Robotiikka on pian sinunkin arkeasi

Teetkö töitä tai elätkö arkeasi robotin kanssa? Harva vastaa tähän ”kyllä”. Muutaman vuoden päästä tilanne on jo toinen. Jo lähitulevaisuudessa robotiikan ja tekoälyn perusteiden osaamisen merkitystä voi verrata tietokoneen käyttötaitoon. Tietokirjailija ja IT-alan opettaja Pasi Hänninen kannustaa tarttumaan jo nyt osaamiseen, joka kuuluu kaikille.

Suurella osalla suomalaisista ei ole omakohtaista kokemusta roboteista. Vielä. Alan kehitys näkyy jo monilla aloilla, kodeissakin. Lähitulevaisuudessa robotiikkaa sovelletaan yhä laajemmin. Se arkipäiväistyy varmuudella. Siksi siitä tarvitaan myös tietoa ja ymmärrystä.

Pidän erittäin tärkeänä, että useimmat suomalaisista saisivat peruskäsityksen robotiikasta. Se on yleissivistystä ja pian myös sujuvan arjen edellytys suurelle osalle meistä. Tulevaisuudessa robotiikan perusteiden hallinta tulee olemaan yhtä tärkeää kuin tietokoneen tai internetin peruskäytön hallinta on nyt. Robotiikan tuntemus on myös oikeus, jonka tulisi kuulua kaikille.

Tervetuloa työelämään, robottikollega!

On hyvin todennäköistä, että yhä useampi meistä työskentelee jatkossa jollakin tavalla robottien kanssa, vaikkapa robotin avustaessa työtehtävissämme. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla ammattilaiset tarvitsevat jo pian tietotaidon myös robottien kanssa toimimiseen.

Jo nyt Seinäjoen keskussairaalassa logistiikkarobotit avustavat sairaalan henkilökuntaa useissa tehtävissä. Ihmisen ja robotin yhteistyöstä löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa robotiikan hyödyntäminen on tehostanut työtä, tuonut säästöjä ja samalla myös parantanut työn laatua sekä työntekijöiden viihtymistä työssään vähentämällä työtaakkaa.

Toivotamme robotit siis tervetulleiksi työelämään! Se käy helpommin, kun tunnemme näiden uusien konekollegojen mahdollisuudet sekä osaamme hyödyntää niitä.

Lisää inhimillistä kohtaamista

Robotiikan tarkoituksena ei ole korvata ihmistä – tarkoitus on vähentää työtaakkaa ja parantaa työn laatua. Hoitotyön näkökulmasta tämä tarkoittaa hoitajien suorittaman välillisen hoitotyön siirtymistä yhä suuremmissa määrin robottien vastuulle, esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalan logistiikkarobottien suorittama työ on parantanut tarvikkeiden saatavuutta sekä vähentänyt ruuhkaa.

Käytännössä robotiikan laajamittainen hyödyntäminen tarkoittaisi, että hoitajilla olisi nykyistä enemmän aikaa hoidettavaa potilasta kohden, mikä vaikuttaa positiivisesti sekä hoidettavaan että hoitajaan. Robotit mahdollistavat siis hoitotyössä inhimillistä kohtaamista.

Vastauksia robotiikan osaamistarpeeseen avoimesta

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnasta löydät kaksi robotiikan perusteiden oppimiseen perustuvaa opintojaksoa: Johdatus robotiikkaan (2 op) sekä Palvelurobotiikka (3 op).

Nämä opintojaksot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Erityisen suositeltavia ne ovat heille, jotka työskentelevät nyt tai tulevaisuudessa yhteistyössä robottien kanssa. Kummallakaan opintojaksolla ei ole esitietovaatimusta. Ne opiskellaan kätevästi verkossa itselle parhaiten sopivana aikana.

Pasi Hänninen

Tekoälystä kiinnostuneille on tarjolla Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op) -kurssi verkkovälitteisesti. Opintojaksoilla on ollut runsaasti aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita, ja palaute on ollut erittäin positiivista. Moni opiskelijoista kertoo kaivanneensa mahdollisuutta opiskella robotiikkaa ja tarjolla olevat opintojaksot ovat vastanneet tähän tarpeeseen hyvin.

Pasi Hänninen
IT-alan opettaja, tietokirjailija

Kirjoittaja opettaa informaatioteknologiaa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja informaatioteknologian tiedekunnassa. Hän on kirjoittanut aiheesta vuonna 2022 julkaistun tietokirjan Robotiikka ja tekoäly (Tammertekniikka 2022, ISBN: 9789527394120). Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada perusymmärryksen robotiikasta ja tekoälystä taustasta ja tarpeesta riippumatta.