Opettajasi avoimessa, Päivi Eskola: Mitä ihmeen gerontologiaa?

Gerontologian yliopistonopettaja Päivi Eskola on oman oppiaineensa mukaisesti hurahtanut kaikkeen, mikä liittyy ihmisen vanhenemiseen. Se onkin asiantuntemuksen alue, jossa monitieteisyys on todellista. Näkökulmat vaihtelevat aina liikuntatieteistä ympäristöön, terveyteen ja yhteiskuntatieteisiin. Opettajasi avoimessa -blogisarjassa ääneen pääsevät avoimen yliopiston opettajat.

Otsikon kysymys esitettiin minulle ensimmäisen kerran, kun pääsin opiskelemaan gerontologia ja kansanterveys -oppiainetta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan melkein 30 vuotta sitten. Sittemmin gerontologia on tullut tutuksi sekä läheisilleni että ystävilleni.

Mitä se gerontologia sitten oikein on? Gerontologia tulee kreikan kielen sanoista geron eli vanha mies ja logos eli oppi. Gerontologia tarkoittaa siis vanhan miehen oppia, mikä on oikeastaan aika erikoista, sillä naiset elävät yleensä vanhemmiksi kuin miehet.

Tiesitkö muuten, että iän myötä myös elinajanodotteesi kasvaa?

Kuka olen: Gerontologiaan höyrähtänyt yliopistonopettaja
Mitä teen avoimessa: Opetan ihmisen vanhenemiseen liittyviä sisältöjä
Työssäni on mahtavaa: Motivoituneiden ja innostuneiden aikuisopiskelijoiden kohtaaminen
Vapaa-ajallani: Talvella laulan naiskuorossa, kesällä nautin kotipuutarhastamme
Pohdin: Miksi miehet opiskelevat niin vähän gerontologiaa?
Terveiset opiskelijoille: Gerontologian sisältöihin voi hurahtaa! Tule rohkeasti kokeilemaan.

Gerontologiassa integroidaan useita eri tieteenaloja. Gerontologian perusopinnoissa tarkastellaan ihmisen vanhenemista terveyden, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn, fyysisen aktiivisuuden, ravitsemuksen, eettisyyden ja ympäristön näkökulmista. Aineopinnoissa monitieteinen tarkastelu laajenee vielä lääketieteeseen ja yhteiskuntatieteisiin.

Kun opiskelet gerontologisia sisältöjä, opiskelet samalla omaa tulevaisuuttasi, sillä me kaikki ikäännymme.

Gerontologia on elämän pohdiskelua

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa gerontologisia sisältöjä on tarjolla myös perheopintojen perusopinnoissa jaksoilla Perhesuhteet ja Ajankohtainen perhetutkimus. Kaikilla meillä on jokin suhde isovanhempiin riippumatta siitä, kuinka vahvasti he ovat olleet elämässämme. Toisena gerontologisena teemana jaksolla on omaishoitajuus. Pitkäikäisen väestön myötä erityisesti ikääntyvien omaishoitajien määrä ja merkitys kasvavat. Ehkä sinunkin lähipiirissäsi elää joku, joka saa tarvitsemaansa apua arkeensa läheiseltään johtuen esimerkiksi muistisairaudesta.

Minut on ollut aina todella helppo saada hurahtamaan teemoihin, jotka liittyvät ihmisen ikääntymiseen: Juuri nyt olen innostunut muun muassa työn alla olevista uusista opintosisällöistä, joissa pohditaan ikääntymistä työelämässä, oppimisessa ja elämänkulussa. Tulossa on myös sisältöjä liittyen keski-ikään elämänvaiheena.

Gerontologia on oppiaineena kiehtova, sillä sen opiskelu on todella käytännön- ja ihmisläheistä. Kun opiskelet gerontologisia sisältöjä, opiskelet samalla omaa tulevaisuuttasi, sillä me kaikki ikäännymme. Vanhenemme kuitenkin kukin omalla tavallamme yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat sekä omat valintamme, ympäristö että myös sattuma.

Gerontologiaa opiskellessa dialogi omien kokemusten, pohdintojen ja havaintojen sekä teorioiden ja tutkimustulosten välillä on todella kiinnostavaa. Gerontologia on elämän opiskelua.

Päivi Eskola
Yliopistonopettaja

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella gerontologiaa sekä perus- että aineopintotasolla, joista jälkimmäiset opinnot järjestämme yhdessä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Lue Opettajasi avoimessa -blogeja: