Jatkuva oppiminen tarvitsee mahdollistajansa

"Joustavat ja erilaisia elämäntilanteita palvelevat ratkaisut mahdollistavat jatkuvan oppimisen toteutumisen Suomessa kaikilla koulutuksen tasoilla", kirjoittaa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen avoimen blogissa.

Jyväskylässä pidetyt valtakunnalliset Vapaan sivistystyön päivät 2018 -tapahtuma nosti esiin toisaalta muutoksen ja toisaalta valtavan tarpeen yhteistyön kehittämiselle. Koulutuksen ja oppimisen tarve kasvaa, mutta niiden muodot muuttuvat.

Joustavat ja erilaisia elämäntilanteita palvelevat ratkaisut mahdollistavat jatkuvan oppimisen toteutumisen Suomessa kaikilla koulutuksen tasoilla. Jatkuva oppiminen taas on välttämätöntä jokaiselle suomalaiselle jo arjesta selviämiseksi, saati sitten uusien innovaatioiden ja huippututkimuksen toteuttamiseksi. Osaamisessa on tulevaisuutemme ja yhteiskunnan menestys.

OI000161.jpg

Vaihtoehtoja toisen asteen ja korkeakoulun nivelvaiheessa

Opetusneuvos Annika Bussman opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoi puheenvuorossaan työn murroksesta. Osaamisen päivittäminen ja ennakkoluulotonkin uuteen suuntaaminen ovat nuoremmille työelämän sukupolville itsestäänselvyyksiä. Työelämän tarpeet - ja myös suhtautuminen työhön - ovat nyt erilaiset kuin vaikkapa vielä vuosikymmen sitten.

Bussman kertoi, että ministeriön tavoitteena on lisätä koulutuksen avoimuutta ja mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Myös avointa korkeakouluopetusta laajennetaan ja kehitetään eri kohderyhmille. Uudenlaiset väylät korkeakoulutuksiin hakeutumiseen ovat tärkeä näkökulma siihen. 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on mukana kehittämässä vaihtoehtoista mahdollisuutta, joka osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hanke kehittää ja pilotoi toisen asteen opiskelijoille ja aikuisille tarjottavia opintoja, jotka mahdollistavat joustavan valinnan yliopistoon. Vaihtoehtoinen reitti toisen asteen ja yliopiston nivelvaiheessa tai aikuisiän tutkintotavoitteiseen opiskeluun suunnatessa edistää opiskeluvalmiuksia ja akateemisia taitoja sekä tukee uravalinnan tekemisessä. Se tuo sujuvuutta myös opintoihin korkeakoulussa. 

Joustava ja saavutettava koulutus palvelee

Koulutuksen järjestäjät ottavat vakavasti tavoitteen, että puolella suomalaisista on tulevaisuudessa korkeakoulututkinto. Se ei riitä: tutkinnon suorittamisen jälkeen oppiminen ja kouluttautuminen jatkuu.

Julkisen koulutusjärjestelmän tarjoama koulutus on vielä joustamatonta, mikä myös Vapaan sivistystyön päivillä todettiin. Esimerkiksi korkeakoulutukseen osallistuvalle aikuiselle tai siitä haaveilevalle työn ja koulutuksen yhteensovittaminen on tyypillisesti haastavaa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on pystynyt tarjoamaan joustavaa koulutusta ajasta ja paikasta riippumatta. Näin opintojen suorittaminen on mahdollista työn ohessa. Se on yksi syy siihen, että olemme suosituin avoin yliopisto Suomessa. Haluamme jatkossakin olla edistämässä yliopisto-opintojen parempaa saavutettavuutta. 

Korkeakouluopintojen lisäksi tukea ja mahdollisuuksia tarvitaan myös perustaitojen oppimisessa, vaikka peruskoulumme on tunnustetusti korkeatasoinen. Perustaidot ovat myös perusta korkeakouluopinnoille.

Vapaan sivistystyön toimijoiden, ja yhteistyökumppaninaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, onkin nyt huolella pohdittava rooliaan, vahvuuksiaan ja työnjakoaan, jotta voimme tarjota yhteiskunnassa korkeatasoiset ja tarpeisiin vastaavat kouluttautumisen mahdollisuudet. Vapaan sivistystyön päivien paneelikeskustelussa Snellman-kesäyliopiston rehtori Soili Meklin esittikin olennaisen kysymyksen: mitä lisäarvoa kukin koulutuspalveluiden tuottaja pystyy tarjoamaan ihmisille? Me olemme olemassa heitä varten.

Vapaan sivistystyön toimijoita tarvitaan tuomaan valoa ja sivistystä sekä tietoja ja taitoja yhteiskuntaan. Tehdään se yhdessä ja avoimin mielin, tulevaisuuden oppimisen ja osaamisen tarpeita silmällä pitäen.  

Jukka Lerkkanen 

Johtaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 

Lerkkanen_taustaton-Alatalo_Paula.png