Opettajasi avoimessa, Auli Talamo: Merkitykselliset sisällöt oppimisessa

Opettajasi avoimessa -blogisarjassa ääneen pääsevät avoimen yliopiston opettajat. Aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen yliopistonopettaja Auli Talamo kertoo blogissa opintojen rakentamisesta sisältöjen ympärille.

Työskentelen yliopistonopettajana aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen oppiaineissa. Työssäni tärkeintä on aikuisopiskelijoiden oppimisen ohjaus ja tukeminen. Sisällöllisiä kiinnostuksen kohteitani ovat muun muassa aikuisen oppimisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen teemat.

Ajankohtaisia teemoja aloilla ovat esimerkiksi jatkuva oppiminen, digitalisaatio, resilienssi, kestävyys ja vastuullisuus. Mielenkiintoisten sisältöjen ympärille kehitämme avoimessa yliopistossa aikuisopiskelijoille joustavia ja pedagogisesti toimivia verkko-oppimisympäristöjä Moodleen.

Kuka olen: Auli Talamo, yliopistonopettaja aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen oppiaineissa.
Mitä teen avoimessa: Monipuolista ohjaustyötä, yhteistyössä hienossa porukassa.
Työssäni on mahtavaa: Merkitykselliset sisällöt ja oppiminen sekä ihmiset: opiskelijat ja kollegat.
Vapaa-ajallani: Olen perheen ja ystävien kanssa, käyn kuntosalilla ja lenkillä, luen, kuuntelen musiikkia.
Pohdin: Liikaa :) Työssä nyt esimerkiksi uusia opseja, Moodlea ja tekoälyä.
Terveiset opiskelijoille: Oppiminen on parasta. Hyvää kesää!

Merkityksellisiä sisältöjä, soveltaen ja joustavasti

Opinnoissa lähtökohtana on kiinnostava, tärkeä ja ajankohtaiseen tutkimukseen perustuva sisältö, jonka ympärille rakentuvat aikuisopiskelijalle joustavat ja pedagogisesti toimivat suoritustavat ja oppimisympäristöt. Kasvatustieteiden ydinsisällöstä, oppimisesta, kiinnostuminen toi itsenikin aikoinaan kasvatustieteen pariin. Mikä voisikaan olla oppimista tärkeämpää? Se koskettaa päivittäin meitä yksilöinä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Oppimista tapahtuu kaikkialla, koulussa, opinnoissa ja työssä, arjessa, perheessä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla, yksin ja yhdessä. Aikuiskasvatustieteen avulla saa monipuolisesti ymmärrystä esimerkiksi siitä, mitä oppiminen tarkoittaa, missä sitä tapahtuu, mikä oppimista voi edistää tai estää, miten oppimista voisi tukea tai kuinka säädellä omaa oppimistaan.

Yhteisön tasolla oppimista tarkastellaan ryhmissä, työelämässä ja osana yhteiskuntaa, esimerkiksi työhyvinvoinnin sekä elinikäisen, jatkuvan ja kestävän oppimisen näkökulmista. Oleellista on myös pohdinta, mikä on arvokasta, mitä tavoitellaan ja kenen ehdoilla. On tärkeää, että opinnoissa käsitellyt teemat eivät jää käsitteiksi ja tutkimustiedoksi lähdekirjoissa. Aikuiskasvatuksen opinnoissa tutkimustietoa peilataan omiin havaintoihin ja kokemuksiin, käytäntöön ja kehittymiseen. Soveltamalla ja pohtimalla oppiminen syvenee, ja siitä tulee mielekästä ja hyödyllistä.

Vapaus ja joustavuus mahdollistavat oman näköisen työn

Työssäni on yhteistyön ja vastuun vastapainona vapautta ja joustavuutta: omaa työtä on usein mahdollista suunnitella itsenäisesti. Myös omaan työnkuvaan voi vaikuttaa. Työ vaatii jatkuvaa oppimista, sitoutumista, joustavuutta ja vuorovaikutustaitoja, ja lomittuu aika kokonaisvaltaisesti elämään. Haasteita ovat tietotyön kuormittavuus, pirstaleisuus, ennakoimattomuus ja vauhti. Opettajana on tärkeää seurata ja olla mukana ajankohtaisessa keskustelussa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. Toimivien organisaatiorakenteiden lisäksi tarvitaan itsensä johtamista, vastapainoa ja palautumista.

Auli Talamo
Yliopistonopettaja

Aikuiskasvatustiede tarjoaa monipuolisia ja ajankohtaisia kulmia aikuisen kasvun, ohjauksen ja oppimisen ilmiöihin. Aikuiskasvatustieteen soveltuvuudesta moneen tarkoitukseen kertoo myös se, että aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja on opintotarjonnassamme nivottu osaksi useita monitieteellisiä opintokokonaisuuksia: Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä, Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla sekä uutena taideosaaminen varhaiskasvatuksessa.

Lue Opettajasi avoimessa -blogeja: