Tietoa käytäntöön, käytäntöä tietoon: Ota meidät organisaatioosi vierailemaan!

JYU avoimen yliopiston kokeilussa henkilöstömme edustajat astuvat töihin oman alansa organisaatioihin. Me olemme perehtyneet alojemme avainkysymyksiin, teorioihin ja tuoreimpaan tutkimustietoon. Moni meistä opettaa niitä tuleville osaajille. Mitäpä, jos yhdistetään tuo tieto sinun organisaatiosi arkeen? Mitä uusi toimintamallimme, työelämäliikkuvuus, tarkoittaa käytännössä? JYU avoimen asiakkuuspäällikkö ja yliopistonopettaja Tiina Lämsä sekä yliopistonopettaja Piia Leppämäki pohtivat sitä blogissa.

Arki yliopistolla on toisenlaista kuin vaikkapa yritystä pyörittäessä, pankissa, sairaalassa tai päiväkodissa. Tietoa on paljon, yleensä käytännön kokemustakin. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista, jotta he saavat hyvät eväät toimia alojensa ammattilaisina ja asiantuntijoina.

Oppimista ja uusia näkökulmia puolin ja toisin

Me JYU avoimessa yliopistossa haluamme pitää yhteyden alojen arkeen sujuvana ja aitona mahdollistamalla työelämäliikkuvuuden henkilöstölle. Nyt on kehittämämme uudenlaisen toiminnan kokeilun aika, ja opettajamme ovatkin innolla loikkaamassa viikon tai parin ajaksi omien alojensa organisaatioihin. Hyöty ja ilo ovat molemminpuolisia – tai kaikinpuolisia!

Työelämäliikkuvuus on vastavuoroinen mahdollisuus osallistua työelämän kehittämiseen ja innovaatioprosesseihin. Lisäksi se kehittää osaamisen edistämistä jatkuvan oppimisen keinoin. Henkilöstömme jalkautuminen yliopiston ulkopuolisiin organisaatioihin onkin win-win-win -mahdollisuus.

Yhteistyöorganisaatioon se tuo tuoreeseen tutkimukseen perehtyneen ulkopuolisen asiantuntijan ja sen myötä uusia näkökulmia arjen ja tavoitteiden käsittelyyn. Se on mahdollisuus vahvistaa jatkuvan oppimisen pääomaa organisaatiossa, tuoda tutkimustietoa arkeen, saada tietoa työntekijöiden opiskelumahdollisuuksista ja jopa vaikuttaa opetuksen ja opintotarjonnan kehittämiseen. Miltä vaikuttaa? Voisiko sinun työpaikkasi hyötyä avoimen edustajan vierailusta?

Lisää käytännön tietoa ja alojen arjen tuntemusta opetukseen

Liikkuvuusjaksolla avoimen yliopiston henkilöstö pääsee päivittämään omaa tietoaan ja osaamistaan oman alan työtehtävien arjesta ja ajankohtaisista ilmiöistä. He voivat verkostoitua ja saada ajankohtaista työelämätietämystä opintosisältöjen tuottamiseen. Se lisää ymmärrystämme työelämän osaamistarpeista.

Työelämäliikkuvuus on myös mahdollisuus oppia toisen organisaation työtavoista ja saada ideoita. Se on erinomainen mahdollisuus saada ajankohtaista työelämätietämystä opintosisältöihin. Osalla henkilöstöstämme on myös mielessä tutkimusaineistojen kerääminen tai opinnäytetöiden valmistelu, missä uudet näkökulmat ja kontaktit ovat hyödyllisiä. 

Korkeakoulut ovat avainasemassa jatkuvan oppimisen kehittämisessä. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvan oppimisen näkökulman tulee ulottua myös yliopiston henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Työelämäliikkuvuuden tavoitteena onkin aikuispedagogiikan kehittäminen, hyvien käytänteiden ja yliopisto-opetuksen kehittäminen työelämälähtöisesti.

Yhteistyössä yhä parempaa osaamista

Yhteistyömme on konkreettista verkostoitumista yliopiston ja muiden organisaatioiden välillä.

 Yliopiston perustehtäviin kuulu kouluttaa osaajia työmarkkinoille sekä kehittää jo työelämässä toimivien asiantuntijuutta ja monialaista ammattitaitoa. Liikkuvuus voi olla myös yksi väylä pitkäjänteiseen ja organisaation vuosirytmin kannalta onnistuneeseen koulutusyhteistyön suunnitteluun.

Me avoimessa haluamme edistää henkilöstön työelämäosaamista ja osaamista kunkin omalla opetusalalla, vahvistaa koulutusyhteistyötä työnantajien kanssa sekä tuottaa tietoa jatkuvan oppimisen tarpeista työelämässä.

Tiina Lämsä

Piia Leppämäki

Tiina Lämsä, asiakkuuspäällikkö ja yliopistonopettaja 

Piia Leppämäki, yliopistonopettaja 

Heiltä saat lisätietoja avoimen yliopiston työelämäliikkuvudesta ja yhteistyöstä. Klikkaa nimeä, pääset yhteystietoihin!