Valkonen Leena, Yliopistonopettaja/University Teacher

Valkonen Leena, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 4942
Oppiaine:
Perheopinnot ja kasvatustiede / Family Studies and Education
Huone:
RUU C425

Oppiarvo

KT (kasvatustiede)

Oppiaineisiin liittyvät tehtävät

  • suunnittelu ja kehittäminen
  • opetus
  • ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut

Muut tehtävät / osaamisalueet

  • laadulliset tutkimusmenetelmät
  • kandidaatintutkielmien ohjaus
  • perhetutkimus

Tieteellinen toiminta

PhD Leena Valkonen is a university teacher in the fields of Education and Family Studies at the Open University of the University of Jyväskylä, Finland. She has a long-time experience in higher education and works as an instructor in online studies. Her current research interests include interaction, presence and trust in online learning in higher education.