Waselius Tomi, Yliopistonopettaja/University Teacher

Waselius Tomi, Yliopistonopettaja/University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 4185
Oppiaine:
Psykologia / Psychology

Oppiarvo / Degree

FT (Psykologia) / PhD (Psychology)

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Opetus /Teaching
  • Ohjaus: opintojen suunnittelu, sisällöt, suoritustavat, hyväksiluvut / Guidance on study planning, contents, modes of study, recognition of prior learning

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

Julkaisut / Publications