Opetuksen kehittäminen

Avoimessa yliopistossa kehitämme aktiivisesti aikuisopiskelijoille soveltuvia opetusratkaisuja. Opetustoiminnassamme on keskeistä tutkimusperustaisuus, ohjauksellinen pedagogiikka, laadukkaat ja osallistavat tietojärjestelmät ja oppimisympäristöt. Tuemme erilaisin pedagogisin ratkaisuin myös opintojen käytäntö- ja työelämäläheisyyttä.

Tutkimuslähtöisen pedagogisen kehittämisohjelmamme keskeisenä tavoitteena on oman toimintamme kehittäminen ja keskeisten kehittämiskohteiden tunnistaminen. Kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen verkoston rakentamiseen sekä hankeyhteistyön käynnistämiseen. Jaamme hyviä käytänteitämme tuottamalla korkeakoulupedagogiikkaa käsitteleviä esityksiä ja julkaisuja.

Esimerkkinä kehittämisohjelman tutkimuksesta käy vuonna 2021 käynnistetty tutkimus koskien opiskelua avoimessa yliopistossa työttömyyden tai lomautuksen aikana. 

Ohjauksellinen pedagogiikka keskiössä

Avoimessa yliopistossa opiskelijan rooli on aktiivinen. Oppijat itse suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat omaa oppimistaan. Saat kuitenkin tukea opiskeluusi. Saat meiltä opetusta, ohjausta, tukea ja palautetta. Kutsummekin tätä ohjaukselliseksi pedagogiikaksi. 

Verkko-opiskelun mahdollisuuksia käytämme ja kokeilemme rohkeasti. Pyrimme verkko-opetuksessamme selkeyteen ja opiskelijaystävällisyyteen. Opettajillamme on läsnä oleva, aktiivinen rooli verkossa. 

Käytämme mm. seuraavia tietojärjestelmiä ja oppimisympäristöjä: 

  • Moodle 
  • Korppi-opintotietojärjestelmä
  • Moniviestin
  • Kirjaston elektroniset lähteet 

Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden työskennellä sekä yhdessä että itsenäisesti käyttäen monipuolisesti moderneja oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Verkko-opetusratkaisumme tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen opettajan ja opiskelijoiden kanssa. 

Kehitämme ja testaamme erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Luento-opetusta järjestetään reaaliaikaisena sekä kasvokkain että verkon välityksellä. Teemme usein luennoista tallenteita, joita opiskelijat voivat katsoa oman aikataulunsa mukaisesti. Järjestämme kasvokkain tai verkossa seminaareja, lukupiirejä ja harjoituksia.

Verkkokursseillamme on monia erilaisia opiskeluratkaisuja, jotka vaihtelevat opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti. Itsenäisiä opiskelutapoja ovat muun muassa oppimistehtävät, esseet ja verkkotehtävät. Myös tenttejä voi suorittaa eri tavoin.