Tiede, tutkittu tieto ja uuden oppiminen tuovat varmuutta haastavaan aikaan

Nyt, kun muutos ja epävarmuus ovat arkea, oikea tieto on kultaakin kalliimpaa. Se auttaa hahmottamaan maailmaa ja itseä sen osana. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen on teko oman tulevaisuuden eteen. Poikkeustilanteessa avoimet yliopisto-opinnot kiinnostavat, ja se on erinomainen asia. KT Kirsi Saurén nostaa esiin ajankohtaisia ajatuksia blogissa.

Vuosi sitten kirjoitin ja puhuin erilaisissa tilaisuuksissa robotiikasta ja tekoälystä muistuttaen, että sen mukaan tuoma muutos on verrattavissa teolliseen vallankumoukseen. Korostin, että teollisesta vallankumouksen muutoksistakin me selvisimme, joten miksi emme selviytyisi robotiikan mukanaan tuomista haasteista, mikäli muistamme ihmisyyden vahvuuden. Taisinpa tuoda esille itsensä kehittämisen ja oppimisen merkityksen: ”Ala johtaa itseäsi ennen kuin algoritmi tai muu ulkopuolinen rakenne alkaa johtaa sinua.”

Nyt olemme uuden, ennalta arvaamattoman äärellä. Tilannetta on hankala ymmärtää. Se, mitä nyt tapahtuu, muuttaa tuntemaamme maailmaa. Mutta miten? Ja miten tässä tilanteessa asioihin voisi vaikuttaa? Miten muuttuvan maailman voisi hahmottaa ja suhteuttaa siihen, mitä ympärillä tapahtuu?

Samalla tuntematon tarjoaa usein tilaa turhalle arvailulle ja sitä kautta peloille. Väärääkin tietoa on liikkeellä ällistyttävän paljon, mikä lisää hämmennystä entisestään ja saattaa ohjata haitallisiin toimintamalleihin. Tällaisessa hetkessä yliopistojen harjoittaman tieteen ja siitä syntyvän tutkitun tiedon merkitys kasvaa rationaalisten vaihtoehtojen ja parempaan ymmärrykseen pyrkivän tavoitteensa vuoksi.

Ymmärrys ja tieto tarjoavat vahvan perustan

Epävarmuudessa ja muutoksessa on tärkeää ymmärtää ympäröivää maailmaa ja sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja ympäristölliset ilmiöt, muutokset ja päätökset vaikuttavat välillisesti tai välittömästi meihin kaikkiin. Kaikkein tärkeintä on hahmottaa se, mitä minä itse olen muutoksen keskellä ja kuinka minä asemoin itseni muuttuvaan maailmaan. Tähän tarvitaan taustaksi oikeaa tietoa.

Elämää ei voi loppuun asti ennakoida, mutta opiskelu auttaa ymmärtämään ja jäsentämään tapahtumia. Kuvittele se hetki, kun saat hetken aikaa uppoutua sinua kiehtovaan aiheeseen ja peilata siitä tarjolla olevaa tutkittua tietoa omiin kokemuksiisi. Ne hetket rakentavat ymmärrystä arjessa. Näissä tietyissä asioissa, joita ymmärrät, tieto tekee sinusta varmemman.

Oppiminen on myös aikaa itselle ja omille ajatuksille. Se on merkityksellistä ja tavoitteellista tekemistä, josta on hyötyä. Opiskelu on teko sinua varten, sinun tulevaisuuttasi varten. Kun osaat ja pystyt näyttämään sen, sinulla on vahvuus, jota ilman opiskelua ei olisi.

Haastavassa tilanteessa halutaan oppia uutta

Meneillään oleva poikkeustilanne on tuonut avoimeen yliopistoon uusia opiskelijoita, ja sitä tukevat myös äskettäin tehdyt päätökset mm. opiskelun mahdollisuudesta myös lomautuksen aikana. Olemme iloisia suomalaisten oppimisen halusta ja haluamme tarjota laajan valikoiman eri alojen etäopintoja tähän haastavaan tilanteeseen.

JYU avoin yliopisto on avoin kaikille. Voit aloittaa yliopisto-opintosi jo tänään ja opiskella joustavasti verkon välityksellä lukuisia eri oppiaineita aina kauppatieteistä kasvatusalaan ja psykologiasta sosiaalityöhön. Suureen osaan opinnoista voit ilmoittautua vaikka heti. Vaalimme laadukasta opetusta ja palautetta, ja olemme tukenasi erilaisissa akateemiseen opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Kirsi Saurén, yliopistonopettaja

Oppimisen taito ja tahto ovat sisäsyntyisinä meissä kaikissa. Ne auttavat jaksamaan ja luomaan yhteyden akateemiseen perinteeseen siihen yhteiseen ymmärrykseen, jossa tavoitteena on yhteinen kamppailu kohti parempaa maailmaa. Opiskelu antaa toivoa, se auttaa jäsentämään arkea ja suuntaamaan katsetta yhteisen tiedeperinteen kautta tulevaisuuteen. 

Kirsi Saurén

Yliopistonopettaja, KT

aikuiskasvatustiede ja henkilöstöjohtaminen

Kuva kirjastosta (Praha): Lysander Yuen