Työyhteisöissä vastuu viestinnästä on yhteinen: viestinnän osaamisen ja ymmärryksen tarve kasvaa

”Työyhteisöissä viestinnän rooli on muuttunut: Viestinnästä on tullut työyhteisötaito, jonka osaamista edellytetään kaikilta työyhteisön jäseniltä”, pohtii yliopistonopettaja Heljä Koski blogissa.

Viestinnän ammattilaisten rooli on muuttunut perinteisestä tiedottamistehtävästä viestinnän eri osa-alueiden ja ilmiöiden moniosaajaksi. Heidän vastuulleen kuuluu työyhteisön jäsenten neuvominen ja opastaminen erilaisiin ajankohtaisiin viestinnän ilmiöihin ja osa-alueisiin. Tässä tarvitaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän konsultoinnin ja koulutuksen osaamista. Esimerkiksi kriittinen medianlukutaito on tärkeää valeuutisten, vihapuheiden ja trollauksen lisääntyessä. 

Viestinnän ammattilaisen tärkeä tehtävä on välittää ja suodattaa olennaista tietoa jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä organisaatioon päin. Suuren tietomäärän skannaamiseen voidaan käyttää apuna robotteja ja tekoälyä, jolloin mahdollistuu 24/7-valvonta siitä, missä foorumeissa ja mitä organisaatiosta keskustellaan. Tällöin keskusteluihin voidaan reagoida nopeasti ja tarttua organisaation kannalta merkityksellisiin aiheisiin. Näin voidaan esimerkiksi estää organisaation mainetta uhkaavien viestien eskaloituminen ja olla mukana organisaatiota koskevissa keskusteluissa.

Viestintä on osa kaikkien työntekijöiden arkea

Toimiva viestintä edellyttää organisaation kulttuurilta viestinnän avoimuutta, luottamusta ja joustavan vuorovaikutuksen mahdollisuutta tukevaa ilmapiiriä. Viestintäfoorumeiden tulee mahdollistaa laajasti vaikuttavien vertikaalisten ja horisontaalisten viestintäverkostojen toimintamahdollisuus.

Esimerkiksi Suomen poliisissa tavoitellaan tilannetta, jossa viestintä on vahvemmin osa kaikkien työntekijöiden arkea. Esimerkiksi rikostutkijat, kentällä työskentelevät ja tutkinnanjohtajat ovat vastuussa omaan työhönsä liittyvästä viestinnästä. Aihetta käsiteltiin Ylen artikkelissa.

Onko viestintä haaste johtamiselle ja organisaatiokulttuurille?

Työyhteisön kulttuuri vaikuttaa viestintään ja viestintä vaikuttaa kulttuuriin. Onko työyhteisön ilmapiiri viestintää ja vuorovaikutusta kannustava vai sitä estävä? Kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa viestinnän toimivuudesta, sen laadusta ja tiedon sujuvasta kulusta työyhteisön sisällä ja työyhteisöstä ulos eri sidosryhmille. Mitä tämä tarkoittaa johtamisen näkökulmasta?

Laura Asunnan väitöskirjatyön mukaan viestinnällä on valtava potentiaali yritysten ja yhteisöjen toiminnan tukemisessa, mutta se jää hyödyntämättä, jos viestinnän ammattilaisen strategista osaamista ei tunnisteta ja tunnusteta – tai jos riittävää strategista osaamista ja näkemystä ei ole.

European Communication Monitor 2018 -tutkimuksen* mukaan 58 prosenttia tutkituiden organisaatioiden keskijohdosta ymmärtää viestinnän merkityksen organisaation menestykselle. Toimitusjohtajista ja muista organisaation ylemmistä johtajista 77 prosenttia ymmärtää viestinnän merkityksen.

Johtajuuden ja viestinnän välissä vaikuttaa olevan kuilu. Sen yli on päästävä, jotta viestinnän potentiaali voidaan hyödyntää. Voisiko viestinnän ja johtajuuden yhteistyön kehittäminen auttaa organisaatioita kohtaamaan jatkuvan toimintaympäristön muutoksen menestyksellisemmin? Tarve johtamisen ja viestinnän oppiaineille kasvaa ja ne koskettavat myös suurempaa osaa organisaatioiden työntekijöitä. Lue myös kollegani Piia Leppämäen blogi jaetusta johtamisesta

Viestinnän eri osa-alueiden osaamista ja ymmärrystä voit kehittää Viestintä ja media -opintokokonaisuuden opintojaksoilla. Opinnot ovat joustavasti suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiaineen lähiopetusta on tarjolla Jyväskylässä ja Helsingissä. Lähiopetukseen voit osallistua myös verkkovälitteisesti.

Heljä KoskiHelja Koski JYU avoin yliopisto viestinnan johtaminen.jpg

Yliopistonopettaja, viestintä ja media, viestinnän johtaminen

*European Communication Monitor tutkii vuosittain viestinnän ammattilaisten työnkuvaa ja viestinnän tilaa Eurooppalaisissa organisaatioissa. Vuoden 2018 European Communication Monitor tutkimus kokosi kaikkiaan 3100 viestijän näkemyksiä alan ajankohtaisista teemoista, kuten strategisesta viestinnästä, luottamuksesta ja johtamisesta.