Johtamisen osaamista kaikille: luovutaanko esimiehistä?

Johtaminen ja asiantuntijuus kuuluvat yhä tiiviimmin yhteen, kun organisaatiolta edellytetään ketteryyttä. Jaettu vastuu tarkoittaa myös jaettua johtajuutta. Lue lisää blogista.

Ketteryys on välttämättömyys yhä useammassa organisaatiossa. Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä on kyettävä reagoimaan nopeasti ja hyödyntämään siinä monipuolinen paras mahdollinen tieto ja osaaminen. Se on harvoin yksin johdon hallinnassa. 

Organisaation madaltaminen on yksi mahdollisuus aiempaa ketterämpiin ja joustavampiin toimintatapoihin. Tällöin vastuuta on jaettu tiimeille ja työntekijöille. Mediassa on käsitelty esimerkkejä organisaatioista, joissa on luovuttu esimiehistä. Yle:n jutussa itseohjautuvasti toimivan it-yhtiö Fraktion ohjelmistokehittäjä Mikko Forsström toteaa: Jos asiat eivät silloin toimi, syyllinen katsoo peilistä.

Onko näissä organisaatioissa luovuttu myös johtamisesta?  

Vanhojen roolien ja toimintamallien kyseenalaistaminen on tervetullutta. Esimiehistä luopuminen voi toimia organisaatiossa hyödyllisenä ravisteluna. Se ohjaa miettimään mitkä esimiesten tehtävistä ovat todella tarpeellisia ja miten niitä voisi toteuttaa uudella tavalla. Jos toiminnalle ei löydy muuta perustetta kuin se että näin on aina ennenkin tehty, siitä sopii luopua. Valistunut arvaukseni on, että suuri osa esimiesten tekemästä työstä on jatkossakin tarpeellista ja edellyttää johtamisen opinnoista saatuja oppeja

Jaettu johtaminen on asiantuntijuuden ja johtamisen yhdistelmä

Jotta itseohjautuva tiimi voi toimia tavoitteiden saavuttamiseksi parhaaksi katsomallaan tavalla, se tarvitsee rajat. Näiden rajojen määrittämiseen tarvitaan edelleen johtamista, niin asioiden kuin ihmistenkin johtamista.

Kun vastuuta jaetaan johtajalta tiimille, on tavoitteena, että jokainen tiimin jäsen toimii vahvuuksillaan. Tällaisessa tiimissä johtajuus on jaettu asiantuntijuuden mukaan ja asiasta riippuen, jokainen johtaa toisia kohti yhteistä tavoitetta. Lisäksi joku vastaa tiimin työhyvinvoinnista, toinen taloudesta, kolmas sidosryhmäyhteistyöstä, neljännen vahvuutena on innovatiiviset ideat ja viides on kova toteuttaja. Jokaisen työhön kuuluu sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia. Tiimissä toimitaan siis yrittäjämäisesti. Johtamisen tulisi kuulua jollain tasolla jokaisen tiimiläisen osaamistaustaan. 

Johtaminen kuuluu yhä useamman urapolulle 

Kuinka käy urapolun? Työelämän muutosten kiihtyvä vauhti ja toisaalta automaation valjastaminen rutiinitehtävien suorittamiseen vaativat työntekijöiltä itseohjautuvuutta ja kykyä uudistaa osaamistaan jatkuvasti.

Usein luonnollinen uralla etenemisen muoto on siirtyminen esimiestehtäviin. Monet asiantuntijat ottavat vastentahtoisesti tämän askelen urallaan, vaikka eivät koe ihmisten johtamista vahvuudekseen tai edes kiinnostuksen kohteeksi. Mieluummin he syventäisivät osaamistaan ja ohjaisivat muita omien vahvuuksiensa pohjalta. Jos esimiehistä luopuminen laajentaa mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin, on se hyvin kannatettavaa kehitystä.

Johtaminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen kuuluvat jatkossa yhä useamman urapolkuun. Perinteisesti johtaja on kuvattu usein valkoisena keski-ikäisenä miehenä – esimiehenä. Jotta organisaatioissa saadaan paras mahdollinen osaaminen käyttöön, tarvitaan myös muutosta johtajuuden mielikuvaan. Sukupuolineutraali käsite esimies-termin tilalla palvelisi organisaatioiden tarpeita paremmin.

Luovutaan vaan esimiehistä! Samalla ihmisten johtaminen tulee nostaa tärkeäksi kompetenssiksi jokaisessa organisaation roolissa. Tätä taitoa tulisi jatkuvasti kehittää. Tervetuloa katsomaan, mitä avoimella yliopistolla on tarjottavanaan johtamisen osaamisen edistämiseksi. Opiskelu avoimessa yliopistossa onnistuu joustavasti myös työn ohella. 

Piia Leppämäki Piia Leppamaki JYU avoin yliopisto.jpg

Yliopistonopettaja, johtaminen