Mihin opiskelutaitoja tarvitaan?

Kun aloitat opiskelua avoimessa yliopistossa, pysähdy hetkeksi pohtimaan omia opiskelutaitojasi. Kysy itseltäsi: Millainen oppija olen? Kuinka hahmotan käsillä olevan tehtävän? Mitä sen tekeminen vaatii ja miten saan sen valmiiksi? Opiskelijamme, nyt jo valmistunut kasvatustieteiden maisteri Riitta Miettinen, pohtii blogissa opiskelutaitoja ja niiden merkitystä. Avoin opinnoille -tapahtumassa 5.6. Helsingissä voit oppia opiskelutaidoista.

Opiskelutaidot vaikuttavat opiskelun sujuvuuteen. Keskeistä on lukeminen ja siitä kirjoittaminen tai puhuminen opiskeluympäristöstä riippumatta.

Yliopisto-opinnoissa esimerkiksi oppiaineen oikeanlainen lähdeviittaus on tärkeä ja tarkka asia. Kirjoista poimittua ei voi kirjoittaa omina näkemyksinä, vaan on osattava tuoda esiin aiheeseen liittyvät lähteet sekä erottaa omat näkemykset niistä. Taito omantyyliseen mutta tutkittuun tietoon perustuvaan ilmaisuun onkin opiskelutaitojen käytännön ilmentymä.

Hyvä palaute vie opiskelijaa eteenpäin

Opiskelutaidot kehittyvät opiskelemalla. Mielenkiintoista on, että kirjojen lukeminen kehittää myös kirjoittamista. Tekstiä lukemalla ja sitä sisäistämällä voi kehittää tekstin tuottamista. Eli kirja käteen!

Oppimistehtävistä annettava kirjallinen palaute toimii opiskelijaa eteenpäin vievänä voimana. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston erityinen vahvuus on opinnoista annettava palaute. Tiedän tämän kokemuksesta, opintoni avoimessa yliopistossa aloittaneena. Vuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä auttaa hahmottamaan itseä kirjoittajana. Se tarjoaa palautetta omista vahvuuksista ja kehittämisalueista. Palautteelle kannattaa olla avoin ja ottaa sitä vastaan.

Motivaation tärkeyttä opiskelussa ei voi korostaa liikaa. Motivaatio innostaa perehtymään aiheeseen, oppimaan lisää sekä kenties opiskelemaankin lisää. Voi käydä kuten minulle: lukiossa herännyt kiinnostus psykologiaan vei avoimen yliopiston opintojen sekä väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan ja kasvatustieteen maisteriksi.

Omat opiskelutaitoni paranivat suorituksista tulleen palautteen myötä opintojen edetessä. Alku oli hankalaa, mutta motivaatio ja innostus kantoivat sen yli. Avoimen yliopiston hyvä opetus, ohjaus ja palautekäytännöt valmensivat minua tiedekuntaopiskelijaksi.

Opiskelutaitoja voi aina kehittää. Avoin yliopisto on oivallinen paikka oppimisen oppimiseen niin opintopolkunsa alussa olevalle nuorelle kuin aikuiselle osaamistaan täydentävälle tai uutta uraa etsivälle.

Opiskelutaidot auttavat myös hankalissa kohdissa

Hyvät opiskelutaidot ovat merkityksellisiä niin kutsutuissa pakollisissa opittavissa kursseissa, jotka eivät ehkä sisällöllisesti kuulu kiinnostavimpiin. Kun opiskelee maisteritutkinnon verran, vähintään 300 opintopistettä, mukana on varmasti myös kursseja, joiden tekeminen vaatii paljon ponnisteluja. Silloin erityisesti opiskelutaitojen merkityksen ymmärtää ja huomaa. Hankalammatkin opintojaksot tulevat suoritetuiksi.

Yhden tiedekunnassa opiskelemani kurssin aluksi en oikein ymmärtänyt mistä koko kurssissa oli kyse, toteutuksessa oli toivomisen varaa. Hyvien opiskelutaitojen ja tehdyn työn ansiosta sisältö kuitenkin avautui, tekeminen helpottui ja lopulta opintosuoritusotteeseen kirjattiin kurssista kiitettävä.

Opin opiskelemaan yliopisto-opintoja avoimessa yliopistossa ja nautin niistä suuresti. Tunnen kiitollisuutta avoimen opettajia kohtaan, jotka ohjasivat hyvin ja auttoivat opiskelutaitojeni kehittämisessä. Alun räpeltäminen muuttui kiitettäviksi ja erinomaisiksi arvosanoiksi.

Hyvien opiskelutaitojen ansiosta voi keskittyä opiskeltavan asian sisältöön ja tietää kuinka sen kanssa toimia. Silloin on mahdollisuus antautua aiheen vietäväksi ja ottaa siitä kaikki irti. Voi vaikka päätyä kokonaan uudelle alalle ja uralle.

Riitta Miettinen

Kasvatustieteen maisteri ja ohjausalan asiantuntija

Opiskelutaidot ovat yksi Avoin opinnoille -tapahtuman teemoista 7.11. Helsingissä. Siellä aikuiskasvatustieteen ja henkilöstöjohtamisen yliopistonopettaja Kirsi Saurén puhuu otsikolla Opiskelutaidoilla hyviin opiskelusuorituksiin klo 18.30-19.30. Opintoneuvoja Riina Kärkkäisen puheenvuorosta klo 17.30-18.30 saat tietoa avoimen yliopiston väylästä. Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan avointen yliopisto-opintojen suunnitteluun. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittaudu mukaan.