Opiskelu ja hyvinvointi: Anna itsesi innostua, rytmitä sopivasti, muista lepo!

Hyvinvointi ja opiskelu liittyvät hyvin tiiviisti yhteen, jo siksi, että oppiminen on sujuvampaa kun jaksaminen on kunnossa. Aikuisen opiskelijan kohdalla erilaiset elämäntilanteet edellyttävät muun muassa opintojen rytmittämistä muun elämän vaatimukset ja oma hyvinvointi huomioon ottaen. Opiskelijamme Heidi Hämäläinen pohtii blogissa hyvinvointia opiskellessa.

Opiskelutavoitteet ovat innostavia, mutta niiden sovittaminen arkeen välillä haastaa. Aikuisena opiskelu tapahtuu usein työn ohella. Omaa huomiota ja energiaa on usein jaettava monen erilaisen asian kesken, ja kiireeltä ei välty ilman opintojakaan. 

Oma jaksaminen ja hyvinvointi on myös opiskelun ja oppimisen kannalta olennaista. Kun voi hyvin, on intoa ja energiaa myös uuden omaksumiseen ja oppimistehtävien tekemiseen. Toisaalta uuden oppiminen ja keskittyminen itselle innostaviin teemoihin myös lisäävät hyvinvointia. 

Jos arki on kiireistä, minä teen opintojani yksi kurssi kerrallaan ja ilmoittaudun uudelle kurssille vasta sitten, kun olen saanut edellisen valmiiksi.

Opiskelun rytmi omaan arkeen sopivaksi

Hyvinvointi on tärkeää. Sopiva tasapaino elämän monien asioiden välillä on lopulta hyvin yksilöllinen asia ja sidoksissa kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Joustavat opiskelun mahdollisuudet auttavat sovittamaan uuden oppimisen arkeen. JYU avoimessa yliopistossa opintoihin voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Minun kohdallani omasta hyvinvoinnista huolehtiminen opinnoissa toteutuu niin, että sovitan opiskelun ajallisesti ja määrällisesti aina sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Jos arki on kiireistä, minä teen opintojani yksi kurssi kerrallaan ja ilmoittaudun uudelle kurssille vasta sitten, kun olen saanut edellisen valmiiksi.

Muista tauot opiskellessa – ja kunnon yöunet!

Jos koen itseni väsyneeksi, niin lepään ja unohdan opinnot hetkeksi. Tauon pitäminen on ihan ok, ja kun akut ovat latautuneet, opiskeluideat alkavat tulla mieleen kuin itsestään. Mitä paremmassa vireessä voin opiskella, sitä sujuvampaa myös oppiminen on.

Teen päivätyötä ja opiskelen iltaisin, viikonloppuisin ja joskus pidemmillä lomilla. Opiskelutuokioiden tauottaminen pienillä taukojumpilla tai lyhyellä lenkillä koiran kanssa auttavat minua säilyttämään keskittymiskykyni ja ylläpitämään jaksamistani.

Minulle kunnon yöunet ovat myös ehdottaman tärkeät jaksamiseni kannalta ja siksi pyrin panostamaan niihin joka yö. Iltaisin on hyvä rauhoittaa ajatuksia ennen nukkumaanmenoa niin, etteivät työ- ja opiskeluasiat estä unen tuloa.

Uusia mahdollisuuksia ja Wau-elämyksiä

Olen kokenut opiskelun edistäneen hyvinvointiani. Oppiminen ja osaamiseni laajeneminen ovat luoneet minulle uusia mahdollisuuksia, joita minulla ei aiemmin ollut. Opintosuoritukset ovat konkreettisia saavutuksia, joista saan virallisen todistuksen ja jotka voin lisätä CV:ni riveille. Ne auttavat suuntaamaan omaa uraa työelämässä.

Oppiminen on myös laajentanut ymmärrystäni ja olen voinut muuttaa suhtautumistani asioihin. Tiedolla todella on vaikutusta omaan ajatteluun ja osallistumiseen vaikkapa erilaisiin keskusteluihin. Jo se, että ymmärrän erilaisia näkökulmia opiskelemistani asioista, tuo varmuuden tunnetta.

Uuden oppiminen on myös tunne. Olen kokenut usein opiskelujeni aikana Wau-elämyksiä, kun olen oivaltanut jotain uutta, mikä on innostanut ja inspiroinut minua. Opinnoista ja itseä kiinnostavista asioista kannattaa innostua!

Heidi Hämäläinen
avoimen yliopiston opiskelija, mm. sosiaalityö ja kasvatustiede, opiskelijaraadin jäsen 2022-23