Avoimen blogit

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä – tunnista mahdollisuudet ja opiskele itsellesi opiskelupaikka

Avoimen väylä on avoinna myös sinulle. Se on mahdollisuus tutkintokoulutuspaikkaan. Väyläopinnot ovat tutkinnon osia, joiden suorittaminen edistää myös valmistumista. Tänä lukuvuonna tarjoamme mahdollisuuden saada maksuhyvitystä 25 opintopisteen osalta avoimen väylän opinnoista heille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa. Tutustu väyliin ja tartu tilaisuuteen!

Miksi terveys on tärkeää? Ja miksi terveyden talous on tärkeää?

Terveys on tärkeää niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Sen ylläpitämisen ja edistämisen kulut ovat olleet kasvussa jo vuosikymmeniä. Mitä kasvava resurssi tarjoaa ja mahdollistaa? Ja miten? Terveystaloustiede soveltaa taloudellista ajattelua terveysalan kysymyksiin. Professori Petri Böckerman kirjoittaa aiheesta avoimen blogissa – ja luennoi terveystaloustieteen kurssilla.

Katkaisevatko printattavat kiitoskortit kamelin selän?

”Johtaminen ja henkilöstötyö ovat yhteispeliä myös sosiaali- ja terveysalalla”. Avoimessa yliopistossa ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa työskentelevät yliopistonopettajat Virpi Malin ja Päivi Patja sekä apulaisprofessori Monika von Bonsdorff pohtivat avoimen blogissa aineetonta palkitsemista.

Kvantit tulevat — oletko valmis?

Erään määritelmän mukaan uutinen on jotakin uutta, jolla on merkitystä ihmisten elämään ja yhteiskuntaan. Miksi kvantti ylittää uutiskynnyksen yhä useammin? Mikä vaikutus kvanteilla on ihmisten elämään? Professori Pekka Koskinen pohtii tätä blogissa. Avoimen uutuuskurssi esittelee kvantin kaikille sopivalla tavalla. Se on maksutta opiskeltavissa verkon välityksellä.

Miksi opiskella perhettä?

”Moninaisten perheiden eri vaiheissa riittää tutkimista. Koko ajan tulee uutta tietoa, joka laajentaa tai muuttaa ymmärrystämme perheestä”, yliopistonopettaja, KT Leena Valkonen kirjoittaa blogissa. Hän oli mukana suunnittelemassa avoimen yliopiston perheopintojen aineopintojen opintokokonaisuutta.

Mahdollisuuksia maakuntaan – yhteisölliset hubit tuovat työn ja koulutuksen lähemmäs sinua

Keski-Suomessa on mahdollista työskennellä, opiskella ja verkostoitua yhteisöllisissä työtiloissa, hubeissa. Tilat ovat niin yritysten, tiimien kuin yksittäisten ihmisten käytettävissä. Hubeja on jo muun muassa Jyväskylässä, Jämsässä, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Yhteisölliset työtilat vahvistavat paikallista osaamista, Muru Linjala ja Miia Hiironen kirjoittavat avoimen blogissa.

Laskentatoimi – yrityksen konepellin alta laajojen ilmiöiden ymmärtämiseen

Kun opiskelet laskentatoimea, opiskelet muun muassa kirjanpitoa, kustannuslaskentaa, verotusta sekä talousjohtamista. Alan osaaminen vaikuttaa isoihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen. Laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen pohtii monipuolisen ja vaikuttavan alan osaamista blogissaan.

OsaajaKS-palveluketju vastaa työelämän osaamistarpeisiin

Keski-Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa etenkin kolmella alalla: sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä ICT-alalla. Jotta työnantajat saisivat osaavia työntekijöitä, tarvitaan tietoa osaamisen tarpeista sekä sopivaa koulutusta työllistymisen tueksi, kirjoittavat Maarit Viljakainen, Tytti Pintilä ja Kaisa Lassila. He ovat mukana OsaajaKS-palveluketjua Keski-Suomeen rakentavassa hankkeessa.

Mitä taloustiede sanoo oppivelvollisuuden pidentämisestä?

”Suomen kansalaisten lapset ovat oppivelvolliset tämän lain mukaan, ja astuu oppivelvollisuus voimaan alempana säädetyssä järjestyksessä.” Näillä sanoilla alkaa vuonna 1921 hyväksytty laki oppivelvollisuudesta. Nyt lakia on uudistettu. Taloustieteen opettaja Arttu Karila pohtii blogissa oppivelvollisuuden pidentämistä koulutuksen taloustieteen näkökulmasta.

Journalismi välttää kapakkapuheita

Mistä sinä saat tietoosi päivän uutiset? Välittävätkö ne todenmukaista tietoa laadukkaasti perustellen? FT Heikki Kuutti pohtii median toimintatapoja ja niiden rajoja blogikirjoituksessa.

Miksi laskentatoimea opiskellaan? Opiskelijoiden ajatuksia osaamisen merkityksestä

Mitä nykypäivän laskentatoimi on? Mitä opinnoista jää käteen? Avoimen yliopiston laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen kysäisi asiaa laskentatoimen opiskelijoilta ja kertoo, mikä tekee alan opiskelusta niin suosittua. Opinnot tarjoavat muun muassa työelämän osaamista, työkaluja talouden hallintaan ja yleissivistystä.

Jatkuva oppiminen Jyväskylän yliopistossa: entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa palvelua työuran aikaiseen oppimiseen

Oman osaamisen täydentäminen työuran aikana on tärkeää, sillä se tukee yksilötasolla työllisyyttä ja yhteiskunnan näkökulmasta kansallisen osaamistason kehittämistä. Jyväskylän yliopisto vastaa työelämän osaamisen kysyntään kehittämällä monipuolisia täsmäkoulutuksia erilaisiin tarpeisiin, Antti Laitinen ja Vilma Räisänen kirjoittavat avoimen yliopiston blogissa.

Termiviidakkoon eksyneen jäljillä – yhtenäistäminen auttaisi yliopistoon hakevaa

Yhdenmukaiset termit auttaisivat hakijaa tunnistamaan helpommin erilaiset hakutavat yliopistoon. Esimerkiksi avoimen väylää ei tunneta vieläkään täysin hakijoiden keskuudessa. Samojen termien käyttö auttaisi myös yliopistoja opiskelijavalinnoissa vähentämällä muun muassa henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarvetta, kirjoittavat opintoneuvoja Riina Kärkkäinen JYU avoimesta ja projektipäällikkö Paula Savela Toinen reitti yliopistoon -hankkeesta.

Sinun arkesi on oppimisalusta – käytä sitä

Se mitä jo osaat ja tiedät, on arvokasta. Uusi osaaminen kasvaa sen varaan. Opiskelemalla ohjaat osaamistasi toivomaasi suuntaan. Me avoimessa yliopistossa autamme ja tuemme, opetamme, ohjaamme ja haastamme uuden tiedon pariin pedagogisen osaamisemme avulla. Kirsi Saurén pohtii blogissa teorian ja käytännön yhteyttä.

Avoimen väylän yhdenmukaistaminen hyödyttää kaikkia

Avoimen väylää halutaan hyödyntää opiskelijavalinnoissa kolmantena merkittävänä valintatapana todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Silloin tarvitaan eri alojen avoimen väyliä, aloituspaikkoja, hakuvaihtoehdon näkyvyyttä sekä yhdenmukaisuutta yliopistojen käytänteissä, Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Paula Savela ja Tuomo Kuivalainen kirjoittavat.

Oman talouden hallintaa voi ja on tärkeää harjoitella

JYU avoimen ja TATin yhteinen taloustaitojen kurssi kehittää kykyäsi lisätä tuloja sekä auttaa sinua ymmärtämään paremmin säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteita. Lisäksi opit arvioimaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia, kertoo Päivi Pihlajamäki, Talous ja nuoret TATin asiantuntija.

Kuinka asiakas toimii digitaalisen markkinoinnin aikakaudella?

Digitaalinen markkinointi on muuttanut ja muuttaa kuluttamista ja asiakkuutta. Markkinoinnin tutkimuksen näkökulmasta asiakkaan ostopolku on heittänyt kuperkeikan vuosikymmenen kuluessa. Yliopistonopettaja Matti Leppäniemi pohtii blogissa digitaalisen markkinoinnin maailmaa. Siitä voit oppia lisää myös avoimen yliopiston uudella kurssilla.

Viestinnän johtaminen on organisaation onnistumistekijä

Miten viestinnässä voi onnistua poikkeustilanteessa? Kuinka strategia viedään osaksi arjen viestintätilanteita? Viestinnän johtamisen tutkija ja opettaja Matias Lievonen kirjoittaa avoimen blogissa viestinnän ja sen johtamisen merkityksestä – asioista, joita oppii opiskelemalla!

Moodle tekee avoimessa opiskelusta entistä yhteisöllisempää

Avoimessa yliopistossa puhaltavat muutosten tuulet. Elokuun 2020 alussa uutta pontta opintojen ohjaukseen tuo ohjauksellisen pedagogiikan kehittämisen malli, joka vahvistaa entisestään opintojemme ohjausta. Osana tätä kehitystä myös oppimisympäristömme vaihtuvat. Monelle esimerkiksi verkkokursseilta tuttu Moodle-oppimisympäristö saa entistä vankemman jalansijan opinnoissamme.

Asiantuntevaa ja monipuolista ohjausta opintojesi tueksi

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni opiskelija edistyisi opinnoissaan ja pääsisi tämän myötä hyödyntämään oppejaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kuluvan lukuvuoden aikana avoimessa yliopistossa on keskitytty pedagogiikan ja ohjauksen kehittämiseen koko henkilöstön voimin.

Orientoivat opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opintoihin jo lukiossa

Jyväskylän yliopiston orientoivissa opinnoissa lukiolaiset pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin tieteenaloihin. Opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opiskeluun sekä varmuutta uravalintaan. Valtakunnallinen opintotarjonta on avoin kaikille lukiolle, sillä kursseilla opiskellaan joustavasti verkossa. EduFutura Jyväskylä -koulutusyhteistyössä myös ammattiin opiskelevilla on mahdollisuus osallistua opintojaksoille.

Digitaalinen markkinointi on kaikkialla

Mitä on digitaalinen markkinointi? Mihin se vaikuttaa? Ja miten se toimii? Tutkittua tietoa on tarjolla, mutta sitä tarvitaan lisää, etenkin kun digitaalinen markkinointi elää ja muuttuu jatkuvasti. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Heikki Karjaluoto pohtii blogissa digitaalisen markkinoinnin maailmaa. Siitä voit oppia lisää myös avoimen yliopiston uudella kurssilla.

Voiko mediaan enää luottaa?

Mikä on totta ja mikä ei? Mistä sen voi tietää? Mikä vastuu on tiedon jakajalla? Todenmukaiselle tiedolle on juuri nyt valtava tarve. FT Heikki Kuutti pohtii blogissa ”totuudenjälkeistä aikaa” journalistin eettisiin ohjeisiin nojaten. Hän luennoi Jyväskylän yliopistossa ja avoimen yliopiston Viestintä ja media -perusopintojen opintojaksoilla.

Muutos on mahdollisuus parempaan

Poikkeustilanne haastaa ja uudistaa ajatteluamme. Avoimessa yliopistossa otettiin suuri digiloikka, jonka taustalla on pitkä kokemus etäopetuksesta sekä henkilöstön valmius ja tahto muutokseen. Johtaja Jukka Lerkkanen pohtii poikkeustilannetta blogissa avoimen yliopiston näkökulmasta.