JYU avoimen yliopiston blogit

Mistä avoimessa puhutaan? Mikä on ajankohtaista? Avoimen blogeissa ovat äänessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston asiantuntijat niin tieteen kuin avoimen yliopisto-opetuksen ja sen kehittämisen alueilta. Välillä blogissa nähdään myös vieraskynien jälkeä. Klikkaa blogeihin!
Avoimesta alku tutkinto-opintoihin

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti, mutta kokonaista kandidaatin tai maisterin tutkintoa avoimessa ei voi suorittaa. Mitä tutkintotavoitteinen opiskelu tarkoittaa? Mitä tulee ottaa huomioon esimerkiksi opintojen valinnassa ja suunnittelussa? Entä miten opinnoissa pääsee vauhtiin, jos aiempaa kokemusta korkeakouluopinnoista ei juuri ole? Blogissa opintoneuvojat Sanna Anttonen ja Riina Kärkkäinen kertovat eri kohderyhmille suunnatuista hakuvaihtoehdoista tutkintokoulutukseen ja antavat askelmerkkejä tutkintokoulutuspolun rakentamisen avuksi.

Mitä jokaisen tulisi tietää viestinnän juridiikasta?

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot kuuluvat keskeisesti tämän päivän työelämätaitoihin monessa työtehtävässä. Viestintään kuuluu aina myös oikeudellisia ulottuvuuksia. Siksi onkin tärkeää tuntea viestintää ja markkinointia koskevaa lainsäädäntöä ja tunnistaa mahdolliset sudenkuopat ja tilanteet, jotka edellyttävät harkintaa. Markkinoinnin yliopistonopettaja Maria Pecoraro listaa tässä avoimen yliopiston blogissa nyrkkisäännöt, jotka kannattaa pitää mielessä.

Opiskelijablogi: Opiskelusta potkua työuran muutoskohdissa

Opiskelu työn ohella tuo osaamista, jota voi hyödyntää työssä. Se tarjoaa myös näkökulmia oman uran suuntaamiseen ja varmuutta uusien tehtävien kohdalla. Avoimen yliopiston opiskelijaraadin jäsen, Marja Lehto, pohtii blogissa opintojen roolia työuransa muutoksessa – uran ohjaamisessa ja mahdollisuutena uudenlaisiin työtehtäviin.

Liikuntatieteen linssein: Mistä on jalkapallomenestys tehty?

Jalkapallohuumaa on jälleen tarjolla miesten MM-kilpailuissa, ja ennen joulua selviää uusi maailmanmestari. Avoimen yliopiston yliopistonopettajat Henna Haapala, Hanna-Mari Toivonen ja Maria Schildt tarkastelevat blogissa jalkapallossa menestymisen tekijöitä liikuntapedagogiikan, liikuntapsykologian sekä valmennus- ja testausopin näkökulmista. Blogin lopusta löydät linkkejä tutkitun tiedon lähteille.

Vastuullista työelämää? Kyllä kiitos!

Organisaatioilta vaaditaan yhä laajempaa ja aidompaa vastuullisuutta. Puutteet toiminnassa päätyvät herkästi suuren yleisön ruodittavaksi, kuten on käynyt esimerkiksi Helsingin kaupungin jo kuukausia kestäneessä palkkasotkussa. Mitä kaikkia näkökulmia pitäisi huomioida, kun työelämän vastuullisuutta kehitetään? Aihetta avaa johtamisen yliopistonopettaja Soili Hyvönen, joka koordinoi ja on yksi opettajista Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa.

Terveysosaamisella rakennetaan parempaa tulevaisuutta

Tulevaisuuden terveyshaasteet vaativat uudenlaista terveysosaamista. Kuinka esimerkiksi pärjätä infomaatio- ja virikeähkyn, uudenlaisten globaalien huolien tai muutosten kanssa? Terveysosaaminen kuuluu tasavertaisesti jokaiselle. Sitä voi ja kannattaa oppia – ja opettaa. Kun vahvistamme terveysosaamista, edistämme hyvinvointia niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnan tasoilla. Yliopistonopettajat Heli Tyrväinen ja Mari Laine pohtivat terveysosaamisen merkitystä ja mahdollisuuksia blogissa.

