Sinun arkesi on oppimisalusta – käytä sitä

Se mitä jo osaat ja tiedät, on arvokasta. Uusi osaaminen kasvaa sen varaan. Opiskelemalla ohjaat osaamistasi toivomaasi suuntaan. Me avoimessa yliopistossa autamme ja tuemme, opetamme, ohjaamme ja haastamme uuden tiedon pariin pedagogisen osaamisemme avulla. Kirsi Saurén pohtii blogissa teorian ja käytännön yhteyttä.

Joka päivä meistä jokainen yhdistää uutta tietoa moniulotteiseen elämän varrella kertyneeseen tietoon ja osaamiseen – aiemmin opittuun, kokemuksiin, käsityksiin, lapsuudessa totuttuun, kaverilta kuultuun, uutisista luettuun ja niin edelleen. Niin mieli toimii.

Opiskellessa uuden tiedon yhdistäminen olemassa olevaan tietoon on ydinasia. Sama toimii myös toisin päin. Kun sen, mitä jo osaa ja tietää, tuo näkyväksi ja soveltaa omissa opinnoissaan, edistää omaa oppimistaan. Teoria ja käytäntö kulkevat opiskellessa käsi kädessä.

Kinkkiset kysymykset oppimistehtävissä, haastavat keskustelut tai käytännön esimerkkien etsiminen oppikirjan lukemisen rinnalla vaativat vaivannäköä ja itsensä likoon laittamista. Se on tarkoituskin. Arvaatko miksi?

Tutkittu tieto tulee toimivaksi ihmisten avulla

Sinun arkesi ja toimintasi on korvaamaton oppimisalusta. Me avoimessa yliopistossa tuomme sen rinnalle virtuaalisen oppimisympäristön, tieteellisen tiedon sekä opettajien osaamisen ja tuen, usein myös muiden opiskelijoiden kokemukset. Mikä upea kombo!

Tutkittu tieto tulee todeksi ja toiminnaksi ihmisten kautta ja heidän avullaan. Akateemisissa opinnoissa koeteltu teoria, erilaiset käsitteet, mallit ja yksityiskohtainenkin tieto saavat suuren roolin. Ihmiset vievät tuon tiedon työelämään ja hyödyntävät sitä eri aloilla.

Opiskelija – usein myös työntekijä, ehkä tuleva sellainen – on aktiivinen toimija, joka vaikuttaa tiedollaan jo opintojensa aikana. Keskustelujen, yhteisen pohdinnan, esimerkkien ja tutustumisten avulla erilaisista taustoista tulevien ihmisten kokemukset kohtaavat. Ne rikastuttavat oppimiskokemusta – ja tuovat mieleen versoja, joihin uusi tieto tukeutuu ja tarttuu.

Opintoja työelämän ohella ja sitä varten

Avoimessa yliopistossa työelämäyhteys on jokapäiväistä. Laajasta opiskelijakunnastamme valtaosa opiskelee työn ohella tai työelämän osaamistarpeisiin vastatakseen. Lisäksi avoimen väylän kasvun myötä avoin yliopisto palvelee tutkintokoulutukseen ja sitä kautta työuralle tähtääviä henkilöitä. Näihin asioihin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston hankeryhmä pureutui myös Työpeda-hankkeessa.

Pian päättyvän hankkeen tavoitteena on korkeakoulujen toimintakulttuurien ja -mallien uudistaminen opiskelijoiden työelämätaitojen edistämiseksi ja työelämän tarpeisiin vastaamiseksi sekä työelämäyhteistyön tuominen osaksi korkeakoulujen toimintaa. Mukana OKM:n rahoittamassa hankkeessa on kymmenen yliopistoa ja kuusi korkeakoulua. On ollut ilo olla mukana.

Vielä tänä vuonna julkaistavista teoksista voitte lukea hanketyössä valmistuneet artikkelit avoimen yliopiston virtuaalikampuksesta, jossa akateemiset opinnot kehittyvät työelämää palvelevaksi osaamiseksi. Toinen artikkelimme käsittelee ohjauksellisen pedagogiikan vahvistamisesta, eli keinoja erilaisissa elämäntilanteissa olevien opiskelijoidemme oppimisen edistämiseksi. Teostiedot löytyvät tämän blogitekstin lopusta.

Kirsi SaurénKirsi Saurén
Yliopistonopettaja, KT

Työpeda-hankkeen aikana julkaistavat artikkelit JYU avoimen yliopiston hankeryhmältä:

  • Kirsi Saurén, Merja Karjalainen, Anne Mari Rautiainen, Päivi Eskola & Sirpa Tapola-Tuohikumpu. Käytäntö kohtaa teorian – Avoimen yliopiston virtuaalinen kampus. Teoksessa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Toimittaneet Anne Virtanen, Jouni Helin, Päivi Tynjälä.
  • Kirsi Saurén, Merja Karjalainen, Anna Kaikkonen, Piia Leppämäki. Ohjauksellisen pedagogiikan vahvistaminen avoimessa yliopistossa. Teoksessa Oppiva asiantuntija toimittanut Kimmo Mäki.