Sosiaalityö on työtä yhdessä: Toimivat kumppanuudet rakentavat ihmisten hyvinvointia

Yhteiskunnan eri toimijat tarvitsevat sosiaalityötä kumppanikseen, eikä sosiaalityö saa karata kauas asiakkaista, visioi myös aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Selvityksen teossa mukana ollut avoimen yliopiston yliopistonopettaja Minna Strömberg-Jakka kirjoittaa blogissa sosiaalityön tulevaisuuden tarpeista.

Lääkäriin hakeutumisen taustalla voi olla monenlaisia sosiaalisia syitä, vaikkapa haastava elämäntilanne tai taloudellisia ongelmia. Aina voimat eivät riitä itsestä huolehtimiseen, vaikka reseptillä olisi juuri oikeat lääkkeet ja lähetteellä paras mahdollinen hoito. Jotta ihminen saisi tarvitsemansa avun, terveyskeskuksessa tarvitaan myös sosiaalityöntekijää.

Eri alojen ammattilaisten osaaminen yhdessä mahdollistaa, että ihmisen tilannetta voidaan arvioida ja auttaa kokonaisvaltaisesti. Perustason terveydenhuollossa sosiaalityöntekijän tulisi Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvityksen mukaan toimia lakisääteisenä jäsenenä sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisissa tiimeissä. Yhtä lailla työterveyshuoltoon ja erikoissairaanhoitoon tarvitaan sosiaalityön osaamista.

Sosiaalityön monet näkökulmat: huolenpidosta työllistymiseen

Terveydenhuolto on vain yksi esimerkki kumppanuuden ja moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys osoitti, että sosiaalityössä kumppanuuksien ja eri toimijoiden rajapinnoilla tapahtuvan yhteistyön tiivistäminen on tarpeen.

Tulevaisuusselvitys hahmottelee viiden peruspilarin avulla sitä, mitä tulevaisuuden sosiaalityöllä tavoitellaan. Nämä tärkeät pilarit ovat huolenpito, osallisuus ja merkityksellisyys, oikeudet ja velvollisuudet, palvelut ja etuudet sekä sosiaalityön selkeä kokonaisuus. Sosiaalityössä on jo nyt korostunut rooli siitä, että ihmisistä pidetään huolta perustuslain edellyttämällä tavalla.

Sosiaalityössä painottuvat tulevaisuudessa myös asiakkaiden oikeuksien turvaaminen sekä palvelujen ja etuuksien sovittaminen yhteen. Asiakkaille halutaan tuottaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia, ja sosiaalityö haluaa ottaa entistä selkeämmän roolin viranomais- ja palvelukentässä.

Samalla sovitetaan yhteen myös palveluja. Esimerkiksi sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaalihuollossa tehtävä päihde- ja mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kokonaisuudesta tulee toimiva muun kunnassa tehtävän päihde-ja mielenterveystyön kanssa.

Sosiaalityön rooli myös työllisyydenhoidossa on kasvanut. Tulevaisuusselvityksessä todetaan, että ”mitä korkeampi työllisyystavoite yhteiskunnalla on, sitä merkittävämpi rooli on sosiaalityöllä ja toimintakyvyn tukemisella”. Nykyinen tilanne, jossa Kela, työllisyyspalvelut ja sosiaalitoimi ohjaavat asiakkaita edestakaisin toisilleen, ei tue riittävästi työllisyysasteen nostamisen tavoitteita.

Sosiaalityö on monipuolista hyvinvoinnin edistämistä

Sosiaalityössä aikuisten parissa muun muassa ehkäistään asunnottomuutta ja ohjataan taloudenpidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä esimerkiksi asumisneuvonnan, isännöitsijöiden ja ulosoton kanssa, mutta myös talous- ja velkaneuvojien sekä edunvalvojien. Yhtymäpintoja on myös lapsiperhe- ja lastensuojelutyön kokonaisuuteen sekä vammais- ja vanhussosiaalityöhön.

Tulevaisuusselvitys tunnistaa niin ikään yhteistyötarpeet poliisin ja rikosseuraamustyön suuntaan. Maahanmuuttoon voi liittyä monimuotoista ihmiskauppaa kuten työelämään liittyvää hyväksikäyttöä. Sosiaalityö osallistuu kuitenkin myös kotoutumisen edistämiseen.

Suomen hallitus on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman otsikolla ”Nyt panostetaan peruspalveluihin”. Siltä odotamme konkreettisia toimia kumppanuuksien kehittämiseksi.

Tulevaisuudessa ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään työtä yhä enemmän yli hallinnollisten sektorirajojen. Yhdessä.

Minna Strömberg-Jakka

Minna Strömberg-Jakka, VTM

Ma. yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto