Viitahuhta Taneli, Yliopistonopettaja / University Teacher

Viitahuhta Taneli, Yliopistonopettaja / University Teacher
Sähköposti:
jutaviit@jyu.fi
Oppiaine:
Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen / Governing, networking and making impacts in arts and culture

Oppiarvo / Degree

FM / MA

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications