Onnistumisen kokemuksia koulutielle: Jokainen on arvokas, jokainen saa onnistumisen ilon

Jokainen on hyvä omana itsenään. Se on esi- ja perusopetuksen tärkeä lähtökohta. Alkuopetuksessa rakennetaan pohjaa elämänmittaiselle oppimiselle. Esi- ja alkuopettaja ja yliopiston lehtori Merja Kuosmanen pohtii blogissa alkuopetuksen merkitystä ja opetuksen osaamistarpeita.

Minä olen hurja ja minä olen rohkea, minä olen kaunis ja ihana.
Joskus olen huono ja joskus hyvä. Olen sopiva, sillä minä olen minä.
Minä olen vahva ja minä olen taitava, minä olen iloinen ja mahtava.
Joskus olen huono ja joskus hyvä. Olen sopiva, sillä minä olen minä.”

Anna Simojoki

Kuinka opettajana kannustan ja edistän oppijan minäkuvaa?

Koulutien aloitus on hyvin merkittävä etappi pienelle eskarille ja ekaluokkalaiselle. Sen merkitys on vuodesta toiseen suuri myös opettajalle.

Anna Simojoki kiteyttää runossaan tärkeimmän tavoitteen, joka on myös esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman keskiössä ja kasvavan lapsen hyvinvoinnin edellytys. Jokainen on hyvä omana itsenään. Jokainen on arvokas. Jokaisen tulee saada onnistumisen kokemuksia omalla taitotasollaan. Eriyttämisen haaste on läsnä kasvatus- ja opetustyössä jatkuvasti. Kuinka osaan kannustaa ja edistää jokaisen yksilön myönteistä oppija-minäkuvaa?

Esi- ja alkuopetusikäinen lapsi on utelias, tutkiva, leikkivä ja innostuva. Esi- ja alkuopettaja omaa parhaassa tapauksessa aivan samat ominaisuudet. Tärkeä tehtävämme esi- ja alkuopetuksessa on säilyttää ennen kaikkea lapsen luontainen oppimisen halu ja ilo. Tehtävämme on kannustaa ja tukea yksilön kasvua ja kehitystä sekä oppimisen valmiuksia koululaiseksi.

Tunne alkuoppilaan kasvun ja kehityksen erityispiirteet

Itse olen saanut innostua, kasvaa ja oppia yhdessä eskareiden ja alkuoppilaiden kanssa jo yli kaksi vuosikymmentä. Koen saaneeni hyvät lähtökohdat esi- ja alkuopettajaksi kasvuksi alkukasvatuksen sivuaineen myötä. Meidän on kasvattajina ja opettajina ensiarvoisen tärkeää tuntea pienen alkuoppilaan kasvun ja kehityksen erityispiirteet. Meidän on alkukasvattajina osattava tukea koulu- ja oppimisvalmiuksia yksilöllisesti.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka on aivan oma lajinsa, jonka toteuttamiseen JYU avoimen yliopiston esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus antaa hyvät eväät. Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot -opintokokonaisuuden opiskelun voi aloittaa alkusyksystä tai alkuvuodesta. Voit myös opiskella opinnoista valitsemiasi kursseja, joista hyödyt opetustyössäsi. Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot on suunnattu opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville tai niitä opiskeleville. 

Toivon, että esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus tukee kasvatustyötänne sekä opettajuutenne ammatillista kasvua edelleen ja pääsemme pian myös jakamaan ajatuksia.

Merja Kuosmanen
esi- ja alkuopettaja, yliopiston lehtori, Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja: