Sosiaalityön osaamisen kehittäminen on vastaus yhteiskunnan ja yksilöiden tarpeisiin

”Kentällä sosiaalityöntekijät kohtaavat käytännössä megatrendit, yhteiskunnalliset ilmiöt, sosiaaliset ongelmat ja niiden konkreettiset vaikutukset ihmisten elämään. Alan ammattilaiset ovat tukena ja turvanakin ihmisten arjessa silloin kun avulle on tarvetta”, kirjoittaa yliopistonopettaja Sirpa Tapola-Tuohikumpu.

Sosiaalityöntekijöiltä vaaditaan paljon. Yksi työn vaatimuksista on yliopistokoulutus, joka mahdollistaa vastuullisen työn tekemisen mitä erilaisimpien elämäntilanteiden parissa liki kaikilla elämän alueilla. Sosiaalityöntekijät tekevät päätöksiä ja kantavat vastuuta jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Työtä raamittavat muun muassa yhteiskunnalliset reunaehdot, eritasoiset muutosvoimat, politiikka ja lainsäädäntö. Osa sitä ovat myös arvot, eettisyys ja ihmisoikeudet. Sosiaalityön arkea ovat ihmisten kohtaaminen ja heidän elämäntilanteisiinsa paneutuminen. 

Kentällä sosiaalityöntekijät kohtaavat käytännössä megatrendit, yhteiskunnalliset ilmiöt, sosiaaliset ongelmat ja niiden konkreettiset vaikutukset ihmisten elämään. Alan ammattilaiset ovat tukena ja turvanakin ihmisten arjessa silloin kun avulle on tarvetta. He myös käsittelevät ja tarjoavat rakenteiden kehittämisen näkökulmasta arvokasta tietoa mikro- ja makrotasoilla. 

Opinnoista uudenlaista näkökulmaa työhön 

Vuonna 2016 voimaan tullut sosiaalihuollon ammattihenkilölaki nosti sosiaalityöntekijöiden koulutusvaatimuksia. Osaamisvaatimukset ovat myös arvostusta tärkeää työtä ja sosiaalityön asiakkaita kohtaan. Sosiaalityöntekijät ovat nyt muiden terveydenhuollon alalla toimivien rinnalla mm. Valviran määrittämien kelpoisuusvaatimusten ja valvonnan alla. Sosiaalityöntekijät käyttävät työssään usein julkista valtaa, asiakkaiden asemaa ja oikeusturvaa taataan lainsäädännöllisesti. 

Avoimessa yliopistossa valtaosa sosiaalityön opiskelijoista on työssä sosiaalialalla. Joustavasti suoritettavat perus- ja aineopinnot tukevat työn tekemistä ja istuvat työssäkäyvän arkeen. Yhä useampi työnantaja tukee ja mahdollistaa kouluttautumista, tämä on myös yksi keino vaikuttaa työntekijäpulaan. Kasvavissa määrin avoimen yliopiston sosiaalityön opintoja suorittavat alanvaihtajat, jotka tuovat koulutukseen ja kentälle arvokasta osaamispääomaa aiemmasta koulutuksestaan ja työstään. 

Sosiaalityön yliopisto-opinnot tarjoavat ammatillisia perusvalmiuksia, laaja-alaisia ammattikäytäntöjen opintoja, yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelua ja tutkielmaopintoja.  

Sosiaalityön positio tieteenalana ja ammattina on kiinnostava – ja myös jännitteinen. Sosiaalialalla ja sosiaalityössä työntekijät kohtaavat ihmisiä haasteellisissa elämäntilanteissa, näkevät yhteiskunnallisia epäkohtia ja järjestelmien toimivuutta ja toimimattomuutta. Tieteeseen perustuva koulutus voi tarjota perspektiiviä vallitseviin käytäntöihin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tutkimustietoa, kriittisyyttä, terveellä tavalla kyseenalaistamista ja oman toiminnan ja ympäröivän maailman reflektiota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Unohtamatta sosiaalityön ydintä – ihmisestä välittämistä. 

Rakenteellinen sosiaalityö vaati tietoa taustalle 

Sosiaalihuoltolaissa on nyt tunnustettu tarve rakenteelliselle sosiaalityölle. Sen avulla on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluu tiedon tuottaminen ja sen tarjoaminen päätöksenteon tueksi. Yhteiskunnan rakenteiden pohtiminen on osa työtä arjen konkretian rinnalla. Kuinka sinun kunnassasi tehdään rakenteellista sosiaalityötä? 

Inhimillinen auttamistyö ja rakenteellinen sosiaalityö liittyvät yhteen. Sosiaalityöntekijät ovat avainasemassa asiakastyöstä kumpuavan tiedon tuottamisessa. Ihmisten elämäntilanteiden, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ei yksin riitä, tarvitaan myös tekoja, toimenpiteitä, asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita, sosiaalisten ongelmien ehkäisemistä ja korjaamista. Rakenteellisella sosiaalityöllä on tämä mandaatti. 

Sirpa Tapola-Tuohikumpu_yliopistonopettaja_avoin yliopisto.jpg

 Sirpa Tapola-Tuohikumpu, VTL

Yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Tutustu sosiaalityön opintomahdollisuuksiin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Lähiopetusta on tarjolla myös Helsingissä.