Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä – tunnista mahdollisuudet ja opiskele itsellesi opiskelupaikka

Avoimen väylä on avoinna myös sinulle. Se on mahdollisuus tutkintokoulutuspaikkaan. Väyläopinnot ovat tutkinnon osia, joiden suorittaminen edistää myös valmistumista. Tänä lukuvuonna tarjoamme mahdollisuuden saada maksuhyvitystä 25 opintopisteen osalta avoimen väylän opinnoista heille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa. Tutustu väyliin ja tartu tilaisuuteen!

Avoimen väylä on hakutapa yliopistojen tutkintokoulutukseen todistusvalinnan ja valintakoevalinnan rinnalla. Väyläopinnoilla tarkoitetaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina toteutettuja opintoja, joiden perusteella voi hakea tutkintokoulutukseen.

Avoimessa yliopistossa et voi suorittaa kokonaista kandidaatin tai maisterin tutkintoa, mutta opintojen perusteella voi monissa tapauksissa hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Väyläopinnot ovat yliopistojen tutkintojen osia. Siksi niiden suorittaminen edistää tutkinnon valmistumista, vaikka opiskelija hakisi tutkinto-opiskelijaksi muita hakutapoja käyttäen.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston elokuussa toteuttama Avoimen väylän ilta -tilaisuus näytti, että väylä kiinnostaa. Eikä ihme - Jyväskylän yliopistossa avoimen väylän kautta hakevalta ei vaadita yleistä korkeakoulukelpoisuutta, eli se on siis varteenotettava hakuvaihtoehto monelle.

Tutustu avoimen väyliin ja laadi oma suunnitelmasi

Jyväskylän yliopistossa avoimen väylän kautta on tarjolla hakumahdollisuuksia kaikkiin tiedekuntiin. Valtaosa avoimen väylän hakukohteista on kandidaattiohjelmia ja kandidaatti- ja maisteriohjelmia, joissa opiskelu aloitetaan alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista. Suosittuja hakuvaihtoehtoja ovat esimerkiksi JYU:n kauppakorkeakoulun sekä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan hakukohteet.

Tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylältä haetaan yhteishaun aikana. Kevään 2022 yhteishaun (hakuaika 16.–30.3.2022 Opintopolku.fi -palvelussa) valintaperusteet julkaistaan lokakuun aikana, jolloin ne kannattaa vielä käydä ajatuksella läpi mahdollisten muutosten varalta.

Hakuvaihtoehtoihin ja edellytettäviin väyläopintoihin tutustumisen jälkeen on hyvä pysähtyä opintojen suunnittelun äärelle. Väyläopintojesi suunnittelun, aikatauluttamisen ja etenemisen seurannan tueksi voit laatia tutkintotavoitteisen HOPSin eli henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

Tutkintotavoitteinen HOPS koostuu kahdesta osasta: Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) -verkkokurssista, jonka aikana tutustut niin akateemiseen opiskeluun kuin itseesi oppijana, ja väyläopintojasi koskevasta aikataulusuunnitelmasta. Laatimastasi HOPSista voit pyytää henkilökohtaisen palautteen.

Tuemme opiskeluasi koko opintopolkusi ajan

JYU avoimessa yliopistossa haluamme tarjota yksilöllistä, kokonaisvaltaista ohjausta kaikenikäisillä ja eri elämänvaiheessa oleville opiskelijoillemme. Ulottuvillasi on tietoa JYU:n eri hakuvaihtoehdoista kiinnostuneille (ks. esimerkiksi Avoimen väylä yhteyskuntatieteiden ja filosofian opintoihin). Lukuvuoden aikana järjestämme perehdytys- ja ohjaustilaisuuksia väyläopiskelijoille.

Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta opintoihinsa läpi lukuvuoden. Ajanvarauksen tutkintotavoitteiseen ohjaukseen voit tehdä HelpJYU-palvelun kautta. Lisäksi voit hyödyntää kerran kuukaudessa järjestettävät etäohjauspäivämme.

Aloita joustavasti ja hyödynnä maksuhyvitysmahdollisuus

JYU avoimessa yliopistossa voit aloittaa väyläopintojen opiskelun joustavasti läpi vuoden. Valtaosa opinnoistamme on suoritettavissa etä- ja verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun missä vain ja myös työn ohessa. Keskeisimmät asiat väyläopintojen aloittamiseen liittyen olemme koonneet Väyläopiskelijan askelmerkeiksi.

Paula Savela

Riina Kärkkäinen

Lukuvuonna 2020–2021 ensimmäistä kertaa tarjottu maksuhyvitysmahdollisuus 25 opintopisteen osalta väyläopintoja opiskelleille motivoi monia opiskelemaan. Tarjoamme vastaavan edun myös tänä lukuvuonna väyläopintoja opiskelleille, jotka tähtäävät tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon ja joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai korkeakoulututkintoa.

Avoimen väylä voi olla vaihtoehto myös sinulle
– tervetuloa mukaan väyläopintoihin!

Paula Savela, koulutuspäällikkö, JYU avoin
Riina Kärkkäinen, opintoneuvoja, JYU avoin

Tiesitkö avoimen väylästä?