Avoimesta alku tutkinto-opintoihin

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti, mutta kokonaista kandidaatin tai maisterin tutkintoa avoimessa ei voi suorittaa. Mitä tutkintotavoitteinen opiskelu tarkoittaa? Mitä tulee ottaa huomioon esimerkiksi opintojen valinnassa ja suunnittelussa? Entä miten opinnoissa pääsee vauhtiin, jos aiempaa kokemusta korkeakouluopinnoista ei juuri ole? Blogissa opintoneuvojat Sanna Anttonen ja Riina Kärkkäinen kertovat eri kohderyhmille suunnatuista hakuvaihtoehdoista tutkintokoulutukseen ja antavat askelmerkkejä tutkintokoulutuspolun rakentamisen avuksi.

Tutkintotavoitteinen, eli yliopistotutkintoon tähtäävä opiskelu, voi olla avoimessa yliopistossa esimerkiksi avoimen väylän tai maisteriohjelman hakukelpoisuuteen edellytettävien opintojen suorittamista. Vaihtoehtoisesti se voi olla myös tulevaan tutkintoon sisällytettäviksi soveltuvien opintojen opiskelua jo etukäteen avoimessa yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkinnon osia, muttei kokonaista tutkintoa. Yliopistotutkinnon suorittaakseen tulee ennemmin tai myöhemmin hakea ja tulla valituksi johonkin Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmaan, jossa tavoitellun tutkinnon suorittaminen on mahdollista. Näin ollen tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelussa kannattaakin lähteä liikkeelle tutustumalla itselle soveltuviin hakuvaihtoehtoihin.

Kohti tutkintoa: Avoimen väylä ja JYU:n maisteriohjelmat

Avoimen väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valtaosa avoimen väylän hakumahdollisuuksista on kandidaattiohjelmiin ja kandidaatti- ja maisteriohjelmiin (3 v + 2 v), joissa opiskelu aloitetaan alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista. Avoimen väylä on hyvä hakuvaihtoehto ensimmäiseen korkeakoulututkintoon tähtäävälle.

Avoimen väyliä on Jyväskylän yliopistossa kaikkiin kuuteen tiedekuntaan. Keväällä 2023 avoimen väylän kautta oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea opiskelemaan luokanopettajaksi Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan.

Kaksivuotiset, ylempään korkeakoulututkintoon johtavat maisteriohjelmat sopivat korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille. Soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi tarvitset hakukelpoisuutta varten kyseessä olevan maisteriohjelman valintaperusteissa määritellyt opinnot, jotka voit monissa tapauksissa suorittaa avoimessa yliopistossa. 

Jyväskylän yliopiston maisteriohjelmista suosittuja hakuvaihtoehtoehtoja ovat esimerkiksi JYU kauppakorkeakoulun kauppatieteiden maisteriohjelma, taloustieteen maisteriohjelma sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriohjelmat.

Tuumasta toimeen – mitä on hyvä ottaa huomioon opintojen suunnittelussa?

Aluksi on hyvä käyttää hetki omien opiskelutavoitteiden pohtimiseen: mitä ja miksi haluat opiskella ja mitä opiskelu merkitsee sinulle? Konkreettinen työväline suunnitteluun on HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan suoritettavat, omaa hakutavoitetta tukevat opinnot ja laaditaan niiden opiskeluaikataulu.

Jos aikaisempaa kokemusta yliopisto-opinnoista ei ole tai edellisistä opinnoista on jo vierähtänyt aikaa, JYU avoimen yliopisto-opintoihin orientoivat kurssit Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op), Orientaatio jatkuvaan oppimiseen 2 (1 op) ja Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op) tarjoavat pehmeän laskun opiskelun pariin.

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssilla vahvistetaan opiskelukykyä harjoittelemalla yliopisto-opiskelun perustaitoja, perehtymällä stressinkäsittelyyn ja palautumiseen sekä etsimällä keinoja opintojen sovittamiseksi omaan arkeen. Kurssin verkkotapaamisissa pääset myös vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Vertaistuki on koettu merkittäväksi voimavaraksi: “Vertaistuki oli todella mahtavaa, varsinkin kun edellisistä opinnoista on kulunut aikaa. Huomasin muiden kanssa keskustellessani, että meillä on paljon samoja kokemuksia, haasteita, toiveita jne.”

Opiskeluvauhtiin vaikuttavat monet yksilölliset tekijät, kuten aikaisempi opiskelukokemus tai elämäntilanne. Tärkeää on opiskelusuunnitelman realistisuus suhteessa käytettävään aikaan ja riittävästä palautumisesta huolehtiminen. Useimmat avoimen yliopiston opinnoista ovat aikataulullisesti joustavia verkko-opintoja, joten ne ovat sopivat hyvin aikuisopiskelijan arkirytmiin. Itsenäisesti suoritettavia opintoja tukevat pienet osatavoitteet, hyvä ennakkosuunnittelu, tarkka aikataulutus ja opiskelutehtävien realistinen kalenterointi.

Heräsikö kysyttävää? Tarvitsetko ohjausta?

Tutkintotavoitteisten opintojen suunnitteluun saat tukea ja ohjausta JYU avoimen opintoneuvojilta. Voit lähettää viestin HelpJYU-palvelun Avoimen yliopiston tutkintotavoitteisen opiskelun ohjaus -lomakkeella, ottaa yhteyttä puhelimitse tai varata henkilökohtaisen ohjausajan HelpJYU-palvelun Avoimen yliopiston ajanvaraus opinto-ohjaukseen -lomakkeella. Oman tutkintokoulutuspolun viitoittamiseen on tarjolla apua ja sitä kannattaa hyödyntää etenkin opintojen alkuvaiheessa, ja muulloinkin aina kun tarvetta on! Sanna Anttonen ja Riina Kärkkäinen, opintoneuvojat

Sanna Anttonen & Riina Kärkkäinen
Opintoneuvojat, JYU avoin yliopisto