Opiskelijablogi: Omalla tutkimuksella tehoa ja syvyyttä varhaiskasvatuksen johtamiseen

Tutkittu tieto on avoimen yliopiston opintojen perusta. Aineopintojen proseminaaritöissä opiskelijat pääsevät tekemään pienen tutkielman itseä kiinnostavasta oman oppiaineen keskeisestä ilmiöstä. ”Proseminaarityöni tuloksena selvisi muun muassa, että käynnissä oleva varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos edellyttää työnkuvien vahvistamista ja selkeyttämistä”, kirjoittaa kasvatustieteen opiskelija ja päiväkodin johtaja Marika Warsell avoimen blogissa.

Sote-alan sopimus on muutakin kuin palkkaratkaisu: Mahdollisuus työhyvinvoinnin ja alan vetovoiman kasvuun

Julkinen keskustelu hoitoalan työkiistan päättymisestä on pyörinyt palkkaratkaisun ympärillä. Palkkaratkaisun ohella sovintoehdotus pitää kuitenkin sisällään myös muita alan työoloihin ja työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Miten sote-alan digiloikka liittyy tähän keskusteluun? Kauppatieteiden yliopistonopettaja Päivi Patja ja uuden Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä -kurssin kehittänyt Paula Puhilas pohtivat aihetta avoimen blogissa.

Erityispedagogiikka: Onko vanha keino parempi kuin pussillinen näyttöön perustuvia uusia?

Miten tutkittu tieto tai kokeilujen tulokset jalkautuisivat paremmin käytännön opetus- ja ohjaustyöhön? Mihin niitä tarvitaan? Tieto on keino haasteiden ratkaisemiseen ja auttaa suuntaamaan resursseja olennaiseen. Erityispedagogiikan yliopistonopettajat Riitta Virinkoski ja Liisa Kytölä pohtivat erityispedagogiikan osaamisen tarpeita avoimen yliopiston blogissa.

Vastuullinen taloustiede: Onnellisuusindeksi vai bruttokansantuote tavoitteiden mittarina?

Kestävän kehityksen tavoitteet pakottavat tarkastelemaan kriittisesti sitä, mitä yhteiskunnassa mitataan ja arvotetaan. Mittarit ovat työkalu matkalla kohti tavoitteita. Suomessa tärkeä mittari on BKT – Bhutanissa taas mitataan kansalaisten onnellisuutta. Miten tämä näkyy yhteiskunnassa? Uuden Vastuullinen taloustiede -kurssin opettajiin kuuluva Arttu Karila pohtii aihetta avoimen blogissa.

Räätälöityjä opintoja aikuisille: Jatkuvan oppimisen kenttä uudistuu Suomessa ja Euroopassa

Millaiset opinnot palvelevat parhaiten aikuisia opiskelijoita? Työelämässä oppimisen tavoitteena on vain harvoin vuosien opiskelua vaativa tutkinto. Sen sijaan omaa uraa ja työtä palvelevalle täsmäosaamiselle on suuri tarve. Avoimen yliopiston suunnittelija Päivi Kananen ja yliopistonopettaja Virpi Uotinen kertovat blogissa tuoreita kuulumisia eurooppalaisesta koulutuksen kehittämisestä.

Psykologia: Hyvinvoinnin monet kasvot

Hyvinvointi on merkittävä ja moninainen keskustelun aihe. Se koetaan kiinteänä osana elämäämme. Modernissa yhteiskunnassa hyvinvointimme on myös jatkuvasti uhattuna, joten omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Psykologian yliopistonopettajat Kati Sahlman ja Suvi Waselius pohtivat avoimen yliopiston opiskelijan hyvinvointia blogissa.

