Laaja-alainen osaaminen – mitä se on?

Laaja-alainen osaaminen on kuluneen vuosikymmenen aikana ilmestynyt koulujen opetussuunnitelmiin, ja viimeisimmäksi se on tullut osaksi lukiokoulutusta. Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa ja mitä se vaatii lukion opettajilta? Avoimen blogissa aihetta käsittelevät YTM Hanna-Kaisa Paananen ja YTM Sari Hietamäki.

Viime vuosina lukiokoulutus on käynyt läpi monenlaisia muutoksia ja myllerryksiä: uusi lukiolaki, moduulit, opintopisteet, pääsykoeuudistus... Ja sitten vielä suurena sisällöllisenä muutoksena laaja-alaisen osaamisen näkyvä rooli opetussuunnitelmassa.

Mistä laaja-alaisessa osaamisessa on loppujen lopuksi kyse ja mitä opettajan siitä tulisi tietää?

Tulevaisuuden taitoja metsästämässä

Laaja-alaisuus on viime vuosien aikana vallannut opetussuunnitelmat aina varhaiskasvatuksesta lukioon saakka. Se ei kuitenkaan ole pompannut keskiöön tyhjästä, sillä laaja-alainen osaaminen nousi kansainvälisiin koulutuspoliittisiin keskusteluihin jo 1990-luvulla. Tuolloin monet eri tahot havahtuivat maailman yhä nopeutuvaan muutokseen – mitä taitoja tulevaisuuden yhteiskunnissa ja työelämässä tarvitaan?

On puhuttu avaintaidoista, elinikäisen oppimisen taidoist, tulevaisuuden taidoista ja 21. vuosisadan taidoista

Aihetta on lähestytty monin eri käsittein: on puhuttu niin avaintaidoista, elinikäisen oppimisen taidoista kuin tulevaisuuden taidoista ja 21. vuosisadan taidoistakin.

Lukiossa laaja-alainen osaaminen koostuu kuudesta osa-alueesta. Osaamisella pyritään varmistamaan opiskelijoille tarvittavat taidot nyky-yhteiskuntaa ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Tulevaisuuden lukiolainen osaakin toimia luovasti ja vastuullisesti globaalissa tietoyhteiskunnassa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että laaja-alaisuus on läsnä lukion arjen toiminnassa.

Mitä laaja-alaisuus tarkoittaa lukion tai koulujen arjessa?

Laaja-alaisuuden tarkoituksena on toimia lukiokoulutuksen punaisena lankana. Opettajana voit lähestyä sitä oman työsi kautta ja oman oppiaineesi näkökulmasta.

Laaja-alaisuus voi näkyä koulussa erilaisina moduuleina, projektipäivinä ja teemaviikkoina.

Monipuolinen ja suunnitelmallinen ote on avainasemassa laaja-alaisuuden toteutumisessa

Sen ei kuitenkaan tarvitse vaatia opettajalta suuria tekoja: laaja-alaisuus voi toteutua myös pienillä huomioilla vaikkapa oppituntisuunnittelussa, jolloin se alkaa pikkuhiljaa rakentua osaksi jokapäiväistä arkea. Näin taataan, ettei laaja-alaisuus jää abstraktiksi palaseksi käsiteviidakkoon ja laaja-alainen osaaminen saadaan opiskelijoiden ulottuville. Monipuolinen ja suunnitelmallinen ote onkin avainasemassa laaja-alaisuuden toteutumisessa.

Opettajille suunnattu maksuton kurssi

Haluatko kehittää omaa laaja-alaista osaamistasi?

Syksyllä 2023 JYU avoimen tarjontaan aukeaa uusi maksuton ja käytännönläheinen verkkokurssi, Opettajan laaja-alainen osaaminen (2 op), jolta erityisesti opettajat saavat vinkkejä laaja-alaisen osaamisen tuomiseksi opetustyöhön. Kerromme kurssista lisää kesän jälkeen, pysy kuulolla!

Hanna-Kaisa Paananen, YTM, projektisuunnittelija, aineenopettaja
Sari Hietamäki, YTM, väitöskirjatutkija, aineenopettaja

Lue lisää