Kehitämme aktiivisesti aikuisopiskelijoille soveltuvia pedagogisia ratkaisuja. Kirjasimme pedagogiset toimintalinjamme vuonna 2017. Toiminnassamme on keskeistä opetuksen tutkimusperustaisuus, ohjauksellinen pedagogiikka, laadukkaat ja osallistavat tietojärjestelmät ja oppimisympäristöt. Tuemme pedagogisin ratkaisuin myös opintojen käytäntö- ja työelämäläheisyyttä.   

Tutkimuslähtöisen pedagoginen kehittämisohjelmamme (2017-2020) keskeisenä tavoitteena on oman toimintamme kehittäminen ja keskeisten kehittämiskohteiden tunnistaminen. Kehittämisohjelma tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen verkoston rakentamiseen sekä hankeyhteistyön käynnistämiseen. Jaamme hyviä käytänteitämme tuottamalla kokreakoulupedagogiikkaa käsitteleviä esityksiä ja julkaisuja. 

Ohjauksellinen pedagogiikka keskiössä

Avoimessa yliopistossa opiskelijan rooli on aktiivinen. Oppijat itse suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat omaa oppimistaan. Saat kuitenkin tukea opiskeluusi. Saat meiltä opetusta, ohjausta, tukea ja palautetta. Kutsummekin tätä ohjaukselliseksi pedagogiikaksi. 

Verkko-opiskelun mahdollisuuksia käytämme ja kokeilemme rohkeasti. Pyrimme verkko-opetuksessamme selkeyteen ja opiskelijaystävällisyyteen. Opettajillamme on läsnä oleva, aktiivinen rooli verkossa. 

Käytämme mm. seuraavia tietojärjestelmiä ja oppimisympäristöjä: 

  • Oppimateriaali-Koppa
  • Korppi-opintotietojärjestelmä
  • Optima
  • Moodle
  • Connect
  • Moniviestin
  • Kirjaston elektroniset lähteet 

Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden työskennellä sekä yhdessä että itsenäisesti käyttäen monipuolisesti moderneja oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Verkko-opetusratkaisumme tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen opettajan ja opiskelijoiden kanssa. 

Kehitämme ja testaamme erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Luento-opetusta järjestetään reaaliaikaisena sekä kasvokkain että verkon välityksellä. Teemme usein luennoista tallenteita, joita opiskelijat voivat katsoa oman aikataulunsa mukaisesti. Seminaareja, lukupiirejä, harjoituksia pidämme kasvokkain tai verkossa. Verkkokursseillamme on monia erilaisia ratkaisuja, jotka vaihtelevat opintojaksojen tavoitteiden mukaisesti. Itsenäisiä opiskelutapoja ovat muun muassa oppimistehtävät, esseet ja verkkotehtävät. Myös tenttejä voi suorittaa eri tavoin.