Kuinka kokeilukulttuuri auttaa parantamaan opiskelija- ja opettajakokemusta?

Pienilläkin teoilla voi olla valtava vaikutus asiakaskokemukseen. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on todistanut sen tuomalla ketterää kokeilukulttuuria osaksi opettajien arkea. Kokeilujen tuloksena avoimessa yliopistossa on saatu käytäntöön toimintatapoja, jotka tukevat niin opiskelijoiden onnistumista opinnoissaan kuin opettajien työtä. Frankly Partnersin Riikka Tanner ja Daria Stigman kertovat blogissa yhteisestä matkasta kohti yhä parempaa opiskelijakokemusta.

Vastuullinen sijoittaminen – Missä mennään vuonna 2022?

Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut viime vuosina megatrendiksi, josta puhutaan mediassa, podcasteissa, blogeissa ja Instagram-päivityksissä. Laskentatoimen yliopistonopettaja, vastuullisen sijoittamisen tutkija Matleena Pietiläinen pohtii aihetta avoimen blogissa.

Oppiminen on ihmisen supervoima ja työpaikkojen kilpailuetu

Oppimisen ilo on meille ihmisille tärkeää jokaisessa ikävaiheessa. Työyhteisöt ovat aikuisväestölle täynnä oppimisen mahdollisuuksia. Työyhteisöissä vietetään runsaasti aikaa ja ahkeroidaan samojen päämäärien tavoittamiseksi. Ne ovat ammatillisen kasvun, työnimun ja menestymisen paikkoja, joissa meistä monet kokevat merkittäviä oppimisen kokemuksia. Kuinka yhteisön oppimisen potentiaali saataisiin parhaaseen mahdolliseen kukoistukseen?

Taloustiede: The Voice of Finland on klassikkoesimerkki syrjintään puuttumisesta

”Syrjintää harjoittamalla työnantaja toimii lainvastaisesti. Taloustieteen näkökulmasta syrjintä voi johtaa yrityksen tuottavuuden laskuun, jos työntekijöitä ei kohdella heidän osaamisensa mukaisesti”, kirjoittaa taloustieteen yliopistonopettaja Arttu Karila avoimen blogissa. Aiheeseen voi perehtyä muun muassa Työmarkkinat-kurssilla avoimissa yliopisto-opinnoissa.

Mitä talouspakotteet tarkoittavat? Kuinka ne toimivat?

Pakotteet jäädyttivät valtaosan Venäjän keskuspankin yli 600 miljardin valuuttavarannosta – mikä valuuttavaranto oikein on ja miksi sillä on merkitystä? Taloustieteen yliopistonopettaja Arttu Karila avaa blogissa pakotteiden vaikutusmekanismia rahamarkkinoiden näkökulmasta.

Tiimit, nopea ongelmanratkaisu ja oppiminen työelämän keskiössä

Elämme yhteiskunnallisen muutoksen aikaa, joka vaatii uudenlaisia taitoja ja jopa uudenlaisia ajatusmalleja työstä. Työelämästä on monilta osin tullut lyhytjänteisempää ja projektiluonteista. Projektiosaamisen opettajat Satu Vesin ja Minna Kallinen-Kuisma kirjoittavat avoimen blogissa, kuinka tulevaisuuden osaaja tuo projekteihin taitojensa lisäksi myös kykynsä oppia.

Elämänkatsomustiedon opettaja rakentaa tasa-arvoisuuden ymmärrystä

Maailman moninaistuessa kulttuurit kohtaavat mediassa ja koulutuksen eri tasoilla. Tarve ymmärtää toisiamme yli kulttuurirajojen kasvaa. Elämänkatsomustieto on laaja, monitieteinen ja uskontojen suhteen tasa-arvoinen katsomusaine. Kouluopetuksen suunnittelijat harkitsevat sen aseman laajentamista. Yliopistonopettajat Kosti Joensuu ja Pessi Lyyra tekevät blogissa katsauksen elämänkatsomustiedon maailmaan.

