OsaajaKS-palveluketju vastaa työelämän osaamistarpeisiin

Keski-Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa etenkin kolmella alalla: sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä ICT-alalla. Jotta työnantajat saisivat osaavia työntekijöitä, tarvitaan tietoa osaamisen tarpeista sekä sopivaa koulutusta työllistymisen tueksi, kirjoittavat Maarit Viljakainen, Tytti Pintilä ja Kaisa Lassila. He ovat mukana OsaajaKS-palveluketjua Keski-Suomeen rakentavassa hankkeessa.

Kun työelämä muuttuu nopeaan tahtiin, tarvitaan uusia tapoja oman osaamisen kehittämisen työuran aikana. Keski-Suomeen tekeillä olevan OsaajaKS-palveluketjun tarkoituksena on tukea Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita kehittämään ammatillisia tietojaan ja taitojaan niin, että heidän on helpompaa työllistyä.

OsaajaKS-palveluketju ei ole vielä fyysisesti tai virtuaalisesti missään, mutta koostamme parhaillaan sitä varten työllistymisen kannalta tarpeellista tietoa koulutuksista ja uraohjauksesta. Julkaisemme nämä tiedot myöhemmin vapaasti verkossa käytettävään muotoon. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2023 mennessä tämä keskisuomalainen palveluketju olisi kaikkien tietoa tarvitsevien saatavilla. 

Keski-Suomessa tarvitaan sekä työtä että työvoimaa

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilussa on mukana yhteensä noin 12 000 työnhakijaa. Tähän joukkoon kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat, kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat sekä kaikki ne, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan.

Samanaikaisesti osa aloista tarvitsee työvoimaa. Keski-Suomen TE-palveluiden mukaan työvoimapulasta kärsivät erityisesti sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikan ala sekä ICT-ala. Työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2021 ammattibarometrissä esimerkiksi hoitajat, lääkärit ja sosiaalityön asiantuntijat sekä ohjelmoijat ja tietoliikenneinsinöörit ovat 15:n eniten työvoimaa tarvitsevan ammatin joukossa Keski-Suomessa.

Kyse on siis niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta: sekä työtä että työvoimaa tarvitaan, mutta työnhakijoiden osaaminen ei vastaa niitä työpaikkoja, joihin tekijää kaivattaisiin. Tämä on se ongelma, jota pyrimme OsaajaKS-palveluketjun avulla ratkaisemaan.

Työelämän tarpeisiin perustuva koulutus tukee työllistymistä

Kokoamme OsaajaKS-palveluketjuun keskisuomalaista koulutustarjontaa, jotta työnhakijat löytävät helposti tietoa erilaisista työllisyyttä tukevista opiskelumahdollisuuksista. Lisäksi luomme uusia koulutuksia hankkeen tekemien kartoitusten pohjalta. Olemme keränneet tietoa työvoimaa tarvitsevien alojen työnantajilta, jotta saamme luotua työllistymisen kannalta osuvaa koulutusta.

Ammatillinen osaaminen ei ole kuitenkaan ainoa asia, mitä työnantajat kaipaavat. Tärkeää on huomioida tietyn alan taitojen ohella myös yleisten työelämätaitojen, kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen tai tietoteknisen osaamisen, kehittämisen tarpeet.

Hankkeessa toteutettavien lyhytkestoisten koulutusten tehtävänä on siis vastata työnantajien ja työntekijöiden tarpeisiin ja tukea näin kuntakokeilun asiakkaiden työllistymistä. Tavoitteenamme on, että ensimmäiset lyhytkestoiset koulutukset olisivat tarjolla työnhakijoille jo syksyllä 2021.

Uraohjauspalvelut auttavat työnhakijaa oikeaan suuntaan

Työllistymisen tueksi tarvitaan myös ohjausta ja neuvontaa, jotta asiakas löytää parhaimmat ratkaisut oman työllisyytensä edistämiseksi. Samalla on olennaista kartoittaa, millaista osaamista ja millaisia työuraan liittyviä tavoitteita työnhakijoilla on.

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkailla on omavalmentaja, joka tukee työnhakijan omatoimisuutta, motivaatiota ja osaamista. Meidän tehtävämme on puolestaan tukea omavalmentajia tarjoamalla heille ajantasaista tietoa keskisuomalaisista koulutuspalveluista ja kehittämällä uraohjausta yhdessä omavalmentajien sekä muiden ohjaustahojen, kuten Ohjaamojen kanssa.

Tähtäämme siihen, että työtä etsivä tunnistaa omat tarpeensa ja löytää itselleen sopivaa, työllisyyttä edistävää koulutusta osaamisensa kehittämiseksi. Sujuva palvelu voi auttaa työllistymään nopeammin. Näin myös työnantajat saavat tarvitsemiaan osaajia ja Keski-Suomen elinvoima vahvistuu.

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hanketta (2020–2023) rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Mukana on kahdeksan keskisuomalaista oppilaitosta: hanketta koordinoiva Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto sekä JAMK, Gradia, Poke, Humak, Alkio-opisto, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto ja Jyväskylän kesäyliopisto. Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski.

Maarit Viljakainen

 

 Maarit Viljakainen
 projektipäällikkö
 Jyväskylän yliopisto

 

 

Tytti Pintilä 

 Tytti Pintilä
 koordinaattori (työpaketti 3)
 JAMK

 

 

Kaisa Lassila

 

 Kaisa Lassila
 koordinaattori (työpaketit 2 ja 4)
 Gradia

 

 

 

Lue lisää