Opettajasi avoimessa, Merja Hietalahti: Palaute opiskelijan minäpystyvyyden tukena

Opettajasi avoimessa-blogisarjassa ääneen pääsevät avoimen yliopiston opettajat. Psykologian ja perheopintojen yliopistonopettaja Merja Hietalahti kirjoittaa minäpystyvyydestä ja opiskelijan minäpystyvyyden tukemisesta.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa saat rakentavaa palautetta ja ohjausta tehtävistäsi. Palautteen avulla pääset eteenpäin opinnoissasi ja kehityt kirjoittamisessa, lukemisessa ja akateemisissa opiskelutaidoissa, sekä oppiaineen sisällön asiantuntemuksessa. Palautteissa nostetaan esille tehtävän vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja toisaalta annetaan vinkkejä jatkoa ajatellen. Palautteen avulla opiskelijan minäpystyvyyden tunne vahvistuu.

Työssäni pyrin rakentamaan esimerkiksi oppimistehtävän tehtävänannon siten, että opiskelijalle jäisi valinnanvaraa valita itseään kiinnostava teema. Opiskelijat pitävät pääsääntöisesti siitä, että heillä on mahdollisuus valita annetuista aiheista itse. Tehtävänannoissa pyrin huomioimaan, että niihin voi kytkeä käytännön työelämän tai muun elämän osa-alueiden näkökulmia lähdemateriaalin teoreettiseen ja tutkimustietoon. Opiskelijat kirjoittavat itsearvioinnin tehtävien lopuksi. Sen on tarkoitus sysätä opiskelijoita ajattelemaan omaa oppimistaan.

Annamme opiskelijoille paljon palautetta ja ohjausta avoimessa yliopistossa. Kannustamme opiskelijoita kriittiseen ja perusteltuun ajatteluun. Dialogisuus voi olla suullisen lisäksi myös kirjallista dialogia: opettaja laatii oppimistehtävän tehtävänannon, johon opiskelija vastaa kirjoittamalla esseen. Sen jälkeen opettaja antaa esseestä rakentavaa palautetta ja lopuksi opiskelija vielä antaa palautetta opintojaksosta.

Kuka olen: Olen Merja Hietalahti (PsT) ja asun Laukaassa perheeni kanssa omakotitalossa.
Mitä teen avoimessa: Toimin yliopistonopettajana psykologian ja perheopintojen oppiaineissa.
Työssäni on mahtavaa: Mahtava työyhteisö, koulutusta vastaava työ, joustava työn tekeminen, monipuoliset työtehtävät ja ennen kaikkea ihanat opiskelijat.
Vapaa-ajallani: Harrastan aktiivisesti lenkkeilyä, lihaskuntoharjoittelua ja yin-joogaa. Meidän 4-henkiseen perheeseen on tullut hiljattain viidenneksi perheenjäseneksi ihana, musta labradorinnoutaja Luca. Musiikin kuuntelu ja psykologisten trillereiden katsominen on myös mukavaa vapaa-ajan vietettä liikunnan ja koirailun lisäksi.
Pohdin: Pohdin sitä, että haluaisin lisätä omalla opetuksellani ja ohjauksellani opiskelijoiden kuulluksi tulemista verkossa ja tukea heidän minäpystyvyyden vahvistumista yliopisto-opinnoissa.
Terveiset opiskelijoille: Meiltä löydät varmasti juuri sinulle sopivan ja mieleisen oppiaineen, jota opiskella. Meillä saat opinnoissasi ohjausta ja palautetta riittävästi. Onnistut varmasti opinnoissasi!

Opiskelijan minäpystyvyyden tukeminen

Minäpystyvyys tarkoittaa oppilaan arviota omista kyvyistään suoriutua erilaisista tehtävistä. Tuen opiskelijoiden minäpystyvyyttä ensisijaisesti antamalla rakentavaa palautetta heidän tehtävistään. Pyrin opiskelijoiden ohjaamistilanteissa muodostamaan positiivista vuorovaikutusta, jossa opiskelija kokisi tulleensa kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Annan opiskelijoille myös ehdotuksia tehtävien kehittämiskohteista, mutta tehden sen mahdollisimman sensitiivisesti ja tehtävään kohdistuvalla otteella kysymyksin sekä viittaamalla suoritustavan arviointikriteereihin.

Eri suoritustapojen arviointikriteerit ovat opiskelijoiden luettavissa opintojakson Moodlen työtilassa.
Tavoitteenani on tuottaa opiskelijalle tunne siitä, ettei tyhmiä kysymyksiä ole ja minuun voi olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä opintojakson opiskelemiseen liittyvissä kysymyksissä. Minulle on tärkeää, että jokainen opiskelija tuntee olonsa tervetulleeksi kurssille ja kokee kuuluvansa yliopistoyhteisöön!

Pyrin kuuntelemaan tarkalla korvalla opiskelijoiden antamaa palautetta opintojaksoistani ja kehittämään opetustani jatkuvasti. Kerron opiskelijolle, että heidän antamansa opintojakson palaute on ensisijaisen arvokasta ja tärkeää opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Koen, että palaute voi toimia yhtenä elementtinä myös opiskelijoiden koulutuksellisen minäpystyvyyden suotuisassa kehittymisessä.

Merja Hietalahti
Yliopistonopettaja, PsT

Perheopintojen opintoja voin lämpimästi suositella kaikille, koska perhe koskettaa meitä jokaista tavalla tai toisella. Meillä JYUavoimessa voit opiskella joustavasti perheopintojen perusopinnot (25op) ja aineopinnot (35op) täysin verkossa. Opintoja on tarjolla läpi lukuvuoden ja ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat eri opintojaksoilla ovat joustavat. Perheopinnot saa hyväksiluettua esimerkiksi sivuaineeksi, jos päädyt myöhemmin yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.