Sote-uudistus tuo tarpeita johtamisosaamisen kehittämiseen

Monipuolista johtamisosaamista ja sen kehittämistä edellytetään kaikilla johtamisen tasoilla. Aihe on noussut selkeästi esille sote-uudistukseen ja uusien hyvinvointialueiden muodostamiseen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. JYU avoimen yliopiston monitieteisen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuden kehittämisessä mukana olleet opettajat Virpi Malin ja Päivi Patja kirjoittavat blogissaan johtamisosaamisen kehittämisestä käytännössä.

Tietoa käytäntöön, käytäntöä tietoon: Ota meidät organisaatioosi vierailemaan!

JYU avoimen yliopiston kokeilussa henkilöstömme edustajat astuvat töihin oman alansa organisaatioihin. Me olemme perehtyneet alojemme avainkysymyksiin, teorioihin ja tuoreimpaan tutkimustietoon. Moni meistä opettaa niitä tuleville osaajille. Mitäpä, jos yhdistetään tuo tieto sinun organisaatiosi arkeen? Mitä uusi toimintamallimme, työelämäliikkuvuus, tarkoittaa käytännössä? JYU avoimen asiakkuuspäällikkö ja yliopistonopettaja Tiina Lämsä sekä yliopistonopettaja Piia Leppämäki pohtivat sitä blogissa.

Robotiikka on pian sinunkin arkeasi

Teetkö töitä tai elätkö arkeasi robotin kanssa? Harva vastaa tähän ”kyllä”. Muutaman vuoden päästä tilanne on jo toinen. Jo lähitulevaisuudessa robotiikan ja tekoälyn perusteiden osaamisen merkitystä voi verrata tietokoneen käyttötaitoon. Tietokirjailija ja IT-alan opettaja Pasi Hänninen kannustaa tarttumaan jo nyt osaamiseen, joka kuuluu kaikille.

Ketterät kokeilut opiskelijakokemuksen kehittämisen tukena

Mitä on asiakaskokemus avoimen yliopiston opinnoissa? Kuinka sitä kehitetään? JYU avoin yliopisto kehittää tavoitteellisesti opiskelijakokemusta. Kehittämisen kumppanina toimivan Frankly Partnersin Daria Stigman ja Riikka Tanner kertovat kuulumisia tästä työstä avoimen blogissa.

Valitsisinko verkkokurssin? Avoimessa yliopistossa voit opiskella monin tavoin

Avoimen yliopiston opintojen suoritustapoja suunniteltaessa on huomioitu aikuinen oppija, erilaiset opiskelumieltymykset ja joustavuus. Verkkokurssi on tapa opiskella yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Se edellyttää osallistumista verkossa käytäviin keskusteluihin ja tehtäviin, mikä mahdollistaa hyvällä tavalla mm. opiskelun yhteisöllisyyden, kokemusten jakamisen ja vertaispalautteen. Verkkokurssi auttaa myös opiskelun aikatauluttamisessa.

Menivätkö osakemarkkinat pysyvästi rikki, kun piensijoittajat horjuttivat markkinaa ”Gamestop-ilmiöllä”?

Alkuvuonna osakemarkkinoilla vallitsi hämmennyksen tila, kun amerikkalaisen, perinteisiä videopelejä myyvän Gamestopin osake lähti yllättäen jyrkkään nousuun. Auringonlaskun yritykseksi hiipuneen Gamestopin osakkeen nousulle ei löytynyt liiketoiminnallisia perusteita, sillä yhtiö on jäänyt selvälle takamatkalle digitalisoituneessa pelibisneksessä. Opettaja Arttu Karila pohtii aihetta taloustieteen näkökulmasta.