Julkaisut

Hautala, J., Ronimus, M., Junttila, E., Kullberg, N., Eräpuro, K., Viirret, T. L., & Lintunen, J. (2020). Onko lukuteatteri tehokas tapa harjoitella lukemista? : pilottitutkimuksen tuloksia ReadDrama -hankkeesta. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>30</i>(1), 62-77. <a href="https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/04/Hautala-ym.pdf" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/04/Hautala-ym.pdf</a>

Lehtonen, A., Österlind, E., & Viirret, T. L. (2020). Drama in Education for Sustainability : Becoming Connected through Embodiment. <i>International Journal of Education and the Arts</i>, <i>21</i>, Article 19. <a href="https://doi.org/10.26209/ijea21n19" target="_blank">https://doi.org/10.26209/ijea21n19</a>

Pulli, T., & Viirret, T. L. (2020). Terapeuttinen draama. In M. O. Huttunen, & H. Kalska (Eds.), <i>Psykoterapiat</i> (pp. 400-404). Kustannus Oy Duodecim.

Viirret, T. L. (2020). <i>Dialogism as an Integral Element in Process Drama : Insights into a Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise</i> [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU Dissertations, 238. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8189-1" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8189-1</a>

Viirret, T. L. (2020). Dialogismi kehollisena, vastavuoroisena ja mielellisenä vuorovaikutuksena draamakasvatuksen konteksteissa. <i>Prologi: puheviestinnän vuosikirja</i>, <i>16</i>(1), 104-108. <a href="https://doi.org/10.33352/prlg.99324" target="_blank">https://doi.org/10.33352/prlg.99324</a>

Viirret, T. L. (2018). Prosessidraama : eläytymistä rooleihin ja tapahtumiin. In T. L. Viirret, & R. Airaksinen-Björklund (Eds.), <i>Suomalaisia prosessidraamoja</i> (pp. 10-19). Draamatyö.

Viirret, T. L. (2018). Dialogicality in teaching process drama : three narratives, three frameworks. <i>NJ Drama Australia Journal</i>, <i>42</i>(1), 51-61. <a href="https://doi.org/10.1080/14452294.2018.1482728" target="_blank">https://doi.org/10.1080/14452294.2018.1482728</a>

Viirret, T. L. (2018). Shared experiencing, shared understandings: Intersubjectivity as a key phenomenon in drama education. <i>Applied Theatre Research</i>, <i>6</i>(2), 155-166. <a href="https://doi.org/10.1386/atr.6.2.155_1" target="_blank">https://doi.org/10.1386/atr.6.2.155_1</a>

Viirret, T. L., & Airaksinen-Björklund, R. (Eds.). (2018). <i>Suomalaisia prosessidraamoja</i>. Draamatyö.

Østern, A.-L., Toivanen, T., & Viirret, T. L. (2017). Drama Boreale - Perspectives on Drama Education in Finland and Norway : Struggling for a Place in the Educational System. In E. Kimonen, & R. Nevalainen (Eds.), <i>Reforming Teaching and Teacher Education : Bright Prospects for Active Schools</i> (pp. 169-192). Sense Publishers.

Lintunen, J., Viirret, T. L., & Terävä, M. Draama – pelottava vai mahdollistava maailma?. <i>Ruusupuiston uutiset</i>, (2). <a href="https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama" target="_blank">https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2016-2/4-draama</a>

Viirret, T. L. (2016). Face-work in teacher-in-role: Acting at the interface between artistry and pedagogy. <i>Applied Theatre Research</i>, <i>4</i>(1), 73-87. <a href="https://doi.org/10.1386/atr.4.1.73_1" target="_blank">https://doi.org/10.1386/atr.4.1.73_1</a>

Viirret, T. L. (2013). Kun opettaja saa draamaroolin. In A. Kauppinen (Ed.), <i>Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta</i> (pp. 116-149). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas, 241.