Opiskelijablogi: Yksilöllisesti yhdessä avoimessa yliopistossa

Miten avoimessa yliopistossa opiskellaan? Tahdin voi pitkälti valita itse, mutta onko se yksinäistä? Opiskelun kerrotaan olevan yhteisöllistä – miten se on mahdollista, jos samalla opiskellaan itsenäisesti? Entä, jos tarvitsee ohjausta? Avoimen yliopiston opiskelijaraadin jäsen Marja Lehto kertoo blogissa omista opiskelukokemuksistaan ja -toiveistaan.

Avoin yliopisto on mahdottoman mainio mahdollisuus opiskella juuri itselle sopivin tavoin. Jos opinnot soljuvat vaivattomasti eteenpäin omaan tahtiin oppimistehtäviä kirjoittamalla, voi rauhassa edistää opintoja esseesuorituksilla. Jos taas tuntuu siltä, että itsenäisen pakertamisen sijaan saisi enemmän irti ryhmässä tapahtuvasta, ajallisesti rajatusta ja ohjatusta verkkokurssista, on tämäkin vaihtoehto useissa kursseissa tarjolla.

Olen kokenut omissa opinnoissani erittäin toimivaksi sen, että voin itse valita yksilöllisen tai yhteisöllisen opiskelutavan. Se tekee opiskelusta verrattoman joustavaa ja houkuttelee jatkamaan opintojen tiellä. Yksin ei kuitenkaan tarvitse opintietä taittaa, vaan vetoapua on saatavissa opettajilta ja kanssaopiskelijoilta.

Joustavuus mahdollistaa yksilöllisyyden

Minulle yksilöllisyys avoimessa yliopistossa tarkoittaa sitä, että voin kaiken muun elämän ohella joustavasti valita suoritettavat kurssit, opiskelutahdin ja suoritustavat. Parhaimmillaan kursseilla voi olla kolme erilaista suoritusvaihtoehtoa; oppimistehtävä, verkkokurssi ja verkkotentti. Tämä on mainio tapa ruokkia erilaisia oppijoita. Jokainen löytää varmasti itselleen sopivan vaihtoehdon.

Opintojen ohjausta on myös mahdollista muokata yksilöllisesti. Jos on esimerkiksi tuore opiskelija tai kaipaa muuten enemmän kontaktia opettajaan, kannattaa asia tuoda ilmi. Tällöin opettaja voi kiinnittää huomiota ohjaamiseen, auttaa hankalammissa asioissa ja edesauttaa opintojen sujuvaa etenemistä. Jos sen sijaan opintoja on takataskussa enemmän, ei ohjaukselle välttämättä ole samanlaista tarvetta, joten voi keskittyä opiskeluun.

Vuorovaikutus luo yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyys avoimessa yliopistossa merkitsee minulle kokemusta siitä, että olen tekemisissä aitojen ihmisten kanssa, vaikka opiskelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti ja verkkovälitteisesti. Kokemus aidoista kohtaamisista opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa verkkokursseilla antaa tuoreita näkökulmia paitsi opiskeluun, myös sovellettavaksi vaikkapa omaan työhön.

On ollut erittäin avartavaa tutustua verkkokeskustelujen välityksellä muiden opiskelijoiden kokemuksiin ja ajatuksiin opiskeltavista teemoista. Uskon, että opiskelija haluaa aina tulla kuulluksi ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Avoin vuorovaikutus ja positiivinen yhdessä tekemisen ilmapiiri kantaa opiskelijaa avoimessa yliopistossa pitkälle.

Minä valitsen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden

Minulle sopivin tapa opiskella avoimessa yliopistossa on yksilöllisesti yhdessä. Tykkään toimia itseohjautuvasti ja valita joustavasti sopivat suoritustavat ja etenemistahdin.

Opiskelun tarkoitus on rikastuttaa elämää, ei aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Silti pelkkä yksin puurtaminen pidemmän päälle ei ole välttämättä hedelmällistä, vaan haluan opiskelijana kokea myös olevani merkityksellinen osa avoimen yliopiston yhteisöä. Onneksi tähänkin on mahdollisuuksia ja olen aidosti tuntenut, että opiskelijana minua on kuunneltu. Lähde sinäkin rohkeasti luomaan omaa yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskelijapolkuasi!

Marja Lehto
Koulutussihteeri (perhevapaalla)
JYU avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen opiskelija

Marjan kuva: Jenni Höök