Opettajasi avoimessa, Annamaija Oksanen: Opintojen moninaisuus, monipuolisuus ja monialaisuus

Opiskelu sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin ja tarjoaa tietoa moninaisiin mielenkiinnon kohteisiin! Psykologian yliopistonopettaja Annamaija Oksanen kirjoittaa avoimen yliopiston ja psykologian oppiaineen joustavista suoritustavoista ja opintojen sovittamisesta omaan elämään. Hän toimii tällä hetkellä koulutuspäällikön sijaisena. Opettajasi avoimessa -blogisarjassa ääneen pääsevät avoimen yliopiston opettajat.

Opintojen moninaisuus, monipuolisuus ja monialaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia nykypäivän opiskelussa. Nämä seikat tarjoavat mahdollisuuden laajentaa omaa tietämystään ja kehittää monipuolisia taitoja, joita tarvitaan nopeasti muuttavassa työelämässä.

Avoimessa yliopistossa tarjoamme monia erilaisia suoritustapoja. Erilaiset suoritustavat tarjoavat mahdollisuuden joustavuuteen, joka mahdollistaa opiskelun sovittamisen osaksi omaa elämään. 

Psykologian opinnot voivat tarjota näkemyksiä omaan stressinhallintaan tai esimerkiksi työelämän tasapainon saavuttamiseen.

Psykologian oppiaineessa olemme panostaneet ennen kaikkea laadukkaisiin etäopiskelumahdollisuuksiin. Psykologiaa voit siis opiskella joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta! Etäopiskelu tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sovittaa opiskelu omiin aikatauluihinsa. 

Kuka olen: Annamaija
Mitä teen avoimessa: Nyt toimin koulutuspäällikkönä, mutta psykologian opettajanakin minut täällä tunnetaan
Työssäni on mahtavaa: Ihana työyhteisö ja kivat opiskelijat.
Vapaa-ajallani: Harrastan liikuntaa ja opettelen koiran hoitoa
Pohdin: Mitä uudet työtehtäväni ovat kaikkinensa – uuden oppiminen on siis osa omaakin arkeani
Terveiset opiskelijoilleOlemme täällä teitä opiskelijoita varten. Otathan yhteyttä meihin asiassa kuin asiassa. Autamme mielellämme.

Psykologian opintoja voi hyödyntää monialaisesti, koska ne tarjoavat ymmärrystä ihmismielestä ja käyttäytymisestämme. Lisäksi psykologian opinnot voivat tarjota näkemyksiä omaan stressinhallintaan tai esimerkiksi työelämän tasapainon saavuttamiseen. Opinnoista hyötyvät etenkin kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Psykologian ilmiöiden tuntemisesta on kuitenkin hyötyä monella alalla, esimerkiksi opetus- ja esimiestyössä.

Opiskelutavoitteita ajatellen oma aikataulu kannattaa suunnitella huolellisesti ja priorisoida tärkeimmät asiat.

Opintojen ja muun elämän tasapainottelua

Opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen voi tuntua haastavalta. On tärkeää löytää tasapaino opintojen ja muiden elämänalueiden, kuten työn, perheen, harrastusten ja sosiaalisen elämän välillä.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä opintojen ja muun elämän yhteensovittamisessa on ajankäyttö. Opiskelutavoitteita ajatellen oma aikataulu kannattaa suunnitella huolellisesti ja priorisoida tärkeimmät asiat. On hyvä varata aikaa opiskelulle, mutta myös muille elämänalueille, jotta kaikki tarpeellinen tulee hoidettua ja elämästä myös nautittua.

Suunnitelmallisuus, monipuolisuus ja tärkeiden asioiden priorisointi ovat siis olennaisia tekijöitä tasapainoisen arjen taustalla. Ajankäytön hallinta sekä itselle sopiva suoritustapa opinnoissa auttavat opiskelijaa jaksamaan paremmin ja suorittamaan opinnot menestyksekkäästi. Millainen opiskelu sopii sinun arkeesi?

Annamaija Oksanen
Yliopistonopettaja, koulutuspäällikkö, PsT

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit opiskella psykologiaa omaksi iloksi, tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä, suorittaa psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot tai hankkia psykologian opettajan kelpoisuuden (aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot).