs_and_related_mobility.pdf" target="_blank">https://e-slp.eadtu.eu/images/publications_and_outputs/D62_Report_on_collaborative_SLPs_and_related_mobility.pdf</a>

Laamanen, M., Sahlman, K., & Uotinen, V. (2016). Verkkokurssilla harjoitellaan monenlaisia opiskelutaitoja. <i>Elinikäisen ohjauksen verkkolehti</i>, <i>1.9.2016</i>. <a href="https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2016/09/01/verkkokurssilla-harjoitellaan-monenlaisia-opiskelutaitoja/" target="_blank">https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2016/09/01/verkkokurssilla-harjoitellaan-monenlaisia-opiskelutaitoja/</a>

Oksanen, A., Sahlman, K., Ratalahti, E., & Uotinen, V. (2015). Eväitä psykologian verkko-opetukseen : vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla edellyttää opettajalta innostuneisuutta. <i>Psykologi</i>, <i>2015</i>(4), 23.

Eskola, P., Uotinen, V., & Helin, S. (2007). Distance learning in gerontology – Meeting the challenges. In A. Lionarakis (Ed.), <i>Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education</i>.

Uotinen, V., & Ruoppila, I. (2006). Ikäidentifikaatio 65-69 - vuotiailla jyväskyläläisillä vuosina 1988, 1996 ja 2004. In E. Heikkinen, M. Kauppinen, P.-L. Salo, & T. Suutama (Eds.), <i>Ovatko 65-69 -vuotiaat aikaisempaa toimintakykyisempiä, terveempiä ja aktiivisempia?</i> (pp. 173-185). Kela. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, 83.

Uotinen, V., Rantanen, T., Suutama, T., & Ruoppila, I. (2006). Change in subjective age among older people over an eight-year follow-up: ’Getting older and feeling younger?’. <i>Experimental Aging Research</i>, <i>32</i>, 381-393. <a href="https://doi.org/10.1080/03610730600875759" target="_blank">https://doi.org/10.1080/03610730600875759</a>

Fouquereau, E., Fernandez, A., Fonseca, A. M., Paul, M. C., & Uotinen, V. (2005). Perceptions of and satisfaction with retirement: A comparison of six European Union countries. <i>Psychology and Aging</i>, <i>20</i>(3), 524-528. <a href="https://doi.org/10.1037/0882-7974.20.3.524" target="_blank">https://doi.org/10.1037/0882-7974.20.3.524</a>

Uotinen, V. (2005). <i>I'm as old as I feel. Subjective age in Finnish adults</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 276.

Uotinen, V., Rantanen, T., & Suutama, T. (2005). Perceived age as a predictor of old age mortality: a 13-year prospective study. <i>Age and Ageing</i>, <i>34</i>, 368-372. <a href="https://doi.org/10.1093/ageing/afi091" target="_blank">https://doi.org/10.1093/ageing/afi091</a>

Uotinen, V., Suutama, T., & Raitanen, T. (2004). Persoonallisuuspsykologian näkökulma ikääntymiseen. In T. Raitanen, T. Hänninen, H. Pajunen, & T. Suutama (Eds.), <i>Geropsykologia.Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia</i> (pp. 109-131). WSOY.

Helin, S., & Uotinen, V. (1999). Successful Ageing-symposium Jyväskylässä. <i>Gerontologia</i>, <i>1999</i>(4), 163-165.

Uotinen, V. (1998). Age identification: A comparison between Finnish and North-American cultures.. <i>International Journal of Aging and Human Development</i>, <i>46</i>, 109-124.