Liikuntatieteen linssein: Mistä on jalkapallomenestys tehty?

Jalkapallohuumaa on jälleen tarjolla miesten MM-kilpailuissa, ja ennen joulua selviää uusi maailmanmestari. Avoimen yliopiston yliopistonopettajat Henna Haapala, Hanna-Mari Toivonen ja Maria Schildt tarkastelevat blogissa jalkapallossa menestymisen tekijöitä liikuntapedagogiikan, liikuntapsykologian sekä valmennus- ja testausopin näkökulmista. Blogin lopusta löydät linkkejä tutkitun tiedon lähteille.

Jalkapallon suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina omien maajoukkueidemme menestymisen myötä. Meneillään olevat miesten jalkapallon MM-kisat tarjoavat penkkiurheilijoille, harrastajille ja jalkapalloilijan ammattiurasta haaveileville mahdollisuuden seurata ulkomaisten huippujen pelaamista ja joukkueiden toimintaa.

Osaava juniorivalmennus avaimena jalkapallomenestykseen

Juniorivalmentajat toimivat hyvin erilaisilla taustoilla ja osaamisella, aina vapaaehtoistoimijoista koulutettuihin valmentajiin. Lasten ja nuorten valmentajilla tulisi olla ymmärrystä kasvun, kypsymisen ja kehityksen eri vaiheista ja niiden vaikutuksesta harjoitteluun ja palloilijana kehittymiseen – lapsia ja nuoria ei voi verrata pieniin aikuisiin.

Motoriset taidot, fyysinen kunto ja kehon koostumus muuttuvat tietyissä ikävaiheissa, mutta biologisessa kypsymisessä yksilöllinen vaihtelu voi olla suurta. Osaamistaan päivittänyt valmentaja tiedostaa, että hitaammin kypsyvät, lahjakkaat lapset saattavat jäädä nopeammin kehittyvien varjoon. Taitava valmentaja osaa mahdollistaa nuorille pelaajille yksilöllisiä polkuja ja suunnitella liikuntaharjoittelun niin, että fysiologinen ja psykologinen kokonaiskuormitus on lapsen ja nuoren kehitystä tukeva.

Valmentajan pedagogiset taidot tukevat lapsia ja nuoria jalkapalloharrastukseen sitoutumisessa ja kiinnittymisessä. Valmentajan perustyökaluja tavoitteiden saavuttamiseksi ovatkin tieto ja osaaminen siitä, mitä opitaan ja miten oppiminen tapahtuu. Ei liene sattumaa, että monet suomalaiset huippuvalmentajat Markku ”Rive” Kanervaa myöten ovat koulutukseltaan opettajia? Laadukasta, lasten ja nuorten liikuntaan erikoistunutta valmennusta kehittämällä saisimme ehkä Suomen nuoret jalkapallotoivot pelaamaan tulevien vuosien MM-kisoissa. 

MM-jalkapallon huumaa: Paras joukkue voittakoon

Brasilia on yksi MM-kisojen suurimmista ennakkosuosikeista, joten on mielenkiintoista tarkkailla, kuinka he ennakkosuosikin viittaa pystyvät kantamaan. Brasilian joukkue koostuu huippuyksilöistä, mutta ratkaisevassa asemassa on, miten he toimivat joukkueena. Myös valmentajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja kyky johtaa isoja egoja pursuilevaa joukkuetta ovat menestymisen avaintekijöitä.

Ryhmän toiminnan ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää ryhmien rakennetta ja kehityskaarta sekä tiedostaa erilaisia ryhmissä ilmeneviä ilmiöitä. Moninaisten ryhmien kehittämiskeinojen ja psyykkisen valmentautumisen taitojen ja tekniikoiden avulla voidaan valmistaa joukkue kisoihin ja hienosäätää suoritusta kisojen aikana.

Nykyaikainen valmentaminen keskittyy tukemaan yksilöiden psykologisia perustarpeita – autonomiaa, pystyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Motivoivan vuorovaikutuksen tekniikat ovat valmentajan keskeisimpiä työkaluja. Loppupeleissä kaikkien joukkueen jäsenten kyky ottaa henkilökohtaista ja sosiaalista vastuuta on menestymisen edellytys. Jalkapallon MM-kisoja seuratessa voikin tarkastella Brasilian ja muidenkin maajoukkueiden ja valmentajien toimintaa näistä näkökulmista.

Mittausteknologiasta apua urheilumenestykseen myös jalkapallokentillä

Itsensä mittaaminen ja mitatun tiedon käsittely on arkipäiväistynyt erilaisten puettavien laitteiden yleistyttyä eri kohderyhmissä aina fyysisesti passiivisista kilpaurheilijoihin asti. Laitteiden antamaa tietoa voidaan hyödyntää moniin tarkoituksiin, esimerkiksi harjoittelun ja suorituskyvyn optimoinnissa, palautumisen arvioinnissa sekä urheilusuorituksen reaaliaikaisessa seurannassa.

MM-kisoissa jalkapalloilijoilla voidaan nähdä erilaisia puettavia laitteita, jotka auttavat valmennusta seuraamaan pelaajien suorituskykyä jalkapallo-ottelun aikana sekä mahdollistavat suoritusten analysoinnin pelin jälkeen. Valmennus voi saada tietoa kuormitus- ja palautustilasta (esim. EKG tai pulssipletysmografia), pelaajien liikkeistä kentällä (esim. GPS, videoanalyysi), urheilijoiden kehon osiin kohdistuvasta rasituksesta tai biomekaanisesta kuormituksesta (esim. inertiaalimittalaitteet, videoanalyysi). Laitteiden tarkoituksena on toimia ns. apuvalmentajina, jotka auttavat fyysisen suorituksen optimoinnissa niin harjoituksissa kuin ottelutilanteissa. Teknologiasta voi olla hyötyä myös vammojen syntymisen ennaltaehkäisyssä ja urheiluanalytiikassa taktisten päätösten tekemisessä.

Kehittyvän teknologian ansiosta voimme seurata ihmiskehon toimintoja koko ajan monipuolisemmin, jolloin on entistäkin tärkeämpää osata tulkita ja soveltaa tietoa oikein. Mittaustulosten tulkinnan kannalta on oleellista tietää mittaamisen ja analysoinnin perusperiaatteet, mitä ilmiötä mittarit todellisuudessa mittaavat ja mitkä fysiologiset ja biomekaaniset tekijät vaikuttavat näiden ilmiöiden taustalla. Luotettava ja tarkka mittaustulos on kaiken mittaamisen, tulosten analysoinnin ja niistä tehtävien johtopäätösten perusta.

Henna Haapala, Hanna-Mari Toivonen, Maria Schildt

Henna Haapala, LitT, yliopistonopettaja (kuvassa vas.)
Hanna-Mari Toivonen, LitM, yliopistonopettaja (kuvassa keskellä)
Maria Schildt, LitT, yliopistonopettaja (kuvassa oik.)

Heräsikö kiinnostus ja haluaisit oppia lisää?

Alla esimerkkejä opintojaksoista, joilta saat lisää osaamista blogin teemoista: