Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Jyväskylän yliopistossa avoimen yliopiston väylähaku järjestetään osana yhteishakuja. Opiskelijavalinta, josta ohjeistetaan tutkinto-ohjelman valintaperusteissa, perustuu yleensä opintomenestykseen sekä suoritettujen opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen. Avoimen yliopiston opintoneuvoja Riina Kärkkäinen kirjoittaa väylästä blogissa.

Keskiviikkona käynnistynyt korkeakoulujen kevään yhteishaku saa monen pohtimaan tutkintotavoitteisia opiskelumahdollisuuksia yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa kokonaisuudessaan, mutta kokoon ahkeroidut opintopisteet voivat tarjota hakumahdollisuuden tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta. Lisäksi suoritetut opinnot voi sisällyttää osaksi tutkintoa, mikä useimmissa tapauksissa nopeuttaa valmistumista.

Avoimen yliopiston väylä: tutkinto-opiskelijaksi avointen yliopisto-opintojen kautta 

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Jyväskylän yliopistossa hakumahdollisuuksia on tarjolla kaikkiin tiedekuntiin. Ainoastaan alempaan tutkintoon tähtäävät voivat hakea kandidaattiohjelmaan ja sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoista kiinnostuneet kandidaatti- ja maisteriohjelmaan.  

Edellä mainittujen lisäksi hakumahdollisuus on tarjolla myös muutamiin maisteritutkintoihin johtaviin maisteriohjelmiin. Suosittuja tutkinto-ohjelmia avoimen yliopiston väylän kautta hakeville ovat olleet esimerkiksi kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan erityispedagogiikan ja kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmat. Niiden lisäksi tiedekunta tarjoaa hakumahdollisuuden myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen. Myös liikuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden maisteriohjelmat ovat suosittuja aikuisopiskelijoiden keskuudessa. 

Väylä ei tarkoita automaattista aloituspaikkaa vaan tutkinto-opiskelijaksi haetaan normaaliin tapaan Opintopolku.fi-palvelussa. Jos hakukelpoisia hakijoita on aloituspaikkamäärää enemmän, opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti.  

Tarkista avoimen yliopiston väylän haun vaatimukset

Jyväskylän yliopistossa avoimen yliopiston väylähaku järjestetään osana korkeakoulujen kevään ja syksyn yhteishakuja. Valtaosaan tutkinto-ohjelmista haetaan kevään yhteishaussa. Hakijalta vaaditaan väylähaussa ko. tutkinto-ohjelman hakuohjeissa määritellyt hakukelpoisuuteen edellytettävät opinnot. Hakukelpoisuusvaatimukset vaihtelevat yliopistoittain, tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain, joten edellytettävät opinnot tulee tarkistaa tutkinto-ohjelman hakuohjeista. 

Opiskelijavalinta, josta ohjeistetaan tutkinto-ohjelman valintaperusteissa, perustuu yleensä opintomenestykseen sekä suoritettujen opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen. Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakevalta ei edellytetä ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa ja lukion oppimäärää).  

Opintojen suunnittelu ja ohjaus auttavat avoimen yliopiston väylälle

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelun voi aloittaa esimerkiksi pohtimalla, mikä tutkinto on tavoitteena? Jos aikaisempaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa ei ole, on mahdollista tähdätä joko ainoastaan kandidaatin tutkintoon tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Maisterikoulutukset ovat puolestaan hyvä vaihtoehto aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

Jyväskylän yliopiston Hakijalle-sivustolta löytyy Jyväskylän yliopiston koko koulutustarjonta, opiskelijatarinoita ja hyödyllistä tietoa hakemiseen liittyen. Avoimen yliopiston Tavoitteena tutkinto-sivustolle on koottu tietoa avoimen yliopiston tarjoamista tutkintotavoitteisista opiskelumahdollisuuksista, kuten avoimen yliopiston väylästä. Sivustolla on myös verkkolomake henkilökohtaisen ohjausajan varaamista varten.  

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa kehitetään avoimen yliopiston opintoja suorittavien hakureittien lisäksi myös reitteihin liittyviä opintopalveluita, neuvontaa ja ohjausta. Kehittämistyön tavoitteena ovat käyttäjälähtöiset sekä opiskelijoiden että ohjaajien tarpeisiin vastaavat opintopalvelut ja yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen tarjoaminen. Tahtotilana on, että siirtyminen avoimesta tutkinto-opintojen pariin on jatkossa entistäkin sujuvampaa laadukkaan ja oikea-aikaisen neuvonnan ja ohjauksen myötä. 

Menestystä kaikille kevään yhteishakuun osallistuville!  Riina Kärkkäinen opintoneuvoja

Riina Kärkkäinen

Koulutussuunnittelija, opintoneuvoja