Ketterät kokeilut opiskelijakokemuksen kehittämisen tukena

Mitä on asiakaskokemus avoimen yliopiston opinnoissa? Kuinka sitä kehitetään? JYU avoin yliopisto kehittää tavoitteellisesti opiskelijakokemusta. Kehittämisen kumppanina toimivan Frankly Partnersin Daria Stigman ja Riikka Tanner kertovat kuulumisia tästä työstä avoimen blogissa.

Asiakaskeskeisyydestä puhutaan nykyään paljon – ja syystäkin. Sen tärkeys liiketoiminnassa ja erityisesti kilpailussa pärjäämisessä on tunnistettu monissa organisaatiossa. Frankly Partnersin Asiakaskeskeisyyden tila -tutkimuksen mukaan suomalaisista organisaatioista 94 %:ssa asiakaskeskeisyys on valittu kehityksen painopisteeksi tai keskeiseksi muutoskohteeksi.

Strateginen priorisointi on hyvä lähtökohta, mutta se ei sellaisenaan riitä: muutos asiakaskeskeisemmäksi vaatii organisaatiolta kykyä muuttaa ajattelu- ja toimintatapoja.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on rohkeasti lähdetty matkalle kohti asiakaskeskeisyyttä. Vuoden alussa tutkimme yhdessä avoimen yliopiston opiskelijan polkua ja sitä kautta opiskelijakokemusta eri kohtaamispisteissä. Tätä työtä teimme erilaisten opiskelijoidemme silmin. Kuten projektipäällikkö Maarit Viljakainen totesi: ”JYU avoin yliopisto on olemassa opiskelijoita varten, joten tieto juuri heidän kokemuksestaan auttaa kehittämään parasta mahdollista palvelua opintojen eri vaiheissa”.

Monia pieniä askelia kohti pitkäjänteistä tavoitetta

Muutos kohti asiakaskeskeisyyttä on organisaatiolle parhaimmillaan kulttuurinmuutos. Kulttuurinmuutos taas on kuin maraton – ison tavoitteen takana on monta pientä askelta, voittoja sekä epäonnistumisia. Konkreettiset onnistumiset matkan varrella motivoivat henkilöstöä pysymään mukana, ja epäonnistumiset ovat taas erityisen tärkeitä jatkuvan oppimisen kannalta.

Kulttuurinmuutos ei tapahdu yön yli. Pitkäjänteisyys vaatii jo tänään systemaattista ajattelua ja tekoja, joilla on arvoa asiakkaalle huomenna. Mutta mikä toimii Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja mitkä teot aidosti tuovat arvoa opiskelijoille? Se selviää kokeilemalla ja kokemusten kautta oppimisella – ja tämä on nyt käynnissä olevan Opiskelijakokemuksen pioneerit -projektin päätavoite.

Pilottikokeilut tuovat oppia, joka auttaa kehittämään

Aiemmasta opiskelijapolku-työstämme saimme opiskelijoilta konkreettisia ideoita siihen, millaisten tekojen kautta pystymme luomaan innostusta opintoihin ja luomaan positiivista opiskelijakokemusta. Opiskelijakokemuksen pioneeriryhmään lähti mukaan yksitoista opettajaa ja asiantuntijaa avoimen yliopiston eri tehtävistä.
Ensimmäiset pilottikokeilut on toteutettu syys-marraskuun aikana. Mitä olemme oppineet ensimmäisten kokeiluiden kautta?

  • Jo pienillä toimenpiteillä, kuten madaltamalla yhteydenottokynnystä ja ottamalla yhteyttä opiskelijoihin yhteydenottopyynnön jälkeen, voi vaikuttaa opiskelijan kokemukseen positiivisesti.
  • Opettajan oma aktiivisuus esimerkiksi Moodlessa ja keskustelualueella ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen ovat kriittisessä roolissa. Osa opiskelijoista suorittaa kursseja itsenäisesti ja kaipaa vain vähän apua; toiset taas arvostavat, jos avun pyytäminen onnistuu helposti.
  • Opiskelijat tarvitsevat apua ja tukea opintokokonaisuuden ja kurssitarjonnan hahmottamiseen, erityisesti erilaisten opintopolkujen rakentamiseen.
  • Selkeä kurssi-informaatio (esim. sisällön kuvaus, hintatiedot) on tärkeä valintakriteeri kurssille ilmoittautumista pohtivalle potentiaaliselle opiskelijalle

Yhdessä tekemisen kulttuurilla kohti yhteisiä tavoitteita

Tärkein oivallus pilottihankkeissa on varmasti ollut se, miten yhteistyössä on voimaa. 

Yhdessä yli oppiainerajojen on sparrattu ja jaettu kokemuksia, sekä tuotu ideoita myös toisten hyödynnettäväksi. Opiskelijan tukeminen opinnoissaan, oppiaineesta tai tieteenalasta riippumatta, onkin avoimen yliopiston pioneeriryhmän jäsenten mukaan yhteinen tavoite. Avoimen henkilöstön sitoutuminen kehittämiseen onkin ollut erinomaista.

Kun kehitämme ketterästi, ensimmäisiä kokeiluja seuraavat uudet kokeilut, joko aiemmasta kokeilusta opittua soveltaen tai uuteen teemaan tarttuen. Seuraavan kokeiluaallon tavoitteena on kerätä tietoa erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja merkityksestä opiskelijakokemukselle – tuloksia tiedämme helmi-maaliskuussa 2022.

Daria StigmanRiikka Tanner

Yhdessä tekemisen kulttuurista pidämme kiinni myös marraskuun lopussa alkaneella uudessa kokeiluaallossa.
Pysy kuulolla, kerromme lisää kokeilujen sisällöstä seuraavassa blogipostauksessa!

Riikka Tanner, Business director
Daria Stigman, Business designer
Frankly Partners, JYU avoimen yliopiston asiakaskokemuksen kehittäjäkumppani