Kansanopistosta korkeakouluun kauppatieteiden avoimen väylältä

Korkeakouluopinnot voivat alkaa myös kansanopistosta. Alkio-opisto on mukana avoimen yliopiston koordinoimassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehittämässä uudistettua kauppatieteiden väylää. Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila pohtii avoimen blogissa elokuussa 2019 alkavan pilotin mahdollisuuksia.

Moni tuleva kauppatieteilijä suorittaa ensimmäisen vuoden yliopisto-opintonsa kansanopiston oppimisyhteisössä, laadukkaassa opetuksessa ja yksilöllisessä ohjauksessa. Kun väylähaun vaatimat opinnot ovat koossa, takataskussa ovat myös hyvässä ohjauksessa kehittyneet opiskelutaidot, varmuutta omasta alavalinnasta ja kokemuksia itsenäistymisestä turvallisella kansanopiston kampuksella. Yhä useammalle väyläopinnot ovat reitti yliopiston tutkinto-opintoihin ja merkityksellinen sisältö välivuoteen.  

 Jyväskylän Korpilahdella toimivan Alkio-opiston kauppatieteen linjalla on voinut jo pitkään opiskella Jyväskylän yliopiston liiketoimintaosaamisen perusopintoja lähiopetuksessa. Nyt Alkio-opisto on mukana Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hankkeessa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kumppanina. Pilotoimme yhdessä tulevana lukuvuonna 2019–2020 uudistettua avointa väylää Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.  

Suomi tarvitsee nykyistä enemmän korkeakoulutettuja osaajia työelämään. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n mukaan nuoresta ikäluokastakin 50 % tulisi olla korkeakoulututkinto. 

Toinen reitti yliopistoon -hanke kehittää ja pilotoi joustavia ja opiskelijaystävällisiä reittejä yliopistoon. On ensiarvoisen tärkeää, että suoran todistusvalinnan ja perinteisen valintakokeen rinnalle rakennetaan myös muita reittejä yliopisto-opiskelupaikan saamiseksi. 

Uudistettu kauppatieteiden väylä tuo monipuolisuutta opintoihin 

Alkio-opiston kauppatieteen linjalla on ollut mahdollista opiskella liiketoimintaosaamisen perusteiden ohella Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja, jotka kuuluvat pakollisena yliopistotutkintoon. Opiskelijat ovat kuitenkin tähän saakka keskittyneet oman oppiaineensa opintoihin ja jättäneet usein valitsematta näitä kieli- ja viestintäopintoja lukuvuotensa opintoihin. 

TRY-hankkeen pilottityössä uudistettu kauppatieteiden väylä suuntaa opiskelijoita monipuolisempaan opiskelukokonaisuuteen. Elokuussa 2019 alkavaan pilottiin ja väylän hakukriteereihin sisältyy tietty määrä kieli- ja viestintäopintoja, jolloin myös opiston kauppatieteen linjan opiskelijoita motivoidaan näitä suorittamaan. Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa väylähakuun vaadittavat opinnot yhden lukuvuoden aikana. Samalla opiskelijoiden opiskelu- ja oppimistaidot vahvistuvat, mikä sujuvoittaa heidän siirtymäänsä tutkintokoulutukseen.  

Käytännössä opiskelijat suorittavat Alkio-opistolla pitkälti samat opinnot, jotka he suorittaisivat ensimmäisen vuoden tutkinto-opiskelijana yliopistossa. Tämä edistää opiskelijoiden integroitumista toisen vuoden opiskelijayhteisöön. 

Alkio-opiston opiskelijat ovat arvioineet opiston vahvuuksiksi turvallisen oppimisyhteisön, laadukkaan opetuksen ja yksilöllisen ohjauksen. 

Koulutusmahdollisuuksia yhä useammalle tiedonjanoiselle 

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kansanopiston lähiopetus, siitä syntyvä ryhmän tuki ja uudet ystävyyssuhteet ovat arvostetuimpia asioita, joita Alkio-opistossa saa tieteenalan tutkinnon osien suorittamisen lisäksi. Opiskelu tapahtuu kokopäiväisesti omissa tutuissa opiskeluryhmissä osana yli 250 opiskelijan opistoyhteisöä. Opiskelijat saapuvat kampukselle yli sadalta paikkakunnalta, ja puolet heistä asuu opiston alueella. Opiskelijat viettävät vapaa-aikaansa yhdessä ja ystävystyvät.  

Koen, että yhteinen matkamme Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa on lisännyt ja syventänyt entisestään Alkio-opiston ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kumppanuutta. On merkittävää olla mukana kehittämässä avoimen väylää aidosti toimivaksi opiskelijavalintatavaksi, jotta koulutusmahdollisuudet ovat avoinna yhä useammalle tiedonjanoiselle. Yhteinen matkamme eri yliopistojen edustajien kanssa jatkuu tämän yhteiskunnallisesti tärkeän asian ratkaisemisessa.  

Suomi tarvitsee nykyistä enemmän korkeakoulutettuja osaajia työelämään. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n mukaan nuoresta ikäluokastakin 50 % tulisi olla korkeakoulututkinto. On hienoa olla kantamassa oma kortensa kekoon tässä koulutustehtävässä myös täällä vapaan sivistystyön puolella.   

Jaana Laitila 

Alkio-opiston rehtori, KT