Jatkuva oppiminen Jyväskylän yliopistossa: entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa palvelua työuran aikaiseen oppimiseen

Oman osaamisen täydentäminen työuran aikana on tärkeää, sillä se tukee yksilötasolla työllisyyttä ja yhteiskunnan näkökulmasta kansallisen osaamistason kehittämistä. Jyväskylän yliopisto vastaa työelämän osaamisen kysyntään kehittämällä monipuolisia täsmäkoulutuksia erilaisiin tarpeisiin, Antti Laitinen ja Vilma Räisänen kirjoittavat avoimen yliopiston blogissa.

Jatkuvan oppimisen käsite on näkynyt viime vuosina voimakkaasti koulutuspoliittisessa keskustelussa ja koulutuksen kehittämisessä. Meneillään oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus nojaa muun muassa OECD:n esiin nostamaan tarpeeseen, jonka mukaan Suomen tulisi luoda kansalaisille mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan päivittämiseen ja ylläpitämiseen. Uudistaminen ei kohdistu ainoastaan korkeakouluihin, vaan kyse on koko koulutusjärjestelmän kehittämisestä.

Mitä "jatkuva oppiminen” tarkoittaa käytännössä työikäiselle ihmiselle, joka tarvitsee lisää osaamista? Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa luodaan parhaillaan entistä enemmän joustavia ja työelämän tarpeeseen vastaavia koulutusmahdollisuuksia eri elämäntilanteisiin, erityisesti oppimiseen työuran aikana.

Uusi rahoitusmalli tukee jatkuvan oppimisen kehittämistä yliopistossa

Korkeakouluissa jatkuvan oppimisen uudistuksia on tehty jo hyvän aikaa, mihin ajaa osaltaan yliopistojen uusi, vuoden 2021 alusta voimaan tullut rahoitusmalli. Mitä paremmin yliopistot onnistuvat kehittämään työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluitaan, sitä paremmin rahoitusmalli palkitsee.

Tämän vuoksi monet yliopistot ovat kehittäneet tarjontaansa ja palvelukokonaisuuttansa viime vuosina nimenomaan tutkintokoulutusta täydentävän jatkuvan oppimisen osalta. Myös yliopistolakiin on kirjattu, että yliopistojen tulee perustehtäviään – eli tutkimusta ja koulutusta – hoitaessaan tarjota mahdollisuuksia jatkuvalle oppimiselle.

Jyväskylän yliopiston koulutuksen kehittämisohjelmassa jatkuva oppiminen on yksi keskeisimpiä prioriteetteja vuonna 2021. Opintojen kehittämisen lähtökohtana on yhteiskunnan osaamistarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Uusissa koulutuksissa korostuu tiivistyvä yhteistyö työelämän edustajien kanssa.

JYU tarjoaa uusia lyhytkoulutuksia jo tänä lukuvuonna

Jatkuvan oppimisen kehittäminen näkyy jo nyt Jyväskylän yliopiston monipuolistuvana opintotarjontana. Uusia koulutuksia on saatu jo lukuvuonna 2020–2021 osaksi avoimen yliopiston koulutustarjontaa. Työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen kehitetään laajempia temaattisia kokonaisuuksia, joiden valikoimasta oppija voi opiskella joko laajemman tai suppeamman kokonaisuuden. Näin koulutukset sopivat myös erilaisiin elämäntilanteisiin.

Käytännön esimerkkejä uudesta opintotarjonnasta ovat opintokokonaisuudet Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla tai Digitally Competent Educators, jotka vastaavat sote-alan sekä kasvatus- ja koulutusalan ajankohtaisiin tarpeisiin. Lyhytkestoisten koulutusten osalta on tulossa myös uutta MOOC-opintotarjontaa, eli verkkokursseja, jotka ovat opiskeltavissa joustavasti aikaan ja paikkaan katsomatta.

Uuden koulutustarjonnan kehittämisen rinnalla kehitetään myös digitaalisia oppimisympäristöjä ja opintohallintoa, jotta opiskelukokemus olisi kaikin puolin sujuva. Oppimisen kuuluukin olla elämän eri vaiheissa helppoa, vaivatonta ja innostavaa – unohtamatta kuitenkaan yliopiston toiminnan vankkaa tutkimusperusteisuutta.

Tieteellinen tutkimus on jatkuvan oppimisen koulutusten kivijalka. Sen varaan on työuran aikaista osaamista kansalaisten hyvä kestävästi rakentaa.

Antti Laitinen

Antti Laitinen, jatkuvan oppimisen asiantuntija, projektipäällikkö, JYU Koulutuspalvelut

Vilma Räisänen

Vilma Räisänen, koulutussuunnittelija, JYU Avoin yliopisto

 

Lue lisää: