Julkaisut

Valkonen, Leena; Tyrväinen, Heli; Uotinen, Sanna (2020). Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa. Kasvatus, 51 (1), 21-37. Open Access

Uotinen, S., Tyrväinen, H., & Valkonen, L. (2016). Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus korkeakoulujen verkko-opetuksessa. Kasvatus, 47 (5), 434-446.

Valkonen, L. (2016). Oppiaineena perhe. Ruusupuiston uutiset, p. 4. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/4-Oppiaineena-perhe Open Access

Valkonen, L., & Janhunen, T. (2016). Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi : katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2010–2016. : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-789-3 Open Access

Valkonen, L. (2014). Sijaisvanhemmat. : Perhehoitoliitto ry.

Dahlström, A., & Valkonen, L. (2011). Keskeneräisen ohjaaminen: kokemuksia opinnäyteryhmistä. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 169-190). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Penttinen, L., Plihtari, E., Skaniakos, T., & Valkonen, L. (Eds.). (2011). Vertaisuus voimavarana ohjauksessa. : Jyväskylän yliopisto.

Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. (2011). Vertaisuus voimavarana opintopolulla: johdantoa kirjan teemoihin. In L. Penttinen, E. Plihtari, T. Skaniakos, & L. Valkonen (Eds.), Vertaisuus voimavarana ohjauksessa (pp. 4-13). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Penttinen, L., Skaniakos, T., Valkonen, L., & Plihtari, E. (2011). Opiskelija tarvitsee ohjattua vertaistukea opintojen kaikissa vaiheissa. In L. Penttinen (Ed.), Opinnoista (työ)elämään: tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen (pp. 7-9). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, L. (2011). Gradun kirjoittamisen ohjaus monitieteisessä ryhmässä. In P. Jääskelä, & P. Nissilä (Eds.), Valmistumisen tukeminen korkeakouluopinnoissa (pp. 51-64). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, L. (2009). Muuramelaisten lasten ja nuorten hyvinvointi : lasten, nuorten, vanhempien ja opettajien näkemyksiä.

Valkonen, L. (2006). Millainen on hyvä äiti tai isä? Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten vanhemmuuskäsitykset. : Jyväskylän yliopisto. Open Access