Educa-kuulumisia: tulevaisuuden osaamista tehdään jo tänään

Menestymme tulevaisuudessa tiedon ja osaamisen avulla. Mitä tulevaisuuden osaaminen on ja kuinka varmistamme sen riittävän määrän ja laadun? Varmaa on, että maailma muuttuu – samalla muuttuvat osaamistarpeet. Opetushallituksen ennakointiyksikön päällikkö, opetusneuvos Kari Nyyssölä, puhui Educa 2019 -messujen tilaisuudessa Osaamisen ennakointifoorumin työn tuloksista.

Jatkuva oppiminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Se on mahdollisuus ja myös välttämättömyys tulevaisuuden osaamisen rakentamiselle. Mutta mitä osaamista on tarpeen kehittää? Osaamistarpeiden monipuolisuus on ilmeinen, minkä vahvisti myös Opetushallituksen ennakointiyksikön päällikkö Kari Nyyssölän puheenvuoro Educa 2019 -messuilla. Hän antoi opetusalan yleisölle etukäteiskatsauksen Osaamisen ennakointifoorumin työn alustaviin tuloksiin. 

Tulevaisuuden osaamisen top 10 -lista pitää sisällään oppimiskyvyn, ongelmanratkaisutaidot, tiedon arviointitaidot sekä vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatiotaidot. Listalla on innovaatio-osaaminen, asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen sekä kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen. Lisäksi digitaalisten alustojen ja ratkaisujen hyödyntämiseen sekä niiden luovaan käyttöön liittyvät taidot ovat hyvin tärkeitä tulevaisuudessa. 

Osaamisen ennakointifoorumin työn tuloksista julkistetaan maaliskuun alussa ensimmäinen virallinen raportti, joka hahmottaa osaamisen tarpeita vuonna 2035. 

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen asiantuntijaelin. Sen alaisuudessa toimivat yhdeksän asiantuntijaryhmää ennakoivat ja kehittävät koulutusta eri alojen näkökulmista yhteisen prosessin mukaisesti. Ryhmiin kuuluu kaikkiaan lähes viisisataa koulutuksen ja työelämän asiantuntijaa. 

Tulevaisuuden osaamisen tarpeet koskettavat meitä kaikkia 

Osaamisen ennakointifoorumin työ tarjoaa erinomaiset raamit jatkuvan osaamisen kehittämiselle. Tärkeimmän tulevaisuuden osaamisen ennakointityö tarjoaa tietoa myös yksityiskohtaisemmin: muun muassa geneerisellä, työelämätaitojen ja alakohtaisten taitojen tasoilla. Alakohtaiset erot tulevaisuuden osaamisen tarpeissa olivat selkeät, mikä kannustaa kaikkia koulutustoimijoita perehtymään ennakointityön tuloksiin huolella.   

Geneerinen osaaminen koskettaa meitä kaikkia, alasta riippumatta. Alustavien tulosten mukaan geneerisen osaamisen alueella reagointikyvyn, oppimiskyvyn, joustavuuden, ongelmanratkaisukyvyn ja paineensietokyvyn merkitys kasvaa eniten. Tarvitaan kykyä analyyttiseen ajatteluun, määrätietoiseen työhön ja kokonaisuuksien hallintaan. Vastaavasti esimerkiksi fyysisen vahvuuden, kädentaitojen ja sorminäppäryyden merkityksen nähdään vähenevän tulevaisuudessa.  

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta merkittävää on, että henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen on arvioitu keskeiseksi ja kasvavaksi työelämätaidoksi. Se on sitä jo nyt, mutta näiden tulosten kuuleminen vahvistaa muun muassa avointen korkeakoulujen roolia ja toiminnan kehittämisen tarvetta. 

Osaamisen ennakointifoorumin työ tarjoaa äärimmäisen arvokasta tietoa opetuksen ja koulutuksen eri tasoille. Suurta osaa tulevaisuuden osaamisesta rakennetaan aina lapsuudesta lähtien. Suomen jatkuvan oppimisen periaatteet ja mahdollisuudet tuovat uuden oppimisen laajasti kaikkien ulottuville – tulevaisuudessa yhä vahvemmin. Educassa koolla oleva opetusalan henkilöstö ja toimijat ovat yleisö ja tekijöiden joukko, jonka tietoon tulevaisuuden osaamisen tarpeiden ennakointityön tulokset kannattaa tuoda ensimmäisten joukossa.  

Reetta Mikkola reetta_mikkola.jpg

JYU Avoimen yliopiston Educa-messuosaston (6C20) kasvo & markkinointisuunnittelija

Kuvat: Garidy Sanders, Petteri Kivimäki