Korkeakouluopintoja lukiolaisille: Äänekosken lukio eturintamassa opiskelijoiden tulevaisuuden asialla

Kun Äänekosken kaupunki ryhtyi tarjoamaan asukkailleen avoimia korkeakouluopintoja paikallisesti ohjattuna, lukio oli valppaana. Se tarjosi lopulta oppilailleen avoimia korkeakouluopintoja jo ennen kuin uusi lukiolaki siihen velvoitti. ”Arvo on siinä, että voimme tarjota korkeakouluopintoja nimenomaan täältä kotilukiosta käsin”, kirjoittaa Äänekosken lukion apulaisrehtori Sami Kallioinen.

Kun Äänekosken kaupunki ryhtyi tarjoamaan asukkailleen avoimia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja, tuntui luontevalta ottaa kursseja myös lukiomme tarjontaan. Sopiva sauma avautui, kun oikeat ihmiset kohtasivat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoista meidän lukiossamme tarjotaan erillissopimuksella kehityspsykologian jaksoa ja kasvatustieteen alan Ohjaus ja oppiminen -opintojaksoa. Jatkossa Äänekosken lukion opintotarjottimella on useiden eri tieteenalojen yliopisto-opintoja, jotka ovat valtakunnallisesti tarjolla kaikille lukioille. Teemme yhteistyötä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

On arvokasta, että voimme tarjota korkeakouluopintoja nimenomaan kotilukiosta käsin. Se, että monipuolistimme opintotarjontaa jo ennen lain vaatimusta, nosti lukion profiilia. Haluamme olla etujoukoissa opiskelijoiden tulevaisuuden asialla.

Lukiokurssit valmistavat aidosti korkeakouluopintoihin

Meille kaikkein tärkeintä on antaa opiskelijalle kokemus korkea-asteen opiskelusta. Kurssit ovat aidosti korkeakouluopiskeluun orientoivia. Ne voi myöhemmin hyväksilukea osaksi korkeakoulututkintoa. Opinnot antavat opiskelijalle myös itseluottamusta opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin ja siirtymään korkea-asteelle.

Kurssien tarjonta on hyvä ja kurssiaiheet opiskelijoita kiinnostavia. Esimerkiksi valtaosa psykologian opintojakson suorittaneista kirjoitti psykologian ainereaalin. Moni on hakemassa yhteishaussa psykologian tutkinto-ohjelmaan.

Olin itse mukana opettamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamalla markkinoinnin kurssilla. Kokemus oli mielenkiintoinen ja haastavakin. Minulla ei ole taustalla markkinoinnin opintoja, joten kurssin aikana pääsin myös oppijan rooliin. Pohjakokemuksen puute ei ollut suuri haitta, sillä tärkein roolini oli ohjata ja osallistua keskusteluun opiskelijoiden kanssa. Lukion henkilöstölle korkeakouluopintojen tarjoaminen onkin erittäin hyvä mahdollisuus päivittää tietoja, jatkokouluttautua ja oppia uutta. Näin pysyy myös kartalla siitä, mitä korkea-asteella tänä päivänä vaaditaan.

Korkeakoulun verkkokurssilla opiskeleva saa opettajan tuekseen

Korkeakouluopinnot toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Se ei tietenkään tarkoita, että opiskelijat jätettäisiin yksin. Korkeakoulujen laajasta lukio-opintojen tarjonnasta haluammekin ensisijaisesti tarjota niitä opintoja, joista voimme tarjota täältä ohjaavan opettajan opiskelijoiden tueksi. Haluamme tsempata lukiolaisia opintojen suorittamisessa myös verkko-opintoja suorittavia opiskelijoita. Esimerkiksi tieteellisen tekstin opiskelussa lähellä olevasta tuesta on opiskelijoille hyötyä.

Meillä on vahva into kehittää toimintaamme. Lukiomme henkilöstössä on esimerkiksi useita psykologian opettajan pätevyyden saaneita henkilöitä. Siksi olemme pohtineet myös psykologian roolin vahvistamista opintotarjonnassamme esimerkiksi yhä tiiviimmin yliopiston kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Yhteistyö Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa on ollut erittäin helppoa ja sujuvaa. Olemme saaneet hyvin tietoa ja ohjausta ja asiat ovat edenneet jouhevasti. Opiskeluun tarvittavat järjestelmät on helppo ottaa käyttöön ja oppimateriaalit ovat hyvin saatavilla. Tapaamisista Jyväskylän yliopiston avoin yliopiston edustajien kanssa on jäänyt aina hyvä eteenpäin pyrkivä fiilis. Meidän lukiomme ja Jyväskylän yliopisto on samalla aaltopituudella, menossa samaan suuntaan.

Sami Kallioinen

Äänekosken lukion apulaisrehtori

Tutustu Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston lukioille tarjottaviin opintojaksoihin