Julkaisut

Uotinen, S., Tyrväinen, H., & Valkonen, L. Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus korkeakoulujen verkko-opetuksessa. Kasvatus, 47 (5), 434-446 (2016).

Valkonen, L. Oppiaineena perhe. Ruusupuiston uutiset, p. 4 (2016)., 2016). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/4-Oppiaineena-per... Open access

Valkonen, L., & Janhunen, T. Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi : katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2010–2016. : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-789-3 Open access

Valkonen, L. Sijaisvanhemmat. : Perhehoitoliitto ry (2014).

Dahlström, A., & Valkonen, L. Keskeneräisen ohjaaminen: kokemuksia opinnäyteryhmistä. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 169-190). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Penttinen, L., Plihtari, E., Skaniakos, T., & Valkonen, L. (Eds.). Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. : Jyväskylän yliopisto (2011).

Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. Vertaisuus voimavarana opintopolulla: johdantoa kirjan teemoihin. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 4-13). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. Opiskelija tarvitsee ohjattua vertaistukea opintojen kaikissa vaiheissa. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 7-9). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Valkonen, L. Gradun kirjoittamisen ohjaus monitieteisessä ryhmässä. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 51-64). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto (2011).

Valkonen, L. Muuramelaisten lasten ja nuorten hyvinvointi : lasten, nuorten, vanhempien ja opettajien näkemyksiä (2009).