Opiskelijablogi: Opiskelusta potkua työuran muutoskohdissa

Opiskelu työn ohella tuo osaamista, jota voi hyödyntää työssä. Se tarjoaa myös näkökulmia oman uran suuntaamiseen ja varmuutta uusien tehtävien kohdalla. Avoimen yliopiston opiskelijaraadin jäsen, Marja Lehto, pohtii blogissa opintojen roolia työuransa muutoksessa – uran ohjaamisessa ja mahdollisuutena uudenlaisiin työtehtäviin.

Olin haaveillut alanvaihdosta pitkään. Siirryttyäni pari vuotta takaperin nykyiseen työpaikkaani Puolustusvoimille minulle alkoi avautua mahdollisuuksia oman työnkuvani laajentamiseen. Olin työskennellyt kymmenisen vuotta arkiston- ja tiedonhallinnan parissa ja yhtäkkiä huomasin istuvani koulutus- ja henkilöstöalan kokouksissa.

Muutos oli erittäin mieluisa, mutta samalla oma osaaminen uusien työtehtävien hoidossa pohditutti. Tekemällä toki oppii, mutta minulla heräsi ajatus opiskelusta, jotta saisin uusien tehtävien hoidon tueksi luotettavaa taustatietoa.

Opiskelu syventää tietämystä työstä

Kartoittaessani opiskelumahdollisuuksia löysin Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuuden, joka sisälsi sopivasti kursseja liittyen henkilöstöalaan, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin.

Opinnoissa houkuttelivat erityisesti joustavat suoritustavat ja -ajat. Opinnot pystyi myös suorittamaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina, mikä helpottaa kummasti perheellistä, työssäkäyvää ja kauempana asuvaa opiskelijaa. Koska opinnot vaikuttivat hyödylliseltä paketilta tilanteeseeni, päätin osittain työnantajan tukemana sukeltaa opintojen maailmaan.

Heti ensimmäisestä kurssista lähtien koin saavani käytännön työn tueksi arvokasta teoriatietoa, jonka myötä tunsin pääseväni paremmin sisälle uusiin työtehtäviini. Henkilöstö- ja koulutusalan kokouksiin osallistuessani huomasin ymmärtäväni paremmin alojen käsitteistöä. Uskalsin rohkeammin osallistua pohdintoihin ja kirjoittaminen sujui mutkattomammin. Opinnoissa käytiin läpi oleellisimpia henkilöstö- ja koulutusalan perusasioita, jotka antoivat mainion kasvualustan uusissa työtehtävissä kehittymiselle. Itsevarmuuteni työtehtävieni hoitamiseen kasvoi huomattavasti opintojen edetessä.

Monipuoliset opiskelutavat auttavat oppimisessa

Olen hyvin tyytyväinen suorittamiini avoimen yliopiston opintoihin. Antoisimmaksi opiskelussa olen kokenut teorian ja käytännön vuoropuhelun. Siitä on saanut ammennettua valtavasti ajatuksia omaan työhön. Toinen minulle hedelmällinen oppimistapa on liittynyt verkkokeskusteluihin. Niiden myötä on päässyt kuulemaan näkökulmia avartavia esimerkkejä muiden opiskelijoiden kokemuksista ja käytänteistä omissa työpaikoissaan.

Lisäksi kurssien tehtävissä pääsin pohtimaan käsiteltyjä teemoja omassa työpaikassani. Mieleeni on jäänyt erityisesti osaamisen kehittämiseen liittynyt tehtävä, joka osui juuri nappiin omiin työtehtäviini. Opintoja pystyi mukavasti yhdistämään omaan työhön, mikä lisäsi opiskelun mielekkyyttä.

Opintojen myötä uuteen työtehtävään

Alkuun hoidin koulutushallinnon tehtäviä tiedonhallinnan toimeni ohella. Lopulta avoimeksi tuli uusi koulutussihteerin tehtävä, johon hain ja tulin valituksi. Uskon, että aktiivinen oman osaamisen kehittäminen on ollut yksi tämän muutoksen mahdollistaja.

Nälkä on kasvanut syödessä. Haluaisin paneutua vielä enemmän erityisesti koulutusasioihin ja olenkin katsellut sillä silmällä Jyväskylän avoimen yliopiston aikuiskasvatuksen perusopintoja. Haaveenani olisi jossain vaiheessa siirtyä haastavampiin koulutushallinnon tehtäviin. Kokemukseni perusteella opiskelusta saisi varmasti lisäpotkua tähdätessä uusiin haasteisiin.

Marja Lehto
Koulutussihteeri (perhevapaalla), JYU avoimen yliopiston henkilöstöjohtamisen perusopintojen opiskelija

Marjan kuva: Jenni Höök