Avoimen blogit

Laskentatoimi – yrityksen konepellin alta laajojen ilmiöiden ymmärtämiseen

Kun opiskelet laskentatoimea, opiskelet muun muassa kirjanpitoa, kustannuslaskentaa, verotusta sekä talousjohtamista. Alan osaaminen vaikuttaa isoihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen. Laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen pohtii monipuolisen ja vaikuttavan alan osaamista blogissaan.

OsaajaKS-palveluketju vastaa työelämän osaamistarpeisiin

Keski-Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa etenkin kolmella alalla: sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä ICT-alalla. Jotta työnantajat saisivat osaavia työntekijöitä, tarvitaan tietoa osaamisen tarpeista sekä sopivaa koulutusta työllistymisen tueksi, kirjoittavat Maarit Viljakainen, Tytti Pintilä ja Kaisa Lassila. He ovat mukana OsaajaKS-palveluketjua Keski-Suomeen rakentavassa hankkeessa.

Mitä taloustiede sanoo oppivelvollisuuden pidentämisestä?

”Suomen kansalaisten lapset ovat oppivelvolliset tämän lain mukaan, ja astuu oppivelvollisuus voimaan alempana säädetyssä järjestyksessä.” Näillä sanoilla alkaa vuonna 1921 hyväksytty laki oppivelvollisuudesta. Nyt lakia on uudistettu. Taloustieteen opettaja Arttu Karila pohtii blogissa oppivelvollisuuden pidentämistä koulutuksen taloustieteen näkökulmasta.

Journalismi välttää kapakkapuheita

Mistä sinä saat tietoosi päivän uutiset? Välittävätkö ne todenmukaista tietoa laadukkaasti perustellen? FT Heikki Kuutti pohtii median toimintatapoja ja niiden rajoja blogikirjoituksessa.

Miksi laskentatoimea opiskellaan? Opiskelijoiden ajatuksia osaamisen merkityksestä

Mitä nykypäivän laskentatoimi on? Mitä opinnoista jää käteen? Avoimen yliopiston laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen kysäisi asiaa laskentatoimen opiskelijoilta ja kertoo, mikä tekee alan opiskelusta niin suosittua. Opinnot tarjoavat muun muassa työelämän osaamista, työkaluja talouden hallintaan ja yleissivistystä.

Jatkuva oppiminen Jyväskylän yliopistossa: entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa palvelua työuran aikaiseen oppimiseen

Oman osaamisen täydentäminen työuran aikana on tärkeää, sillä se tukee yksilötasolla työllisyyttä ja yhteiskunnan näkökulmasta kansallisen osaamistason kehittämistä. Jyväskylän yliopisto vastaa työelämän osaamisen kysyntään kehittämällä monipuolisia täsmäkoulutuksia erilaisiin tarpeisiin, Antti Laitinen ja Vilma Räisänen kirjoittavat avoimen yliopiston blogissa.

Termiviidakkoon eksyneen jäljillä – yhtenäistäminen auttaisi yliopistoon hakevaa

Yhdenmukaiset termit auttaisivat hakijaa tunnistamaan helpommin erilaiset hakutavat yliopistoon. Esimerkiksi avoimen väylää ei tunneta vieläkään täysin hakijoiden keskuudessa. Samojen termien käyttö auttaisi myös yliopistoja opiskelijavalinnoissa vähentämällä muun muassa henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan tarvetta, kirjoittavat opintoneuvoja Riina Kärkkäinen JYU avoimesta ja projektipäällikkö Paula Savela Toinen reitti yliopistoon -hankkeesta.

Sinun arkesi on oppimisalusta – käytä sitä

Se mitä jo osaat ja tiedät, on arvokasta. Uusi osaaminen kasvaa sen varaan. Opiskelemalla ohjaat osaamistasi toivomaasi suuntaan. Me avoimessa yliopistossa autamme ja tuemme, opetamme, ohjaamme ja haastamme uuden tiedon pariin pedagogisen osaamisemme avulla. Kirsi Saurén pohtii blogissa teorian ja käytännön yhteyttä.

Avoimen väylän yhdenmukaistaminen hyödyttää kaikkia

Avoimen väylää halutaan hyödyntää opiskelijavalinnoissa kolmantena merkittävänä valintatapana todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla. Silloin tarvitaan eri alojen avoimen väyliä, aloituspaikkoja, hakuvaihtoehdon näkyvyyttä sekä yhdenmukaisuutta yliopistojen käytänteissä, Toinen reitti yliopistoon -hankkeen Paula Savela ja Tuomo Kuivalainen kirjoittavat.

Oman talouden hallintaa voi ja on tärkeää harjoitella

JYU avoimen ja TATin yhteinen taloustaitojen kurssi kehittää kykyäsi lisätä tuloja sekä auttaa sinua ymmärtämään paremmin säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteita. Lisäksi opit arvioimaan erilaisia sijoitusmahdollisuuksia, kertoo Päivi Pihlajamäki, Talous ja nuoret TATin asiantuntija.

Kuinka asiakas toimii digitaalisen markkinoinnin aikakaudella?

Digitaalinen markkinointi on muuttanut ja muuttaa kuluttamista ja asiakkuutta. Markkinoinnin tutkimuksen näkökulmasta asiakkaan ostopolku on heittänyt kuperkeikan vuosikymmenen kuluessa. Yliopistonopettaja Matti Leppäniemi pohtii blogissa digitaalisen markkinoinnin maailmaa. Siitä voit oppia lisää myös avoimen yliopiston uudella kurssilla.

Viestinnän johtaminen on organisaation onnistumistekijä

Miten viestinnässä voi onnistua poikkeustilanteessa? Kuinka strategia viedään osaksi arjen viestintätilanteita? Viestinnän johtamisen tutkija ja opettaja Matias Lievonen kirjoittaa avoimen blogissa viestinnän ja sen johtamisen merkityksestä – asioista, joita oppii opiskelemalla!

Moodle tekee avoimessa opiskelusta entistä yhteisöllisempää

Avoimessa yliopistossa puhaltavat muutosten tuulet. Elokuun 2020 alussa uutta pontta opintojen ohjaukseen tuo ohjauksellisen pedagogiikan kehittämisen malli, joka vahvistaa entisestään opintojemme ohjausta. Osana tätä kehitystä myös oppimisympäristömme vaihtuvat. Monelle esimerkiksi verkkokursseilta tuttu Moodle-oppimisympäristö saa entistä vankemman jalansijan opinnoissamme.

Asiantuntevaa ja monipuolista ohjausta opintojesi tueksi

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni opiskelija edistyisi opinnoissaan ja pääsisi tämän myötä hyödyntämään oppejaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kuluvan lukuvuoden aikana avoimessa yliopistossa on keskitytty pedagogiikan ja ohjauksen kehittämiseen koko henkilöstön voimin.

Orientoivat opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opintoihin jo lukiossa

Jyväskylän yliopiston orientoivissa opinnoissa lukiolaiset pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin tieteenaloihin. Opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opiskeluun sekä varmuutta uravalintaan. Valtakunnallinen opintotarjonta on avoin kaikille lukiolle, sillä kursseilla opiskellaan joustavasti verkossa. EduFutura Jyväskylä -koulutusyhteistyössä myös ammattiin opiskelevilla on mahdollisuus osallistua opintojaksoille.

Digitaalinen markkinointi on kaikkialla

Mitä on digitaalinen markkinointi? Mihin se vaikuttaa? Ja miten se toimii? Tutkittua tietoa on tarjolla, mutta sitä tarvitaan lisää, etenkin kun digitaalinen markkinointi elää ja muuttuu jatkuvasti. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Heikki Karjaluoto pohtii blogissa digitaalisen markkinoinnin maailmaa. Siitä voit oppia lisää myös avoimen yliopiston uudella kurssilla.

Voiko mediaan enää luottaa?

Mikä on totta ja mikä ei? Mistä sen voi tietää? Mikä vastuu on tiedon jakajalla? Todenmukaiselle tiedolle on juuri nyt valtava tarve. FT Heikki Kuutti pohtii blogissa ”totuudenjälkeistä aikaa” journalistin eettisiin ohjeisiin nojaten. Hän luennoi Jyväskylän yliopistossa ja avoimen yliopiston Viestintä ja media -perusopintojen opintojaksoilla.

Muutos on mahdollisuus parempaan

Poikkeustilanne haastaa ja uudistaa ajatteluamme. Avoimessa yliopistossa otettiin suuri digiloikka, jonka taustalla on pitkä kokemus etäopetuksesta sekä henkilöstön valmius ja tahto muutokseen. Johtaja Jukka Lerkkanen pohtii poikkeustilannetta blogissa avoimen yliopiston näkökulmasta.

Tiede, tutkittu tieto ja uuden oppiminen tuovat varmuutta haastavaan aikaan

Nyt, kun muutos ja epävarmuus ovat arkea, oikea tieto on kultaakin kalliimpaa. Se auttaa hahmottamaan maailmaa ja itseä sen osana. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen on teko oman tulevaisuuden eteen. Poikkeustilanteessa avoimet yliopisto-opinnot kiinnostavat, ja se on erinomainen asia. KT Kirsi Saurén nostaa esiin ajankohtaisia ajatuksia blogissa.

Elinikäinen oppiminen vie eteenpäin Suomea ja suomalaisia

Oppiminen on ilo. Se tuo voimia. Ja sitä tapahtuu yhteiskunnassa niin työssä, kotona kuin vapaa-ajalla. Sitran tuore raportti valottaa elinikäisen oppimisen laaja-alaisuutta, mahdollisuuksia ja haasteita. Koulutusvarajohtaja Anna Kaikkosen mukaan sen tulokset vahvistavat myös avoimeen yliopiston opiskelijoilta välittyvää viestiä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Mikä ihmeen kielitietoisuus?

”Kielitietoisessa koulutuksessa vuorovaikutuksen keskiössä ei ole virheetön suoriutuminen vaan yhteisymmärryksen saavuttaminen”, kirjoittaa FT Mari Honko avoimen blogissa.