Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Jyväskylän yliopistossa avoimen yliopiston väylähaku järjestetään yhteishaun aikaan. Opiskelijavalinta, josta ohjeistetaan tutkinto-ohjelman valintaperusteissa, perustuu yleensä opintomenestykseen sekä suoritettujen opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen. Avoimen yliopiston opintoneuvoja Riina Kärkkäinen kirjoittaa väylästä blogissa.

Kevään yhteishakujen opiskelijavalinnat saavat monen pohtimaan myös hakumahdollisuutta avoimen yliopiston väylähaun kautta. Avoin yliopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden käyttää välivuosi pesunkestävien yliopisto-opintojen parissa.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa kokonaisuudessaan, mutta kokoon ahkeroidut opintopisteet voivat tarjota hakumahdollisuuden tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta. Lisäksi suoritetut opinnot voi sisällyttää osaksi tutkintoa, mikä useimmissa tapauksissa nopeuttaa valmistumista.

Avoimen yliopiston väylä: tutkinto-opiskelijaksi avointen yliopisto-opintojen kautta 

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Jyväskylän yliopistossa hakumahdollisuuksia on tarjolla kaikkiin tiedekuntiin. Pelkästään alempaan korkeatutkintoon tähtäävät voivat hakea kandidaattiohjelmiin. Hakijoiden, joilla ei ole vielä korkeakoulututkintoa ja jotka tavoittelevat sekä alempaa että ylempää tutkintoa, kannattaa valita tavoitteekseen kandidaatti- ja maisteriohjelmat.  

Jos hakijalla on jo korkeakoulututkinto, edellä mainittujen lisäksi on mahdollista hakea myös muutamiin maisteritutkintoihin johtaviin maisteriohjelmiin. Suosittuja tutkinto-ohjelmia avoimen yliopiston väylän kautta hakeville ovat olleet esimerkiksi kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan erityispedagogiikan ja kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelmat. Niiden lisäksi tiedekunta tarjoaa hakumahdollisuuden myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen. Myös liikuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden maisteriohjelmat ovat suosittuja aikuisopiskelijoiden keskuudessa. 

Avoimen väylällä opiskelu ei tarkoita automaattista aloituspaikkaa, vaan tutkinto-opiskelijaksi haetaan normaaliin tapaan Opintopolku.fi-palvelussa. Jos hakukelpoisia hakijoita on aloituspaikkoja enemmän, opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti. 

Tarkista avoimen väylän hakuvaatimukset

Jyväskylän yliopistossa avoimen yliopiston väylähaku järjestetään samanaikaisesti korkeakoulujen kevään ja syksyn yhteishakujen kanssa. Valtaosaan tutkinto-ohjelmista haetaan keväällä. Hakijalta vaaditaan väylähaussa kyseisen tutkinto-ohjelman hakuohjeissa määritellyt opinnot. Hakukelpoisuusvaatimukset vaihtelevat yliopistoittain, tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain, joten edellytettävät opinnot tulee tarkistaa tutkinto-ohjelman hakuohjeista. 

Opiskelijavalinta, josta ohjeistetaan tutkinto-ohjelman valintaperusteissa, perustuu yleensä opintomenestykseen sekä suoritettujen opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen. Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakevalta ei edellytetä ns. yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa ja lukion oppimäärää).  

Opintojen suunnittelu ja ohjaus auttavat avoimen väylälle

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelun voi aloittaa esimerkiksi pohtimalla, mikä tutkinto on tavoitteena? Jos aikaisempaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa ei ole, on mahdollista tähdätä joko ainoastaan kandidaatin tutkintoon tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Maisterikoulutukset ovat puolestaan hyvä vaihtoehto aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

Jyväskylän yliopiston Hakijalle-sivustolta näet Jyväskylän yliopiston koko koulutustarjonnan, opiskelijatarinoita ja hyödyllistä tietoa hakemiseen liittyen. Avoimen yliopiston Tavoitteena tutkinto -sivustolle on koottu tietoa avoimen yliopiston tarjoamista tutkintotavoitteisista opiskelumahdollisuuksista, kuten avoimen yliopiston väylästä. Välivuotta voit suunnitella myös Välivuosi avoimessa -sivun tietojen avulla.

  • Henkilökohtaisen ohjausajan tutkintotavoitteisten opintojen suunnitelua varten voit varata HelpJYU-palvelun kautta.

Väyliä kehitetään valtakunnallisesti

Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (päättyi 06/2021) kehitettiin avoimen väylien lisäksi myös näihin hakureitteihin liittyviä opintopalveluita, neuvontaa ja ohjausta.

Haluamme tarjota yksilöllistä, kokonaisvaltaista ohjausta. Tavoitteena on, että siirtyminen avoimesta tutkinto-opintojen pariin on jatkossa entistäkin sujuvampaa laadukkaan ja oikea-aikaisen neuvonnan ja ohjauksen myötä. 

Menestystä kaikille hakijoille!  Riina Kärkkäinen opintoneuvoja

Riina Kärkkäinen

Koulutussuunnittelija, opintoneuvoja


Kenelle, mitä, missä, milloin, miksi? Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin avoimen väylästä.