Koulutusta opettajan työn tueksi: Moninaistuva koulu -opinnot on kehitetty tarpeeseen

Monikielisyys ja -kulttuurisuus, erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset taustat sekä oppimisen haasteet ovat osa nykyistä opettajan työn ja kasvatusalalla toimivien arkea. Moninaistuva koulu -opinnot kehitettiin vastaamaan lasten ja nuorten parissa työskentelevien tarpeeseen.

Erilaisista taustoista tulevien kohtaaminen edellyttää opettajan työssä ja ohjaustehtävissä laajaa osaamista ja monipuolista ymmärrystä. Avoimen yliopiston saama vahva viesti kouluista ja kasvatusalalla toimivilta on osoittanut, että kasvatusalalla on tarvetta osaamisen vahvistamiselle erilaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten tukemisessa. 

Tutkittua tuoretta tietoa koulua ja kasvatusta koskettavista nykyhetken ja tulevaisuuden kysymyksistä on toivottu joustavasti opiskeltavaksi. Tähän tarpeeseen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu vastaavat verkon välityksellä suoritettavat Moninaistuva koulu -opinnot, jotka kokoavat yhteen näitä aloja haastavat kysymykset monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmasta.  

Täsmäopintoja opettajan työn tueksi 

Moninaistuva koulu -opintojen teemoiksi on valittu kummankin järjestäjän vahvuusalueista opintoja, jotka tuovat vastauksia viime aikoina opettajan työssä ja ohjaustehtävissä havaittuihin haasteisiin. Avoimessa yliopistossa on vahva osaaminen ja pitkä kokemus suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen, kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja perheopintojen alueilla.  

Kielitietoinen koulutus -jakso antaa opettajan työhön keinoja hyödyntää monikielisen ryhmän kielivarantoa sekä tarjoaa ymmärrystä äidinkielen ja kielellisen identiteetin merkityksestä oppimisessa. Erityispedagogiikan opintojakson tiedot auttavat tukemaan oppilaita erilaisissa oppimisen haasteissa. Perhe ja kasvatus -jakso käsittelee mm. kasvatusvuorovaikutusta ja tarjoaa keinoja kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi. 

 Moninaistuva koulu -opintojen jaksot ovat:  

  • Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta  
  • Oppimisen ja osallistumisen tukeminen 
  • Perhe ja kasvatus 
  • Koulun sosiaalityö – sisältää kurssit: Koulun sosiaalityön perusteet ja Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät 
  • Kielitietoinen koulutus 
  • Kulttuuri ja uskontolukutaito – sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot ja Uskontolukutaito ja uskontodialogi 

Työn ohella joustavia ja hyödyttäviä opintoja 

Moninaistuva koulu -opinnot ovat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun ensimmäinen yhdessä tuottama kaikille avoin, työelämässä tarvittavaa osaamista vahvistava kokonaisuus. Yhteistyö kannattaa – kummallakaan taholla ei olisi yksin mahdollisuutta tarjota näin osuvia opintoja opettajan työn tueksi, saati näin ketterällä aikataululla.  

Yhteistyön alku juontaa juurensa käytännölliselle tasolle. Avoin yliopisto vuokraa Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloja Helsingissä järjestettävään lähiopetukseen. Kalasataman kampuksella käydyissä yhteisissä keskusteluissa löysimme opintotarjonnastamme teemoja, jotka täydentävät toisiaan ja vastaavat kasvatus- ja opetusalan ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Avointa korkeakouluopetusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyön merkitys ja vaikuttavuus todettiin suureksi muun muassa yhdeksän korkeakoulun yhteisessä AVOT-hankkeessa, jossa pilotoitiin työelämän osaamistarpeisiin vastaavia osaamiskokonaisuuksia IT-, sote- ja biotalous-ympäristöaloilla. 

Jatkuva oppiminen edellyttää joustavia ja työtä hyödyttäviä ratkaisuja. Niiden luominen ja tarjoaminen kehittävät niin yksilöitä, työelämää kuin oppilaitoksia. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston joustavat opiskelumahdollisuudet ja etäopintojen aktiivinen kehittäminen on auttanut monia työelämässä toimivia toteuttamaan opintohaaveitaan. 

Olemme Educa-messuilla 25.–26.1. Messukeskuksessa osastolla 6C20. Tule moikkaamaan ja tutustumaan opettajan työtä tukeviin opintomahdollisuuksiin, kuten vaikkapa Moninaistuva koulu –opintoihin

 Satu Vuori Katja Lehtonen

Koulutuspäälliköt, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

satu vuori avoin yliopisto.jpg  katja lehtonen avoin yliopisto.jpg