Kuinka kokeilukulttuuri auttaa parantamaan opiskelija- ja opettajakokemusta?

Pienilläkin teoilla voi olla valtava vaikutus asiakaskokemukseen. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on todistanut sen tuomalla ketterää kokeilukulttuuria osaksi opettajien arkea. Kokeilujen tuloksena avoimessa yliopistossa on saatu käytäntöön toimintatapoja, jotka tukevat niin opiskelijoiden onnistumista opinnoissaan kuin opettajien työtä. Frankly Partnersin Riikka Tanner ja Daria Stigman kertovat blogissa yhteisestä matkasta kohti yhä parempaa opiskelijakokemusta.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opiskelijan hyvä kokemus opinnoissa on tärkeää. Sen on todettu edistävän niin opinnoissa onnistumista kuin opettajien työtä. Työtä opiskelijakokemuksen eteen on tehty jo pitkään. Pari vuotta sitten aihe nostettiin pöydälle uudenlaisella, asiakaskeskeisellä otteella palvelumuotoilun näkökulmia hyödyntäen. Tuolloin työn tuloksena rakentui kehitystyön pohjaksi opiskelijapolku.

Opiskelijapolku auttoi avoimen yliopiston henkilöstöä tunnistamaan opiskelijakokemuksen vahvistamiseen liittyvät mahdollisuudet ja tarvittavat toimenpiteet. Niihin tarttumalla on mahdollista kehittää toimintamalleja tukemaan matkaa kohti yhä opiskelijaystävällisempää avointa yliopistoa. Tärkeimpänä tavoitteena on edistää opiskelijoiden suoriutumista opinnoissaan, auttaa heitä kohti omia tavoitteitaan.

Luonnollinen jatko opiskelijapolun kehittämiselle oli mahdollisuuksiin tarttuminen. Se tapahtui nopeiden kokeilujen avulla. Kokeiluissa henkilöstöstä koostunut pioneerijoukko vei ideat konkreettisesti avoimen yliopiston arkeen kahdessa aallossa ja mittasi niiden vaikuttavuutta opiskelijakokemukseen. Ja kyllä, saimme kokeiluissa aikaan merkittäviä tuloksia!

Tukea ja neuvoja tarvitaan

Kokeiluihin valittiin näkökulmia opiskelijapolun tärkeimmistä kaarteista, muun muassa niistä, joissa kurssin aloittamiseen tai loppuunsaattamiseen tarvitaan tukea tai joissa avoimen henkilöstö voi kannustaa opiskelijoita opinnoissaan. Kokeilujen sisältö, tavoitteet ja vaikuttavuuden mittarit laadittiin henkilöstön kokemukseen ja Franklyn asiantuntijoiden vinkkeihin nojaten.

Opiskelijat olivat luonnollisesti mukana kokeiluissa – niin opiskelijan kuin palautteen antajan rooleissa.
Testattuja toimenpiteitä koettiin hyödyllisiksi, esimerkkinä palaute järjestetystä ryhmäpalautetilaisuudesta:
"Kiitos hyvästä ryhmätilaisuudesta! Siitä oli tosi paljon hyötyä. Vaikka opiskeluja on jo takana, niin silti sitä tukea ja neuvoja tarvitaan."

Jatkoon vai ei jatkoon?

Kun tuloksia kokeiluista alkoi kertyä, ne käytiin yhdessä pioneerijoukon kanssa läpi arvioiden ja kollegoilta oppien. Osa kokeiluista pääsi jatkoon ja ne näkyvät avoimen toiminnassa jo tälläkin hetkellä. Onnistumisen ilosanomaa on myös jaettu henkilöstön kesken ja hyviä tuloksia tuoneita kokeiluja laajennettu. Ja kuten kokeiluihin kuuluu, osan kohdalla todettiin, että siirrymme kokeilemaan seuraavaa asiaa.

Sekä opiskelijoiden ja opettajien positiiviset kokemukset kokeiluista näkyvät konkreettisesti myös kurssien suorituksissa. Pilottihankkeessa mukana olleiden kurssien suoritusasteet kasvoivat keskimäärin 25% verrattuna edellisen lukuvuoden suorituksiin. Mahdoitko sinä olla kokeilussa mukana? Saitko ylimääräistä buustia opiskeluun?

Pieni, mutta vaikuttava toimenpide

Kokeiluihin osallistuneiden pioneerijoukon jäsenten kommentit toimintatavoista ovat ilahduttavaa luettavaa:

”Kollegoiden ideoita ja ajatuksia on aina kiva kuulla yli oppiainerajojen. Tällaiseen ei koskaan ole liikaa aikaa."

”Hyvin pieni toimenpide voi olla vaikuttava toimenpide! Tämä ajatus voisi madaltaa eri toimintamallien käyttöönottoa.”

Havaintona kokeiluista todettiin myös, että yhteisöllisyyden vahvistaminen ja keskustelun käyminen opiskelijoiden kanssa lisää myös opettajan motivaatiota ja vahvistaa kokeilukulttuuria. Kokeilukulttuuri kaikkiaan pääsi jatkoon avoimen yliopiston toiminnan tavoissa.Riikka TannerDaria Stigman

Daria Stigman, Business designer
Riikka Tanner, Business director
Frankly Partners, JYU avoimen yliopiston asiakaskokemuksen kehittäjäkumppani