Moodle tekee avoimessa opiskelusta entistä yhteisöllisempää

Ohjauksellisen pedagogiikan kehittämisen malli vahvistaa entisestään opintojemme ohjausta. Osana tätä kehitystä myös oppimisympäristömme vaihtuvat. Monelle esimerkiksi verkkokursseilta tuttu Moodle-oppimisympäristö saa entistä vankemman jalansijan opinnoissamme.

Moodle-oppimisympäristön rooli on avoimen yliopiston opiskelussa keskeinen, sillä lähes kaikilla opintojaksojemme suoritustavoilla on oma Moodle-kurssialueensa. Poikkeuksia ovat maksuttomat MOOC-kurssit onlinecourses.jyu.fi-alustalla.

Kun opiskelija ilmoittautuu esimerkiksi tenttiin tai reaaliaikaiseen lähiopetukseen Korpissa, tarkemmat opiskelua koskevat ohjeet löytyvät Moodlesta. Moodlen käyttö verkkokurssien oppimisympäristönä on tullut tutuksi opiskelijoillemme jo aiemmin, ja verkkokursseilla Moodlen eri toimintoja hyödynnetäänkin laajasti.

Moodle mahdollistaa tiiviimmän vuorovaikutuksen

Opiskelijan näkökulmasta Moodle-oppimisympäristö mahdollistaa entistä tiiviimmän vuorovaikutuksen opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Samaan suoritustapaan ilmoittautuneet muodostavat Moodlessa oman ryhmänsä, jota opettaja voi opastaa ja neuvoa.

Yksi keskeisimmistä yhteydenpidon välineistä on Moodlen keskustelualue. Keskustelualueita voi itse asiassa olla samalla kurssialueella useita, ja niitä hyödynnetään eri tavoin niin opettajan ja opiskelijoiden välisessä yhteydenpidossa kuin opiskelijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessakin.

Verkko-opiskelun ei tarvitse olla yksinäistä

Avoimen yliopiston verkko-opiskelu ei siis ole yksinäistä puurtamista. Jopa itsenäistä työskentelyä painottavissa suoritustavoissa on mahdollisuus saada ohjausta ja palautetta – usein jo opintosuorituksen aikana.

Myös kanssaopiskelijoilta saatu tuki on tärkeää ja korostuu erityisesti silloin, kun opintoja tehdään verkossa. Opintoihin liittyvien ilonaiheiden, kysymysten ja haasteidenkin jakaminen vahvistaa tunnetta siitä, että kukaan ei opiskele eikä jää opiskelijana yksin.

Elokuu tuo siis mukanaan paljon uutta ja toivottavasti virkistävääkin opintoihimme ja niiden ohjaukseen. Osa toimintatavoista on uusia meille kaikille, mutta tulevan lukuvuoden aikana tutustumme niihin yhdessä.

Oppimateriaali-Koppa palvelee opintonsa jo aloittaneita siihen saakka, kunnes eri oppiaineet siirtyvät kokonaan Moodlen käyttäjiksi.

Yliopistonopettaja Mailis Salo Mailis Salo
 yliopistonopettaja
 suomen kieli