Elinikäinen oppiminen vie eteenpäin Suomea ja suomalaisia

Oppiminen on ilo. Se tuo voimia. Ja sitä tapahtuu yhteiskunnassa niin työssä, kotona kuin vapaa-ajalla. Sitran tuore raportti valottaa elinikäisen oppimisen laaja-alaisuutta, mahdollisuuksia ja haasteita. Koulutusvarajohtaja Anna Kaikkosen mukaan sen tulokset vahvistavat myös avoimeen yliopiston opiskelijoilta välittyvää viestiä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Sitra julkisti äskettäin Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselytutkimuksen. Se välitti ilahduttavaa tietoa siitä, että ihmiset oppivat jatkuvasti lukuisissa eri ympäristöissä niin työssä, perheen parissa kuin vapaa-ajan harrastuksissa. Oppimisesta iloitaan ja se koetaan arvokkaaksi. Uteliaisuus, innostus, toiveikkuus, tyytyväisyys ja ilo ovat tunteita, jotka suuri osa kyselyyn vastanneista yhdisti oppimiseen. Uutta opitaan ja opiskellaan Suomessa, jotta pärjätään muuttuvassa maailmassa, voidaan hyvin. Oppimisesta tavoitellaan kasvua ihmisenä ja kehittymistä itselle tärkeissä asioissa.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijapalautteita läpikäytyäni voin hyvillä mielin allekirjoittaa nämä tulokset. Myös meidän opiskelijapalautteistamme välittyy tavoitteellisuus ja tyytyväisyys, etenkin silloin kun opiskelija on saanut valmiiksi tavoittelemansa opintojaksot tai -kokonaisuuden.
Avoimen yliopiston opinnoista haetaan usein uutta työelämäosaamista, täydentävää koulutusta, uutta suuntaa omalle uralle tai väylää tai valmiuksia tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Suuri osa opiskelijoistamme soveltaa ja vie oppia työelämään.

Työnantaja, tue oppimista – saat tuen osaamisena takaisin

Sitran tulosten mukaiset oppimisen haasteet ovat niin ikään tuttuja monille avointen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Aikuiset opiskelijat pohtivat Elinikäinen oppiminen Suomessa -tutkimuksessakin esiin nousseita kysymyksiä ajasta ja rahasta. 35 prosenttia tutkimukseen vastanneista totesi, että kehittäisi osaamistaan enemmän, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Toisaalta oppimisen mahdollistajia kysyttäessä työpaikan taloudellinen tuki oli vaihtoehdoista viimeisin.

Kannustankin työnantajia, jotka haluavat tukea osaamisen kehittämistä, tarttumaan tähän tutkimuksen vahvistamaan viestiin: tukekaa oppimista. Tarjolla olevaan taloudelliseen mahdollisuuteen tai opintoja mahdollistavaan aikaan tartutaan hyvin mieluisasti. Oppiminen maksaa itsensä takaisin tietoina ja taitoina työpaikalle sekä usein myös motivaationa ja sitoutumisena työtä kohtaan.

Avoimessa yliopistossa monen opiskelijan haasteena on opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen. Opiskelu vaatii aikaa ja ajatuksia, paljon ponnisteluakin. Täydet työpäivät ja niiden jälkeinen arki yhdistettynä opintotavoitteisiin on haastava yhdistelmä. Toisaalta opinnot myös voimaannuttavat, tuovat innostavaa ajateltavaa ja vahvistavat omaa pystyvyyden tunnetta.

Oppiminen kuuluu kaikille, ja siinä voi myös kehittyä

Erityisen ilahduttavaa oli huomata Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselytutkimuksen tuloksista, että luottamus omiin oppimisen kykyihin on Suomessa korkealla. Tämä luottamus on korkeampaa silloin, kun taustalla oli korkeakoulututkinto.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden tarinoista välittyy usein opittujen asioiden lisäksi opiskelutaitojen kehittyminen ja lisääntynyt luottamus omiin kykyihin. Voi olla, että ensimmäinen opiskeltu kurssi meni vähän sinnepäin, ja seuraavassakin vielä haparoitiin, mutta lopulta akateeminen opiskelu ja sen käytänteet tulivat tutuiksi opiskelun ja saadun ohjauksen myötä. Opiskelutaitojen kehittyessä oppiminenkin sujuvoituu ja siitä tulee yhä palkitsevampaa.

Elinikäinen, jatkuva oppiminen koskettaa kaikkia, ja se on tärkeä osa tätä päivää ja tulevaisuutta. Yhä useammalle se on osa arkea: työtä ja vapaa-aikaa. Oppiminen tuo voimia ja kykyjä, uskoa itseen ja ratkaisuja elämän erilaisiin haasteisiin. Oppiminen vie eteenpäin niin Suomea kuin suomalaisia.

Anna Kaikkonen, JYU avoin yliopisto

Toivon, että jokainen löytää itselleen kuhunkin elämäntilanteeseen sopivat mielekkäät ja tarpeisiin vastaavat oppimisen muodot.

Anna Kaikkonen 

Koulutusvarajohtaja, avoin yliopisto

Mikä on avoin yliopisto?

  • Avoimen yliopiston opinnot ovat avoimet kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
  • Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista valtaosa on suoritettavissa joustavasti verkon välityksellä.
  • Lähiopetusta on tarjolla Jyväskylässä ja Helsingissä sekä lukuisissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.
  • Avoimessa yliopistossa opiskellaan yliopiston opetussuunnitelman mukaisia tutkintojen osia, mutta tutkintoa ei avoimessa voi suorittaa kokonaan.
  • Opintojen hinta on korkeintaan 15 euroa opintopisteeltä.

Kuvat: Ferenc Horvath (aihekuva) ja Petteri Kivimäki (kuva Annasta)