Orientoivat opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opintoihin jo lukiossa

Jyväskylän yliopiston orientoivissa opinnoissa lukiolaiset pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin tieteenaloihin. Opinnot antavat tuntumaa yliopisto-opiskeluun sekä varmuutta uravalintaan. Valtakunnallinen opintotarjonta on avoin kaikille lukiolle, sillä kursseilla opiskellaan joustavasti verkossa. EduFutura Jyväskylä -koulutusyhteistyössä myös ammattiin opiskelevilla on mahdollisuus osallistua opintojaksoille.

Jyväskylän yliopisto tarjoaa yliopisto-opiskeluun tutustuttavia orientoivia opintoja kaikille Suomen lukioille. Verkko-opiskelu on joustavaa ja sopii mainiosti toisen asteen opintojen rinnalle. Opintojaksoillemme voi ilmoittautua jokainen lukiolainen. Ilmoittautuminen avautuu elokuussa 2020.

Tutustu kiinnostaviin aloihin osana lukio-opintojasi

Opintoja on tarjolla monipuolisesti Jyväskylän yliopiston eri tieteenaloilta. Voit opiskella muun muassa psykologiaa, liikunta- ja terveystieteitä, historiaa, informaatioteknologian opintoja, kauppatieteitä, kasvatustieteitä, kieliä, luonnontieteitä ja matematiikkaa. Opintojaksot ovat laajuudeltaan pääasiassa kaksi (2) opintopistettä.

Esimerkiksi kurssilla Mind the gap vahvistetaan lukiolaisten akateemisia opiskeluvalmiuksia, kuten korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja. Haluatko kauppatieteilijäksi on johdanto kauppatieteiden opiskeluun.

Paljon toivottua psykologiaa voi opiskella kahdella opintojaksolla: Kehityspsykologia 1 -opintojaksolla (5 op) tutustutaan muun muassa ihmisen kehityksen keskeisiin piirteisiin eri ikävaiheessa. Ihmismielen salat -kurssin teemoja ovat elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Lisäksi lukiolaiset voivat opiskella maksuttomasti yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa tarjoamiamme talouskursseja. Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta -kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen perehdyttää kaupalliseen osaamiseen ja globaaliin liikesivistykseen. Oman talouden hallinta -kurssilta saat työkaluja oman talouden hallintaan.

Orientoivia opintoja on myös liikunta- ja terveystieteisiin, luonnontieteisiin, historiaan ja monille muille tieteenaloille.

Valmis opintosuoritus on mahdollista hyväksilukea sekä toisen asteen oppilaitoksen että Jyväskylän yliopiston opintoihin. Mikäli siis innostut jatkamaan opintojasi Jyväskylän yliopistossa, opintorekisterissäsi on jo valmiiksi toisella asteella opiskelemasi yliopistokurssi.

Jatkuvaa oppimista – osaaminen kehittyy koko eliniän

Jyväskylän yliopiston orientoivat opinnot auttavat nuoria oman koulutusalan valinnassa ja luovat siten pohjaa jatkuvalle oppimiselle. Kun yliopisto-opiskeluun ja eri tieteenaloihin voi tutustua toisella asteella, varmuus hakeutua tietylle alalle vahvistuu jo lukio-opintojen aikana.

Kun oma alanvalinta on selvä, voi välttää myös välivuoden. Vaikkei todistusvalinta tai valintakoe tärppäisikään, opiskelemaan voi hakea avoimen yliopiston opintojen kautta eli avoimen väylältä.

Avoimen väylä tarkoittaa opintojen aloittamista avoimessa yliopistossa. Kun opintoja on suoritettuna valintaperusteissa mainittu määrä riittävällä opintomenestyksellä, on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi. Jyväskylän yliopistoon väyliä on kaikkiin kuuteen tiedekuntaan, yhteensä 32 hakukohteeseen.

Omien tietojen ja taitojen kehittäminen on elinikäistä, sillä maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Uusia ammatteja ja aloja syntyy ja samanaikaisesti vanhoja katoaa. Osaamista on kerrytettävä myös aikuisena. Uuden korkeakoulututkinnon opiskelu ei ole aina kannattavaa tai mahdollista, joten osaamista täytyy voida kehittää muutenkin – tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Jyväskylän yliopistossa kehitetään parhaillaan uudenlaista opintotarjontaa, joka mahdollistaa kouluttautumisen eri elämäntilanteissa. Sillä täydennetään jo ennestään kattavaa ja monipuolista jatkuvan oppimisen tarjontaamme. Tässä maan suurin avoin yliopisto – JYU avoin yliopisto – on myös keskeisessä asemassa.

Ilmoittaudu orientoiviin opintoihin 3.8.2020 alkaen

Lukiolaiset voivat ilmoittautua Jyväskylän yliopiston opintojaksoille maanantaista 3.8.2020 alkaen. Kun löydät opintotarjonnastamme mielenkiintoisen kurssin, toimi näin:

  • Kerro opintosuunnitelmastasi omalle opinto-ohjaajallesi.
  • Suunnitelkaa yhdessä, miten opintojakso sopii parhaiten lukujärjestykseesi.
  • Varmista opinto-ohjaajaltasi, että valitsemasi kurssi hyväksiluetaan lukio-opintoihisi ja että oppilaitoksesi hyväksyy kurssimaksun (15 € / opintopiste). Opinnot ovat sinulle, lukiolaiselle, ilmaisia.

Opintojakson aikataulut näet ennen ilmoittautumista Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta kurssin tiedoissa olevasta linkistä. Linkki vie Korppi-järjestelmään, josta saat lisätietoja opintojaksosta ja pääset myös ilmoittautumaan lukuvuoden 2020-2021 kursseille. 

Yliopisto-opiskeluun perehdyttävät opintojaksot ovat tarjolla myös EduFutura Jyväskylän oppilaitosten ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Oppimisen ja oman alan löytämisen iloa!

Susanna Nummi 
koulutuspäällikkö

Sisko Harvisalo 
koulutuspäällikkö

Vilma Räisänen
koulutussuunnittelija 

Susanna Nummi, Sisko Harvisalo, Vilma Räisänen