Julkaisut

Maunumäki, M., & Valkonen, L. (2022). Oppiminen ja opettajuus jatkuvan oppimisen uuspedagogiikassa. Aikuiskasvatus, 42(4), 336-342. https://doi.org/10.33336/aik.122120 Open Access

Valkonen, L. Kysy miksi, jos haluat lisätä digitaalista turvallisuuttasi. Ruusupuiston kärkiuutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2022/2 Open Access

Tyrväinen, H., Uotinen, S., & Valkonen, L. (2021). Instructor Presence in a Virtual Classroom. Open Education Studies, 3(1), 132-146. https://doi.org/10.1515/edu-2020-0146 Open Access

Tyrväinen, H., Uotinen, S., & Valkonen, L. Kuunnella ja tulla kuulluksi kirjoitetussa verkkokeskustelussa. Ruusupuiston kärkiuutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2021/1 Open Access

Valkonen, L., Tyrväinen, H., & Uotinen, S. (2020). Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa. Kasvatus, 51(1), 21-37. Open Access

Uotinen, S., Tyrväinen, H., & Valkonen, L. (2016). Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus korkeakoulujen verkko-opetuksessa. Kasvatus, 47(5), 434-446.

Valkonen, L. Oppiaineena perhe. Ruusupuiston uutiset, (5), Article 4. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/4-Oppiaineena-perhe Open Access

Valkonen, L., & Janhunen, T. (2016). Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi : katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2010–2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 45/2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-789-3 Open Access

Valkonen, L. (2014). Sijaisvanhemmat. Perhehoitoliitto ry.

Dahlström, A., & Valkonen, L. (2011). Keskeneräisen ohjaaminen: kokemuksia opinnäyteryhmistä. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 169-190). Jyväskylän yliopisto.

Penttinen, L., Plihtari, E., Skaniakos, T., & Valkonen, L. (Eds.). (2011). Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. Jyväskylän yliopisto.

Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. (2011). Vertaisuus voimavarana opintopolulla: johdantoa kirjan teemoihin. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 4-13). Jyväskylän yliopisto.

Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. (2011). Opiskelija tarvitsee ohjattua vertaistukea opintojen kaikissa vaiheissa. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 7-9). Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, L. (2011). Gradun kirjoittamisen ohjaus monitieteisessä ryhmässä. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 51-64). Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, L. (2009). Muuramelaisten lasten ja nuorten hyvinvointi : lasten, nuorten, vanhempien ja opettajien näkemyksiä. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, 20.

Valkonen, L. (2006). Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 286. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2569-2 Open Access